Informatie voor bewoners

  1. Home
  2. Informatie voor bewoners

Wijkzaken
Meerstad

Hoewel Meerstad nog volop in ontwikkeling is, is er al een hoop te doen. Over werkzaamheden en activiteiten informeren we (toekomstige) bewoners en omwonenden regelmatig met informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven. Hieronder vind je basisinformatie voor bewoners en het laatste nieuws over de werkzaamheden.

Actuele bewonersinformatie

Wijkkaart Lentenieuws 2019
Wijkkaart Zomernieuws 2019
Afvalwijzer en contactinformatie


Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van jouw wijk wordt in de eerste fase verzorgd door Bureau Meerstad. Dit is de periode tot en met het woonrijp maken van jouw buurt. Per buurt wordt het beheer en onderhoud overgedragen aan de gemeente Groningen.  Op deze kaart kun je zien welke gebieden al zijn overgedragen aan de gemeente Groningen.

Wijkzaken Bureau Meerstad
E-mail: meldpunt@meerstad.eu
Telefoonnummer: 06 34 95 07 81
Bezoekadres: Zijlkade 2, Meerstad

Stadsbeheer Gemeente Groningen
Via twitter: @stadsbeheer050
Via whatsapp: 06 12823971
Servicelijn: 14 050

Waterkwaliteit en beheer waterplanten

De waterkwaliteit is vanaf het prille begin een belangrijk thema geweest in de gebiedsontwikkeling van Meerstad en het Woldmeer. De waterplanten zorgen voor schoon water maar verhinderen ook de recreatie. Lees hier meer over de waterkwaliteit en het beheer van de waterplanten.


Buurtveiligheid

Wijkagenten

Wilko Willemse is de wijkagent voor Meerstad. Op www.politie.nl vindt u meer informatie en kunt u een bericht aan deze wijkagenten sturen. Het telefoonnummer waarop ze te bereiken zijn is 0900-8844.

Belangrijke telefoonnummers

Spoed: 112
Spoed voor doven en slechthorenden: 0900-8112
Geen spoed, wel politie: 0900-8844
Voor doven en slechthorenden: 0900-1844


Werkzaamheden Meerstad

Meerstad is constant in beweging. Dat betekent dat er her en der werkzaamheden plaatsvinden. Onderstaand overzicht beschrijft de actuele werkzaamheden voor Park Meerstad en de woonwijken. Vaak word je over werkzaamheden vlakbij jouw eigen huis persoonlijk geïnformeerd met een brief.

Tijdelijke werkzaamheden Gasunie Eemskanaalzone
De Gasunie is tijdelijk bezig met het gedeeltelijk verleggen en vervangen van het gasleidingtracé. Enkele bewoners hebben hier een brief over gekregen. Lees hier de brief. Voor vragen over de werkzaamheden kan je terecht bij de Gasunie.

Grondwerkzaamheden
Meerstad Midden-oost en De Zeilen

In 2019 zijn we gestart met de grondwerkzaamheden van het eerste deel van De Zeilen. De contouren van de nieuwe wooneilanden (fase 1) worden nu zichtbaar. Naast het ontgraven van het Woldmeer zullen ook de zandcunetten van de wegen worden aangelegd. Ten oosten rijdt het bouwverkeer. Daar wordt zand gewonnen en veengrond naartoe gebracht. Voor bewoners en bezoekers van het gebied kan het betekenen dat fietsroutes worden afgesloten of dat er langs routes waarschuwingsborden staan. Lees hier meer.


Werkzaamheden Park Meerstad

Park Meerstad is een uniek landkunstproject. Het ontwerp is ontstaan door letterlijk een laken op een schaalmodel te plooien. De hoogteverschillen in het heuvellandschap worden visueel versterkt door het betonnen fietspad dat er doorheen snijdt. Begin juli 2018 werd de grond in model gebracht waardoor direct de glooiing van het park zichtbaar wordt.

Planning:
Mei 2019 – Bloemrijk gras ingezaaid
Juli 2019 – Fietspad gereed
Okt 2019 – Aanplanten bomen
Apr 2020 – Feestelijke opening

Fietsers kunnen inmiddels over het nieuwe fietspad door Park Meerstad fietsen.

Het is tijdens de werkzaamheden niet veilig om het park te betreden. Daarom is het park sinds 1 maart 2019 afgezet.


Werkzaamheden Meeroevers

Werkzaamheden Tersluis

In Meeroevers vinden er geen grote grondwerkzaamheden meer plaats. Het perceel aan de Woldmeerweg, naast de manege, is ingericht als moestuin- en speellocatie. In Meerstad speel je echt buiten!

Op de eilandkavels van Tersluis zijn de woningen volop in aanbouw. Er worden inritten aangelegd bij de kavels waar de woningen zijn opgeleverd. De Overtoom en De Watering bij de waterwoningen krijgen parkeerstroken aangelegd. Ook in Tersluis starten de bouwwerkzaamheden voor een aantal nieuwbouwprojecten.


Grondwerkzaamheden Groenewei

Ten noorden van Park Meerstad, achter Klein Harkstede, wordt sinds afgelopen zomer het grondwerk voor de wijk Groenewei uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het op hoogte brengen van de toekomstige kavels en het aanleggen van stevige zandpaden waarop in de volgende fase de wegen worden aangebracht.  In het voorjaar van 2019 starten we met het bouwrijp maken van de eerste circa 300 kavels. Vanwege de zachte grond is het mogelijk hier in weg te zakken, daarom kan het werkterrein nog niet betreden worden.


Buurtvereniging en energiecooperatie

Buurtvereniging Meeroevers is voor bewoners van de wijk Meeroevers in Meerstad. Hier vind je informatie over activiteiten en dienstverlening in onze wijk. Meeroevers is volop in beweging en de buurtvereniging houdt Meerstadjers graag op de hoogte houden van alle plannen en ontwikkelingen. Daarnaast willen zij nieuwe bewoners graag nader laten kennismaken met de wijk. Lid worden van de buurtvereniging? Kijk voor meer informatie op de website buurtverenigingmeeroevers.nl.

In Meerstad is daarnaast energiecooperatie Meerkracht actief. Zij richten zich op een duurzame ontwikkeling van Meerstad en organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten over bijvoorbeeld warmtepompen. Zie voor meer informatie meerkracht.org.