FAQ

Hieronder staan de meest gestelde vragen. De vragen zijn onderverdeeld in diverse categorieën. Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

Algemeen

Waar ligt Meerstad?

Hoe lang duurt de ontwikkeling van Meerstad?

Wat is de afstand van Meerstad naar de binnenstad van Groningen?

Welke voorzieningen komen er in Meerstad en wanneer?


Wonen

Hoe ziet het totale woningaanbod in Meerstad eruit?

Worden er ook kavels uitgegeven waarop door bewoners zelf een woning kan worden ontwikkeld?

Hoe groot zijn de kavels?

Waar moeten de woningen (zelfbouw) op de vrije kavels aan voldoen?

Komen er ook huurwoningen in Meerstad?

Meerstad heeft een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. Wat betekent dit voor mij?

Hoe wordt er in Meerstad ingespeeld op woningbouw i.r.t. de aardbevingen?


Natuur & Water

Hoeveel ruimte is er in Meerstad voor groen en water?

Hoe wordt het meer van Meerstad (Woldmeer) aangelegd?

Waar mag er worden gerecreëerd op het Woldmeer?

Is er ook een waterverbinding tussen het Woldmeer en het Slochterdiep?

Wat is de gemiddelde water- en vaardiepte van het Woldmeer?

Wat is de omvang van de sluis en hoe kan ik deze bedienen?


Groen in de wijk

Wanneer wordt het groen in de wijk geplant?

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle hagen/groen in de wijk?

Komen er ook honden uitlaatplekken?


Spelen in Meerstad

Wat voor speeltoestellen komen er voor de kinderen?

Wanneer worden de speellocaties voor de kinderen ingericht?


Het Park

Komt er een (bijzonder) park in Meerstad?

Wie heeft het park ontworpen?

Hoe groot wordt het park en wat is er zoal te beleven?

Wanneer komt er een horecagelegenheid in het park?