Over Bureau Meerstad

  1. Home
  2. Over Bureau Meerstad

Grondexploitatiemaatschappij
Meerstad

De Grondexploitatiemaatschappij Meerstad (GEMM), ook wel bekend onder de naam Bureau Meerstad, geeft uitvoering aan de plannen. Het bureau is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aanleg en oplevering van openbare ruimte, de productie van bouwrijpe kavels voor wonen en voorzieningen en het realiseren van de bijbehorende infrastructuur in Meerstad. Daarnaast concentreert het bureau zich ook op de ontwikkeling en verkoop van woningen en vrije kavels in het plan.

Bureau Meerstad is gehuisvest aan de Zijlkade in Meerstad. Het drijvende kantoor en informatiecentrum bewegen mee met de ontwikkelingen in het gebied. Zodat we bewoners en bezoekers zo goed mogelijk kunnen informeren en faciliteren van dichtbij, daar waar de actie is.

Documenten

Om Meerstad op de gewenste wijze te kunnen ontwikkelen, worden er een aantal formele procedures doorlopen. Deze worden tijdens de behandeling ervan, zowel via de Gemeenten Groningen en Slochteren (hardcopy) als onze website (digitaal) beschikbaar gesteld.

Procedures
Onderstaand de meest actuele, relevante procedures die reeds zijn doorlopen of momenteel in behandeling zijn/ter inzage liggen:

Beeldkwaliteitsplannen

Overige documenten