Contact

Contact

 1. Home
 2. Contact

Contact
Bureau Meerstad

Je vindt ons in Tersluis. De tweede wijk van Meerstad. Het drijvende informatie- en verkoopcentrum ligt op het Woldmeer en heeft een prachtig uitzicht. Hier kunnen we je alles vertellen over de huidige en verwachte nieuwbouwprojecten, de zelfbouwkavels en hoe Meerstad zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Er is ook een maquette zodat je het plan tot in de kleinste detail kunt bekijken. Onderaan deze pagina vind je de openingstijden van ons informatie- en verkoopcentrum. Loop gerust eens binnen!

Contactgegevens informatie- en verkoopcentrum en projectbureau

Contactgegevens wijkzaken Bureau Meerstad

Het beheer en onderhoud van jouw wijk wordt in de eerste fase verzorgd door Bureau Meerstad. Dit is de periode tot en met het woonrijp maken van jouw buurt. Op de pagina ‘Bewoners’ onder het kopje ‘Beheer en onderhoud’ kun je zien welke gebieden zijn overgedragen aan de gemeente Groningen. Is jouw buurt nog niet overgedragen? Neem dan contact op via het contactformulier met onze wijkbeheerder voor het beheer en onderhoud.

Openingstijden Informatie- en verkoopcentrum

Ons informatie- en verkoopcentrum is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. We staan je ook graag te woord via telefoon en e-mail. Wil je zeker weten dat onze verkoopadviseur aanwezig is? Dan raden we je aan om een afspraak te maken door een e-mail te sturen naar verkoop@meerstad.eu. Op deze website vind je alle actuele informatie over de nieuwbouwprojecten en zelfbouwkavels.

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag 20 mei: gesloten i.v.m. Tweede Pinksterdag
 • Op donderdag 6 juni is ons informatie- en verkoopcentrum een stembureau voor de Europese Parlementsverkiezing. Daarom zijn wij op deze dag niet geopend voor bezoek. Wel zijn wij telefonisch en per e-mail bereikbaar.
 • Zaterdag 3 augustus tot en met zondag 25 augustus gesloten i.v.m. bouwvak

Reguliere openingstijden informatie- en verkoopcentrum

Maandaggesloten
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur – 14.00 uur
Zaterdaggesloten
Zondaggesloten

Reguliere openingstijden projectbureau

Maandag t/m vrijdag09.00 uur – 16.30 uur
Zaterdag gesloten
Zondaggesloten

Veelgestelde vragen

  Algemeen

 • Sinds september 2012 kunnen de eerste kinderen al genieten van het basisonderwijs en de kinderopvang in Meeroevers. Vanaf oktober 2016 zijn de deuren van het Gezondheidscentrum Meerstad geopend. Hier vindt u een breed scala aan medische disciplines. In augustus 2020 is een tweede school geopend in de wijk Groenewei.

  Daarnaast zijn er diverse voorzieningen op het gebied van openbaar vervoer. De ambitie is om in Meerstad blijvend voorzieningen te realiseren die passen bij het woon-, leef- en recreatiegebied. Je kunt hierbij denken aan detailhandel, winkels en horeca etc. Kijk op de pagina over Meerstad voor meer informatie over de huidige voorzieningen en op de pagina voorzieningen in Meerstad voor de actuele status over (toekomstige) voorzieningen.

 • Afhankelijk van waar je je bevindt in het gebied, varieert deze afstand tussen de 6 tot 8 km. Op de fiets sta je er dus in minder dan een half uurtje op de Grote Markt in Groningen. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de pagina over Meerstad.

 • Meerstad grenst aan de oostzijde van de stad Groningen. Het gebied ligt tussen de stad Groningen en Harkstede, per 1 januari 2017 ligt Meerstad in zijn geheel binnen het grondgebied van de gemeente Groningen.

 • In een intensief participatieproces is er een nieuw plan gemaakt voor de toekomstige ontwikkeling van plangebied Meerstad: de Agenda voor de Toekomst 2050. Op dit moment zijn er vier wijken: Meeroevers, Tersluis, Groenewei en De Zeilen. Wil je meer weten over de toekomst van Meerstad en omgeving? Dan kun je terecht op de speciale Toekomst website.

  Groen

 • Bureau Meerstad is tot 3 jaar na het aanplanten van de hagen verantwoordelijk voor het onderhoud van de hagen, grenzend aan het openbare gebied. Na drie jaar is de bewoner zelf verantwoordelijk voor het instant houden en onderhouden van de hagen.

 • Zodra een woonvlek woonrijp wordt gemaakt zullen de hagen en bomen, die mede zorgdragen voor het groene karakter in de wijk, in het eerstvolgende plantseizoen worden geplaatst.

 • Meerstad kent nog geen honden uitlaatplekken of losloopgebieden. Dit betekent dat alle honden aangelijnd moeten zijn en er wordt van de bewoners verwacht dat zij zelf de hondenpoep opruimen. Bureau Meerstad volgt hier in het beleid van de gemeente Groningen. In de toekomst zullen mogelijk wel losloopgebieden in Meerstad worden aangelegd. Kijk voor meer informatie op de pagina toekomstige voorzieningen.

