Informatie voor bewoners

  1. Home
  2. Informatie voor bewoners

Wijkzaken
Meerstad

Hoewel Meerstad nog volop in ontwikkeling is, is er al een hoop te doen. Over werkzaamheden en activiteiten informeren we (toekomstige) bewoners en omwonenden regelmatig met informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven. Hieronder vind je basisinformatie voor bewoners.


Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van jouw wijk wordt in de eerste fase verzorgd door Bureau Meerstad. Dit is de periode tot en met het woonrijp maken van jouw buurt. Per buurt wordt het beheer en onderhoud overgedragen aan de gemeente Groningen.  Op deze kaart kun je zien welke gebieden al zijn overgedragen aan de gemeente Groningen.

Wijkzaken Bureau Meerstad
E-mail: meldpunt@meerstad.eu
Telefoonnummer: 06 34 95 07 81
Bezoekadres: Zijlkade 2, Meerstad

Stadsbeheer Gemeente Groningen
Via twitter: @stadsbeheer050
Via whatsapp: 06 12823971
Servicelijn: 14 050


Buurtveiligheid

Wijkagenten

Wilko Willemse is de wijkagent voor Meerstad. Op www.politie.nl vindt u meer informatie en kunt u een bericht aan deze wijkagenten sturen. Het telefoonnummer waarop ze te bereiken zijn is 0900-8844.

Belangrijke telefoonnummers

Spoed: 112
Spoed voor doven en slechthorenden: 0900-8112
Geen spoed, wel politie: 0900-8844
Voor doven en slechthorenden: 0900-1844


Werkzaamheden Meerstad

Meerstad is constant in beweging. Dat betekent dat er her en der werkzaamheden plaatsvinden. Onderstaand overzicht beschrijft de actuele werkzaamheden voor Park Meerstad en de woonwijken. Vaak word je over werkzaamheden vlakbij jouw eigen huis persoonlijk geïnformeerd met een brief.

Routewijzigingen

Tijdens de bouwfase worden er soms wegen of paden tijdelijk afgesloten. Hieronder lees je het meest actuele een overzicht van de wegversperringen en routewijzigingen:
– Het voetpad over de oostelijke dijk is afgesloten vanwege de uitbreiding van het Woldmeer.
– De sluis tussen Tersluis en De Zeilen is tijdelijk afgesloten voor voetgangers en fietsers.

Tijdelijke werkzaamheden Gasunie Eemskanaalzone
De Gasunie is tijdelijk bezig met het gedeeltelijk verleggen en vervangen van het gasleidingtracé. Enkele bewoners hebben hier een brief over gekregen. Lees hier de brief. Voor vragen over de werkzaamheden kan je terecht bij de Gasunie.

Onderzoeken ontsluitingsroute

Wij zijn begonnen met de voorbereidende onderzoeken voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg tussen de ringweg en de Vossenburglaan. De nieuwe weg gaat de Middelberterweg kruisen met een onderdoorgang, dat is een korte tunnel. We onderzoeken met welke grond we daar te maken hebben en hoe het grondwater zich gedraagt.


Werkzaamheden Park Meerstad

Park Meerstad is een uniek landkunstproject. Het ontwerp is ontstaan door letterlijk een laken op een schaalmodel te plooien. De hoogteverschillen in het heuvellandschap worden visueel versterkt door het betonnen fietspad dat er doorheen snijdt. Begin juli 2018 werd de grond in model gebracht waardoor direct de glooiing van het park zichtbaar wordt.

Planning:
Mei 2019 – Inzaaien bloemrijk gras
Juli 2019 – Fietspad gereed
Okt 2019 – Aanplanten bomen
Apr 2020 – Feestelijke opening

Het is tijdens de werkzaamheden niet veilig om het park te betreden. Daarom is het park sinds 1 maart 2019 afgezet.


