Informatie voor bewoners

Informatie voor bewoners

  1. Home
  2. Informatie voor bewoners

Wijkzaken
Meerstad

Hoewel Meerstad nog volop in ontwikkeling is, is er al een hoop te doen. Over werkzaamheden en activiteiten informeren we (toekomstige) bewoners en omwonenden regelmatig met informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven. Hieronder vind je basisinformatie voor bewoners en het laatste nieuws over de werkzaamheden.


Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van jouw wijk wordt in de eerste fase verzorgd door Bureau Meerstad. Dit is de periode tot en met het woonrijp maken van jouw buurt. Per buurt wordt het beheer en onderhoud overgedragen aan de gemeente Groningen. Op deze kaart kun je zien welke gebieden al zijn overgedragen aan de gemeente Groningen.

Contact met wijkbeheer

Gaat je vraag, opmerking of klacht over een gebied dat nog niet is overgedragen aan de gemeente Groningen, maak dan gebruik van onderstaand formulier.  We komen dan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen terug op je opmerking of vraag.

Naam(Required)
Mijn vraag gaat over

Contactgegevens wijkbeheer

Waterkwaliteit en beheer waterplanten

De waterkwaliteit is vanaf het prille begin een belangrijk thema geweest in de gebiedsontwikkeling van Meerstad en het Woldmeer. De waterplanten zorgen voor schoon water maar verhinderen ook de recreatie. Lees hier meer over de waterkwaliteit en het beheer van de waterplanten.


Toekomst Meerstad en omgeving

Bureau Meerstad nodigt inwoners van het plangebied Meerstad en andere betrokkenen uit om mee te denken en te praten over hun eigen woonomgeving. Hoe moet dit gebied eruit zien in 2050? Hiervoor gaan we het bestaande Masterplan uit 2005 voor Meerstad en omgeving actualiseren. Wil je meer weten over de toekomst van Meerstad en omgeving? Dan kun je terecht op de speciale Toekomst website.


Vaarseizoen

Het vaarseizoen van Meerstad loopt van 1 april tot 1 oktober. Het vaarseizoen van de Provincie Groningen loopt van 1 mei tot 1 oktober. Let op! in verband met coronamaatregelen kan het zijn dat dagen en/of tijden in het vaarseizoen afwijken. Op 1 oktober moeten alle boten aan een openbare steiger en alle zelf aangebrachte aanmeer voorzieningen uit het water zijn. Wil je meer weten over varen op het Woldmeer, bekijk dan de pagina van het Woldmeer.


Actuele bewonersinformatie

Meerstad Nieuws (krant)
Meerstad Nieuws mei 2021 | 01
Meerstad Nieuws oktober 2021 | 02 Speciale editie

Wijkkaart
Feestdagen groet 2021
Wijkkaart Herfstnieuws 2021
Wijkkaart Zomernieuws 2021
Wijkkaart Lentenieuws 2021
Wijkkaart Winternieuws 2020
Wijkkaart Herfstnieuws 2020
Wijkkaart Zomernieuws 2020
Wijkkaart Lentenieuws 2020
Wijkkaart Winternieuws 2019
Wijkkaart Herfstnieuws 2019


Afvalwijzer en contactinformatie


Buurtveiligheid

Wijkagent

In Meerstad is er een wijkagent. Op www.politie.nl vindt u meer informatie en kunt u een bericht aan de wijkagent sturen. Het telefoonnummer waarop de wijkagent te bereiken is: 0900-8844.

Belangrijke telefoonnummers

Spoed: 112
Spoed voor doven en slechthorenden: 0900-8112
Geen spoed, wel politie: 0900-8844
Voor doven en slechthorenden: 0900-1844


Werkzaamheden Meerstad

Meerstad is constant in beweging. Dat betekent dat er verspreid door het gebied diverse werkzaamheden plaatsvinden. Hier vind je een overzicht van werkzaamheden die (gaan) plaatsvinden en werkzaamheden die inmiddels afgerond zijn. Vaak word je over werkzaamheden vlakbij jouw eigen huis persoonlijk geïnformeerd met een brief.


Buurtvereniging en energiecooperatie

Inmiddels zijn er twee buurtverenigingen actief in Meerstad. Buurtvereniging Meeroevers is voor bewoners van de wijk Meeroevers in Meerstad. Hier vind je informatie over activiteiten en dienstverlening in de wijk. Meeroevers is volop in beweging en de buurtvereniging houdt Meerstadjers graag op de hoogte houden van alle plannen en ontwikkelingen. Daarnaast willen zij nieuwe bewoners graag nader laten kennismaken met de wijk. Kijk voor meer informatie op de website buurtverenigingmeeroevers.nl.

In Tersluis is sinds 2019 ook een buurtvereniging actief die zich inzet voor de bewoners van de wijk Tersluis. De vereniging wil de bewoners met elkaar verbinden en gezellige activiteiten organiseren. Meer informatie vind je op de Facebookpagina van Buurtvereniging Tersluis.

Ook voor de buurten Groenewei en De Zeilen zijn op dit moment buurtverenigingen in de opstartende fase. Meer informatie vind je op de website van Dorpsbelangen Meerstad

Naast de buurtverenigingen die lokale activiteiten organiseren in de buurten, is er Dorpsbelangen Meerstad. Als Dorpsbelangen organiseren zij dorpsoverstijgende activiteiten als de Sintintocht, Koningsdag, een zeskamp of watersportdag. Maar ze zijn ook als belangenvertegenwoordiger van de inwoners van Meerstad de gesprekspartner voor derden (o.a. de gemeente). Meer informatie lees je op de website van Dorpsbelangen Meerstad.

In Meerstad is daarnaast energiecooperatie Meerkracht actief. Zij richten zich op een duurzame ontwikkeling van Meerstad en organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten over bijvoorbeeld warmtepompen. Zie voor meer informatie meerkracht.org.