Over Bureau Meerstad

Over Bureau Meerstad

  1. Home
  2. Over Bureau Meerstad

Grondexploitatiemaatschappij
Meerstad

De Grondexploitatiemaatschappij Meerstad (GEMM), ook wel bekend onder de naam Bureau Meerstad, geeft uitvoering aan de plannen. Het bureau is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aanleg en oplevering van openbare ruimte, de productie van bouwrijpe kavels voor wonen en voorzieningen en het realiseren van de bijbehorende infrastructuur in Meerstad. Daarnaast concentreert het bureau zich ook op de ontwikkeling en verkoop van woningen en vrije kavels in het plan.

Bureau Meerstad is gehuisvest aan de Zijlkade in Meerstad. Het drijvende kantoor en informatiecentrum bewegen mee met de ontwikkelingen in het gebied. Zodat we bewoners en bezoekers zo goed mogelijk kunnen informeren en faciliteren van dichtbij, daar waar de actie is.

Toekomst van Meerstad en omgeving

Bureau Meerstad nodigt inwoners van het plangebied Meerstad en andere betrokkenen uit om mee te denken en te praten over hun eigen woonomgeving. Hoe moet dit gebied eruit zien in 2050? Hiervoor gaan we het bestaande Masterplan uit 2005 voor Meerstad en omgeving actualiseren. Wil je meer weten over de toekomst van Meerstad en omgeving? Dan kun je terecht op de speciale Toekomst website.

Publicaties

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak, indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn.

Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V. (hierna: Bureau Meerstad) maakt op deze pagina bekend welke, met betrekking tot onroerende zaken, koopovereenkomsten (c.q. overeenkomsten tot uitgifte erfpacht/opstal) is aangegaan of voornemens is deze aan te gaan.

Bij verkoop van vastgoed moet Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V de gelegenheid bieden aan geïnteresseerden om mee te dingen naar dat vastgoed als er meerdere gegadigden zijn. Dit geldt ook als verwacht mag worden dat er meerdere gegadigden zijn. Het vastgoed moet dan openbaar te koop worden gezet en de koper moet door GEMM worden geselecteerd aan de hand van zogenaamde objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Op deze pagina lees je de bekendmakingen van vastgoedverkopen.

Ons team

Rubert Bruining – Toezichthouder
Jelle Dijkstra – Directeur
Han Franken – Civieltechnisch tekenaar
Harriëtte Frizo – Vastgoedontwikkelaar
Harko Groot – Civieltechnisch medewerker
Douwe Hogeveen – Controller
Frank Huijsmans – Projectleider civiele techniek
Eefje Koning – Medewerker marketing en communicatie
Niels Kruyt – Directievoerder civiel
Rudie Leegstra – Toezichthouder
Peter Liewes – Vastgoedontwikkelaar
Mark van Maanen – Gebiedsontwikkelaar
Suzanne Mooij – Verkoopadviseur
Joerie Olthof – Civieltechnisch tekenaar
Esther Pot-Smith – Telefoniste/Receptioniste
Henk Slagter – Senior vastgoed-ontwikkelaar
Sandrina Scholte – Manager communicatie, marketing en verkoop
Jornand Veldman – Manager gebiedsontwikkeling
Hinke Veltman – Projectsecretaris
Petra Venema – Administrateur
Aaldert de Vrieze – Projectleider civiele techniek
Madelon Welleweerd – Officemanager
Ron Wolthuis – Civieltechnisch tekenaar