Over Bureau Meerstad

Over Bureau Meerstad

  1. Home
  2. Over Bureau Meerstad

Grondexploitatiemaatschappij
Meerstad

De Grondexploitatiemaatschappij Meerstad (GEMM), ook wel bekend onder de naam Bureau Meerstad, geeft uitvoering aan de plannen. Het bureau is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aanleg en oplevering van openbare ruimte, de productie van bouwrijpe kavels voor wonen en voorzieningen en het realiseren van de bijbehorende infrastructuur in Meerstad. Daarnaast concentreert het bureau zich ook op de ontwikkeling en verkoop van woningen en vrije kavels in het plan.

Bureau Meerstad is gehuisvest aan de Zijlkade in Meerstad. Het drijvende kantoor en informatiecentrum bewegen mee met de ontwikkelingen in het gebied. Zodat we bewoners en bezoekers zo goed mogelijk kunnen informeren en faciliteren van dichtbij, daar waar de actie is.

Toekomst van Meerstad en omgeving

Bureau Meerstad nodigt inwoners van het plangebied Meerstad en andere betrokkenen uit om mee te denken en te praten over hun eigen woonomgeving. Hoe moet dit gebied eruit zien in 2050? Hiervoor gaan we het bestaande Masterplan uit 2005 voor Meerstad en omgeving actualiseren. Wil je meer weten over de toekomst van Meerstad en omgeving? Dan kun je terecht op de speciale Toekomst website.