1. Home
  2. Uitwerkingsplannen Groenewei en De Zeilen, fase I

Uitwerkingsplannen Groenewei en De Zeilen, fase I

De voorontwerp uitwerkingsplannen ‘Groenewei’ en ‘De Zeilen, fase 1’ in Meerstad en bijbehorende beeldkwaliteitsplannen liggen momenteel ter inzage. De uitwerkingsplannen zijn opgesteld ten behoeve van nieuwe woningbouw in Meerstad en vormen een onderdeel van het bestemmingsplan Meerstad Midden-West. Voor de beeldkwaliteitsplannen verwijzen wij naar de bijlagen bij de toelichting van beide uitwerkingsplannen.

De belangrijkste stukken worden hierbij digitaal beschikbaar gesteld:

Groenewei

De Zeilen, fase I