1. Home

Planvorming en ontwikkeling

van Eemskanaalzone ‘deelgebied 4’

Eemskanaalzone

Om de groei van de stad Groningen ruimte te geven, heeft de gemeente besloten de Eemskanaalzone te ontwikkelen voor wonen, werken en ondernemen. Voor een deel van dat gebied maakt Bureau Meerstad met inbreng van bewoners en ondernemers een plan. Hieronder leest u daar meer over.

Noordelijke ontsluitingsweg

Door het woon- werkgebied Eemskanaalzone komt de nieuwe ontsluitingsroute van en naar Meerstad te liggen. Dit wordt een snelle en veilige route voor auto, fiets en openbaar vervoer. Het ontwerp voor de nieuwe ontsluitingsroute is samen met bewoners en bewonersvertegenwoordigers gemaakt. Het resultaat mag er zijn. Als alles volgens planning verloopt, openen we in de zomer van 2022 een nieuwe, veilige route die is ingepakt in prachtig groen. De route is zo ontworpen en wordt zo aangelegd dat deze mee kan groeien met het gebruik en de omgeving.

Lees hier het laatste nieuws over de werkzaamheden aan de ontsluitingsroute.

Meerstad – Nieuwbouw en kavels in het mooiste en groenste stadsdeel van Groningen.
Overzichtskaart definitief ontwerp nieuwe ontsluitingsroute

Documenten

Nieuw woon- en werkgebied

Bureau Meerstad is verantwoordelijk voor de planvorming en de ontwikkeling van Eemskanaalzone “deelgebied 4”. Dat is het gearceerde gebied op bovenstaande kaart.

Uitgangspunt is dat in dit gebied ongeveer 1500 woningen komen en dat de eerste woning in 2024 wordt opgeleverd. Hoe het gebied eruit komt te zien is nog niet bekend. De eerste studies en het gesprek met de omgeving zijn opgestart.

Meer weten over de andere deelgebieden in de Eemskanaalzone?

De gemeente gaat samen met ontwikkelende partijen, bewoners en belangenorganisaties als eerste aan de slag met de ontwikkeling van het gebied tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal. In dit gebied komt plaats voor circa 1500 tot 2000 woningen. Meer informatie en achtergronddocumenten staan op: www.gemeente.groningen.nl/eemskanaalzone