  Natuur en water

 • De sluis is 6 meter breed en 30 meter lang. Voor het bedienen van de sluis met de brug maakt u gebruik van een zelfbedieningssleutel. U heeft hier slechts één sleutel voor nodig, die tevens te gebruiken is voor de verschillende vaarcircuits door de gehele provincie. De sleutel is voor bewoners en recreanten te verkrijgen bij diverse uitgifteplaatsen. Meer informatie over de uitgiftepunten vindt u op de pagina Het Woldmeer.

 • De gemiddelde waterdiepte van het meer is 1,50 meter.

 • Er kan op een groot deel van het meer worden gerecreëerd. De gedeeltes van het meer die niet beschikbaar zijn voor recreatie zullen door middel van een boeienlijn worden afgebakend. De boeienlijn ‘beweegt’ mee met de werkzaamheden en zal dus mogelijk gedurende het seizoen verschuiven. Recreëren op het Woldmeer is en blijft volledig op eigen risico. Kijk op de pagina Het Woldmeer voor meer informatie.

 • Het Woldmeer in Meerstad is aangesloten op het Slochterdiep door middel van een vaarverbinding. Gedurende het vaarseizoen (april-oktober) kunnen bewoners en recreanten met een bootje varen tussen Groningen en Meerstad en de omgeving.

 • De verhouding tussen natuur en wonen in Meerstad zal uniek zijn. Twee derde van het gebied wordt namelijk natuur en water en slechts een derde van de oppervlakte wordt ingericht voor woningbouw. Meerstad is ons antwoord op de vraag naar groenstedelijk wonen in de regio. De geneugten van de stad met de voordelen van het buiten wonen.

 • Het waterrijke gebied Meerstad wordt in meerdere fasen gerealiseerd. Dit geldt ook voor het Woldmeer. Deze wordt gefaseerd uitgegraven, afhankelijk van de ontwikkelingsrichting van de verschillende woongebieden.

  Spelen

 • De speellocaties worden samen met de bewoners ingericht. De keuze voor de toestellen zal op basis van een aantal uitgewerkte varianten in samenspraak met de bewoners plaatsvinden. Er komen in Meerstad speellocaties voor verschillende leeftijdscategorieën.

 • De speellocaties worden ingericht zodra het desbetreffende gebied woonrijp wordt gemaakt.

  Wonen

 • Ja, er worden vrije kavels (bouwkavels) uitgegeven door Bureau Meerstad. Kijk voor de beschikbaarheid op de pagina zelfbouwkavels. De vrijheid die men heeft t.a.v. de woningontwikkeling op de kavel is vastgesteld in een beeldkwaliteitplan + een uitwerkingsplan per woongebied.

 • De eisen voor de bebouwing op de vrije kavels staan in het beeldkwaliteitsplan. Deze is te downloaden via onze website. Uiteraard lichten wij alles graag toe in een persoonlijk gesprek.

 • Meerstad wordt een groene, waterrijke en energiezuinige wijk. Om kwalitatief hoogwaardige, toekomstbestendige en comfortabele woningen te kunnen bouwen en het gebruik van duurzame energie te stimuleren, wordt zowel in Meeroevers als Tersluis geen gas aangelegd. Verwarming en ook koeling van de woning vindt plaats op een alternatieve manier. Bij projectmatige woningbouw is de meest gekozen variant de warmtepomp op aard- of luchtwarmte. Bouwt u zelf dan is er nog een groot scala aan andere alternatieven mogelijk zoals houtgestookte cv palletkachels etcetera.

 • Ja, op dit moment zijn er al huurwoningen in de wijk Meeroevers en de wijk Tersluis. Ook komen er huurwoningen in de wijk Groenewei en De Zeilen. Echter, vanwege de grote belangstelling overstijgt de vraag hier op dit moment het aanbod. Op termijn zullen er in Meerstad meer mogelijkheden worden aangeboden in het huursegment. Dit betreft zowel sociale woningbouw als vrije sector huur (alle woningen die boven de huursubsidiegrens vallen). Kijk voor meer informatie op de pagina Huurwoningen.

 • In Meerstad worden gevarieerde woonmilieus gerealiseerd en er wordt een breed woningsegment aangeboden. Hierbij kunt u denken aan o.a. rijwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen, appartementen, waterwoningen en vrije kavels. Er zijn volop keuzemogelijkheden en wonen in Meerstad is bereikbaar voor iedereen. Kijk voor meer informatie bij het actuele woning- en kavelaanbod voor nieuwbouwprojecten, zelfbouwkavels of huurwoningen.

 • De woningen in Meerstad worden conform de op dat moment geldende randvoorwaarden van de Nationale praktijkrichtlijn gebouwd.

 • De gemiddelde kavelgrootte in heel Meerstad is ruim, maar varieert per wijk.