Eemskanaalzone

Eemskanaalzone

  1. Home
  2. Eemskanaalzone

Planvorming Eemskanaalzone

Om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in Groningen, werkt Bureau Meerstad aan een plan voor de Eemskanaalzone. Dat is het gebied tussen Meerstad en Driebond en tussen het Eemskanaal en de Middelberterplas. Het wordt een levendig, stedelijk en groen stadsdeel met woningen, bedrijven en voorzieningen.

We maken in stappen een plan voor de Eemskanaalzone. De eerste stap is het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Hierin staat wat voor soort gebied de Eemskanaalzone moet worden en welke ambities voor het gebied gelden. Op het concept SPvE zijn in de zomer van 2020 in totaal 89 reacties ingediend. Deze reacties zijn allemaal beantwoord in een reactierapport en op punten in het definitief SPvE verwerkt.

Het college van burgemeester en wethouders Groningen heeft deze stukken vastgesteld en gedeeld met de gemeenteraad.

Klik op de afbeelding om het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Eemskanaalzone te downloaden. De verkleinde versie staat onder het kopje documenten.
Klik op de afbeelding om het reactierapport te downnloaden

Hoe maken we het plan voor de Eemskanaalzone?

De volgende stap om tot een plan voor de Eemskanaalzone te komen is het maken van een ontwikkelstrategie. Dat is een plan op hoofdlijnen waarin onder meer staat hoe het gebied ontwikkeld gaat worden. Onderdeel hiervan is ook een plan voor het beleefbaar en toegankelijk maken van de slibdepots langs het Eemskanaal. Daarna volgt het stedenbouwkundig plan. Dat is een uitgewerkte tekening van hoe een (deel)gebied eruit komt te zien.
Voordat de bouw daadwerkelijk kan starten, moet het bestemmingsplan worden aangepast en een Milieueffectrapportage worden opgesteld. Dat is een pakket aan onderzoeken naar onder andere verkeer, ecologie, geluid en archeologie. De aanpassing van het bestemmingsplan en het opstellen van de Milieueffectrapportage gebeurt ook in meerdere rondes. Bij iedere ronde is inspraak mogelijk.

Nieuwe Ontsluitingsweg

Door het woon- werkgebied Eemskanaalzone komt de nieuwe ontsluitingsroute van en naar Meerstad te liggen. Dit wordt een snelle en veilige route voor auto, fiets en openbaar vervoer. Het ontwerp hiervoor is al samen met bewoners en bewonersvertegenwoordigers gemaakt. Als alles volgens planning verloopt, openen we tegen het eind van 2022 een nieuwe route die is ingepakt in prachtig groen. De route is zo ontworpen en wordt zo aangelegd dat deze mee kan groeien met het gebruik en de omgeving.

Lees hier het laatste nieuws over (de werkzaamheden aan) de ontsluitingsroute. Bekijk hier de toelichtende film over de nieuwe ontsluitingsroute (februari 2021).
Bekijk hier een overzicht van alle werkzaamheden.

Mountainbike Skillspark

Omdat de ontwikkeling van zo’n groot gebied een aantal jaren in beslag zal nemen, staan we in de tussentijd alvast kleinschalige functies toe. Zo willen we naast de P+R een tijdelijk mountainbike skillspark realiseren. Hier kunnen mountainbikers hun techniek oefenen. Voor het skillspark is nu een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is ecologisch getoetst. Als alles volgens planning verloopt, gaat het skillspark begin 2022 open.

Meer weten over de andere deelgebieden in de Eemskanaalzone?

De gemeente werkt samen met ontwikkelende partijen, bewoners en belangenorganisaties aan de ontwikkeling van het gebied tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal. Meer informatie en achtergronddocumenten staan op: www.gemeente.groningen.nl/eemskanaalzone