Werkzaamheden Meeroevers

Werkzaamheden Tersluis

In Meeroevers vinden er geen grote grondwerkzaamheden meer plaats. Het perceel aan de Woldmeerweg, naast de manege, zal worden ingericht als moestuin- en speellocatie. De eerste ontwerpen voor deze locatie zijn klaar en in het voorjaar 2019 starten de werkzaamheden.

Op de eilandkavels van Tersluis zijn de woningen volop in aanbouw. Er worden inritten aangelegd bij de kavels waar de woningen zijn opgeleverd. De Overtoom en De Watering bij de waterwoningen krijgen parkeerstroken aangelegd. Ook in Tersluis starten de bouwwerkzaamheden voor een aantal nieuwbouwprojecten.


Grondwerkzaamheden Groenewei

Ten noorden van Park Meerstad, achter Klein Harkstede, wordt sinds afgelopen zomer het grondwerk voor de wijk Groenewei uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het op hoogte brengen van de toekomstige kavels en het aanleggen van stevige zandpaden waarop in de volgende fase de wegen worden aangebracht.  In het voorjaar van 2019 starten we met het bouwrijp maken van de eerste circa 300 kavels. Vanwege de zachte grond is het mogelijk hier in weg te zakken, daarom kan het werkterrein nog niet betreden worden.


Grondwerkzaamheden De Zeilen

In 2019 starten we met de grondwerkzaamheden van het eerste deel van De Zeilen. Gedurende het voorjaar zullen hier de contouren van de nieuwe wooneilanden (fase 1) zichtbaar worden. Naast het ontgraven van het Woldmeer zullen ook de zandcunetten van de wegen worden aangelegd. Vanaf de zomer zullen de wooneilanden bouwrijp worden gemaakt. De verwachting is dat de eerste woningen en zelfbouwkavels eind 2019 in verkoop gaan. Het eerste deel van De Zeilen biedt ruimte aan 150 woningen.  Na het grondwerk van de eerste fase zal ook fase 2 van het grondwerk van start gaan. Onderdeel hiervan is het aansluiten van de voormalige roeibaan op het Woldmeer. Naar verwachting is deze verbinding eind 2020 of begin 2021 gereed.


Buurtvereniging en energiecooperatie

Buurtvereniging Meeroevers is voor bewoners van de wijk Meeroevers in Meerstad. Hier vind je informatie over activiteiten en dienstverlening in onze wijk. Meeroevers is volop in beweging en de buurtvereniging houdt Meerstadjers graag op de hoogte houden van alle plannen en ontwikkelingen. Daarnaast willen zij nieuwe bewoners graag nader laten kennismaken met de wijk. Lid worden van de buurtvereniging? Kijk voor meer informatie op de website buurtverenigingmeeroevers.nl.

In Meerstad is daarnaast energiecooperatie Meerkracht actief. Zij richten zich op een duurzame ontwikkeling van Meerstad en organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten over bijvoorbeeld warmtepompen. Zie voor meer informatie meerkracht.org.


Afval & oud papier

Gemeente Groningen verzorgt de afvaldienst in Meerstad. Op de afvalwijzer zie je wanneer welk afval wordt opgehaald.

Restafval en GFT-afval
Nieuwe bewoners kunnen bij de gemeente en grijze container voor restafval en een groene container voor GFT-afval aanvragen. Grijze containers worden op de dinsdag van de even weken geleegd. Groene containers worden op de dinsdag in de oneven weken geleegd.

Glas 
Glas kan worden ingezameld in het centrum van Harkstede, bij de Appelhof (parkeerplaats Coop).

Grofvuil en puin
Grofvuil en bouw- en sloopafval kan je afvoeren bij een afvalbrengstation van de gemeente Groningen. Je mag 4 keer per jaar gratis je grofvuil naar de vuilstort brengen. 

Oud papier
De vereniging Dorpsbelangen Harkstede haalt het oud papier op. Iedere derde woensdag van de maand wordt het oud papier vanaf 18:00 uur ingezameld. De grijze containers met blauwe deksels kunnen evenals de overige containers aan de weg worden aangeboden.