Meldpunt

Iedereen die in Meerstad woont, kan vragen hebben of een melding willen maken over zaken die zich voordoen (of juist ontbreken) in de woonomgeving. Belangrijk is dan om te weten dat zolang de openbare ruimte in uw directe woonomgeving nog niet is overgedragen aan de gemeente waarin u woont, Bureau Meerstad daarvoor zorg draagt.

Voor wat betreft het beheer en onderhoud geldt dat dit, als gevolg van de grenscorrectie, in 2017 gefaseerd over zal gaan van Bureau Meerstad naar de Gemeente Groningen.

U kunt uw vragen en meldingen op dit moment op de volgende manieren kenbaar maken:

Wijkzaken Meerstad
Voor meldingen, suggesties en vragen over werkzaamheden in Meerstad kunt u terecht bij Wijkzaken. Daarnaast blijft Bureau Meerstad u informeren over de algemene en buurt-overstijgende ontwikkelingen en activiteiten in het gebied.

Mail
Stuur een mail voorzien van uw vraag of melding naar het e-mailadres meldpunt@meerstad.eu.

Telefonisch
U kunt uw vraag of melding ook telefonisch kenbaar maken aan de wijkcoördinator op werkdagen van 08:30 – 17:00 uur via 06 – 349 507 81.

Bezoekadres
De wijkcoördinator is van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur werkzaam bij Bureau Meerstad aan de Waterviolier 2. Bewoners kunnen dan vrij inlopen om eventuele vragen en/of meldingen te bespreken.