Veiligheid

De politie in uw wijk
De politie doet veel belangrijk werk. Ze voorkomt en bestrijdt criminaliteit, spoort strafbare feiten op en bewaakt de openbare orde. Ook verleent de politie hulp bij noodgevallen. De politie is ook aanwezig in uw wijk. De wijkagent werkt voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt. Zo zorgt de politie ervoor dat ons land zo veilig mogelijk is. Op www.politie.nl vindt u de folder ‘Politie in mijn wijk’.

Uw wijkagenten
Paul Kukler en Marco Gaasbeek zijn de wijkagenten voor Meerstad. Op www.politie.nl vindt u meer informatie en kunt u een bericht aan deze wijkagenten sturen. Het telefoonnummer waarop ze te bereiken zijn is 0900-8844.

Bellen met de politie – spoed 112.
Voor doven en slechthorenden 0900-8112

Geen spoed, wel politie? 0900-8844.
Voor doven en slechthorenden 0900-1844.

Informatie en aangifte doen 0900-8844
In bepaalde gevallen kunt u ook aangifte of melding doen www.politie.nl
Voor doven en slechthorenden 0900-1844

Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 (dit is een stichting waar je misdaad anoniem kunt melden)

Hulp en informatie via internet
www.politie.nl, www.meldmisdaadanoniem.nl en www.slachtofferhulp.nl