Disclaimer

Deze website toont informatie over de laatste stand van zaken van (delen) van het project Meerstad. De op deze website weergegeven informatie is indicatief en kan gedurende het (plan)proces wijzigen. Tekeningen en ‘artist impressions’ zijn indicatief en zo natuurgetrouw mogelijk getekend. Bureau Meerstad staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze website. Deze informatie is onder voorbehoud van typfouten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, verstrekking en/of gebruik van deze informatie (door derden) zonder schriftelijke toestemming van Bureau Meerstad is verboden.

Bureau Meerstad aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van informatie van deze website.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Onder Bureau Meerstad wordt verstaan de Grondexploitatiemaatschappij Meerstad CV met als enig beherend vennoot de Grondexploitatiemaatschappij Meerstad Beheer BV.

Privacy
Wij maken voor onze website gebruik van zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om u te herinneren aan onze website. Met deze techniek is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse voor Meerstad en onze woningen of kavels hebben getoond, op de websites van onze partners reclame-uitingen aan te bieden.

Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van onze partners gebeurt op basis van een cookie-technologie en eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig anoniem. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld.