Buurtvereniging

Bewoners in Meeroevers hebben al vanaf het prille begin, samen met Bureau Meerstad, een buurtvereniging opgericht. Met deze buurtvereniging wordt vooral gesproken over zaken die er spelen in de wijk, over de plannen en werkzaamheden in het veld en natuurlijk over activiteiten. Want Meerstad moet vooral prettig zijn om in te wonen en te leven.

Ondanks dat de leden een schakel vormen tussen enerzijds de bewoners in Meeroevers en anderzijds de gemeente en het projectbureau, blijven wij natuurlijk alle bewoners informeren. Dat doen we bijvoorbeeld via de digitale wijknieuwsbrief, bewonersbrieven of als dat nodig is tijdens bijeenkomsten waarmee we u kunnen informeren of raadplegen.

Wilt u meer weten over de buurtvereniging Meeroevers, kijk voor meer informatie op www.buurtverenigingmeeroevers.nl.