Afval & oud papier

De afvaldienst in Meerstad wordt verzorgd door de gemeente Groningen. De gemeente werkt met een afvalwijzer, waarop wordt aangegeven wanneer welk afval wordt opgehaald bij uw huis of in uw buurt. Alle informatie over afval vindt u hier.

Restafval en GFT-afval
Zodra u zich als nieuwe inwoner van Meerstad heeft ingeschreven op uw adres bij de gemeente Groningen, kunt u bij de gemeente Groningen een grijze container voor restafval en groene container voor GFT-afval aanvragen.

Totdat het gebied volledig woonrijp is, zijn er tijdelijke locaties aangewezen om de containers op te stellen. Hierbij is rekening gehouden met de bereikbaarheid voor zowel u als bewoner als voor de vuilniswagen. In Meerstad worden de containers op de dinsdag geleegd, de grijze container in de even weken en de groene in de oneven weken.

Glas
Glas kan worden ingezameld in het centrum van Harkstede, bij de Appelhof (parkeerplaats Coop).

Grofvuil en puin
U kunt uw grofvuil en bouw- en sloopafval afvoeren bij een afvalbrengstation van de gemeente Groningen. Als inwoner van de gemeente Groningen kunt u dit grofvuil 4 keer per kalenderjaar gratis naar de vuilstort brengen.

Er zijn twee afvalbrengstations in Groningen, waarvan het brengstation Woldjerspoor aan de Duinkerkenstraat 99 voor Meerstadjers de dichtstbijzijnde is. Meer informatie over o.a. openingstijden en welke regels er gelden leest u op deze site van de gemeente Groningen.

Oud papier
De vereniging Dorpsbelangen Harkstede haalt in Meerstad het oud papier op. Iedere derde woensdag van de maand wordt het oud papier vanaf 18:00 uur ingezameld. De grijze containers met blauwe deksels kunnen evenals de overige containers aan de weg worden aangeboden.