80 belangstellenden op inloopmarkt over nieuwe ontsluitingsweg
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. 80 belangstellenden op inloopmarkt over nieuwe ontsluitingsweg

80 belangstellenden op inloopmarkt over nieuwe ontsluitingsweg

Op maandag 18 december jl. kwamen zo’n 80 omwonenden en inwoners van Meerstad naar het informatiecentrum van Bureau Meerstad voor de inloopmarkt over de nieuwe ontsluitingsweg. Dat is de weg die de Vossenburglaan in Meerstad en Driebond/Westelijke ringweg in de toekomst rechtstreeks verbindt.

Het tracé van de weg ligt vast in het bestemmingsplan. Tot de zomer van 2018 werkt Bureau Meerstad met inbreng van omwonenden aan het ontwerp van de ontsluitingsweg. Maandag stond in het teken van het ophalen van wensen en eventuele zorgen over onder meer de kruispunten, sluipverkeer en fietsroutes. Met deze inbreng werkt Bureau Meerstad de eerste ontwerpen uit om die begin 2018 voor te leggen aan de nieuwe klankbordgroep Ontsluitingsweg. Deze klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van omwonenden. Vervolgens wordt het ontwerp verder verfijnd en in het voorjaar tijdens een tweede inloopavond opnieuw aan omwonenden gepresenteerd.

De verwachting is dat het ontwerp van de ontsluitingsweg in de zomer van 2018 gereed is. Daarna werkt Bureau Meerstad het ontwerp technisch uit en volgt de aanbesteding voor de uitvoering. Als alles volgens planning verloopt, kan de weg in 2021 in gebruik worden genomen.