Contact

Contact

 1. Home
 2. Contact

Informatie-
en verkoopcentrum

Je vindt ons in Tersluis. De tweede wijk van Meerstad. Het drijvende informatie- en verkoopcentrum ligt op het Woldmeer en heeft een prachtig uitzicht. Hier kunnen we je alles vertellen over de huidige en verwachte nieuwbouwprojecten, de zelfbouwkavels en hoe Meerstad zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Er is ook een maquette zodat je het plan tot in de kleinste detail kunt bekijken. Loop gerust eens binnen!

Contactgegevens informatie- en verkoopcentrum en projectbureau

Contactgegevens wijkzaken Bureau Meerstad

Het beheer en onderhoud van jouw wijk wordt in de eerste fase verzorgd door Bureau Meerstad. Dit is de periode tot en met het woonrijp maken van jouw buurt. Op de pagina ‘Bewoners’ onder het kopje ‘Beheer en onderhoud’ kun je zien welke gebieden zijn overgedragen aan de gemeente Groningen. Is jouw buurt nog niet overgedragen? Neem dan contact op met onze wijkbeheerder voor het beheer en onderhoud.

Coronamaatregelen

De veiligheid van onze medewerkers en bezoekers staat voorop en daarom hebben we een aantal maatregelen getroffen:

 • maximaal 4 bezoekers in het informatie- en verkoopcentrum
 • houd tenminste 1,5 meter afstand
 • desinfecteer handen bij binnenkomst
 • draag een mondkapje

Openingstijden

Informatie- en verkoopcentrum

Gewijzigde openingstijden:

 • gesloten van vrijdag 24 december 2021 tot en met maandag 10 januari 2022

Je bent van harte welkom, maar kom gericht! We staan je ook graag te woord via e-mail en telefoon.

Maandaggesloten
Dinsdag t/m vrijdag 09.00 uur – 13.00 uur
Zaterdag12.00 uur – 15.00 uur
Zondaggesloten

Projectbureau
Gesloten van vrijdag 24 december 2021 tot en met maandag 10 januari 2022

Maandag t/m vrijdag09.00 uur – 16.30 uur
Zaterdag gesloten
Zondaggesloten

Veelgestelde vragen

  Algemeen

 • Sinds september 2012 kunnen de eerste kinderen al genieten van het basisonderwijs en de kinderopvang in Meeroevers. Vanaf oktober 2016 zijn de deuren van het Gezondheidscentrum Meerstad geopend. Hier vindt u een breed scala aan medische disciplines. In augustus 2020 is een tweede school geopend in de wijk Groenewei. Deze leerlingen krijgen les in een semi-permanent gebouw. In het najaar van 2022 is het permanente gebouw gereed. In het nieuwe gebouw in Groenewei komen een school voor 450 leerlingen, kinderopvang en een sportzaal.

  Daarnaast zijn er diverse voorzieningen op het gebied van openbaar vervoer. De ambitie is om in Meerstad blijvend voorzieningen te realiseren die passen bij het woon-, leef- en recreatiegebied. U kunt hierbij denken aan detailhandel, winkels en horeca etc. In 2021 opent de eerste horecagelegenheid zijn deuren op strand Meeroevers.

 • Afhankelijk van waar u zich bevindt in het gebied, varieert deze afstand tussen de 6 tot 8 km. Per fiets staat u dus in minder dan een half uurtje op de Grote Markt in Groningen. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de pagina Ligging en Bereikbaarheid

 • Meerstad grenst aan de oostzijde van de stad Groningen. Het gebied ligt tussen de stad Groningen en Harkstede, per 1 januari 2017 ligt Meerstad in zijn geheel binnen het grondgebied van de gemeente Groningen.

 • Meerstad wordt in ca. 25 jaar gerealiseerd. Het totale plangebied komt gefaseerd tot stand zodat de verschillende woongebieden op zich zelf kunnen ‘functioneren’. Op dit moment zijn er vier wijken: Meeroevers, Tersluis, Groenewei en De Zeilen.

  Groen

 • Bureau Meerstad is tot 3 jaar na het aanplanten van de hagen verantwoordelijk voor het onderhoud van de hagen, grenzend aan het openbare gebied. Na drie jaar is de bewoner zelf verantwoordelijk voor het instant houden en onderhouden van de hagen.

 • Zodra een woonvlek woonrijp wordt gemaakt zullen de hagen en bomen, die mede zorgdragen voor het groene karakter in de wijk, in het eerstvolgende plantseizoen worden geplaatst.

 • Er komen in Meerstad vooralsnog geen honden uitlaatplekken. Er wordt van de bewoners verwacht dat zij zelf de hondenpoep opruimen.

  Natuur en water

 • De sluis is 6 meter breed en 30 meter lang. Voor het bedienen van de sluis met de brug maakt u gebruik van een zelfbedieningssleutel. U heeft hier slechts één sleutel voor nodig, die tevens te gebruiken is voor de verschillende vaarcircuits door de gehele provincie. De sleutel is voor bewoners en recreanten te verkrijgen bij diverse uitgifteplaatsen. Meer informatie over de uitgiftepunten vindt u op de pagina Het Woldmeer.

 • De gemiddelde waterdiepte van het meer is 1,50 meter.

 • Er kan op een groot deel van het meer worden gerecreëerd. De gedeeltes van het meer die niet beschikbaar zijn voor recreatie zullen door middel van een boeienlijn worden afgebakend. De boeienlijn ‘beweegt’ mee met de werkzaamheden en zal dus mogelijk gedurende het seizoen verschuiven. Recreëren op het Woldmeer is en blijft volledig op eigen risico.

 • Het Woldmeer in Meerstad is aangesloten op het Slochterdiep door middel van een vaarverbinding. Gedurende het vaarseizoen (april-oktober) kunnen bewoners en recreanten met een bootje varen tussen Groningen en Meerstad en de omgeving.

 • De verhouding tussen natuur en wonen in Meerstad zal uniek zijn. Twee derde van het gebied wordt namelijk natuur en water en slechts een derde van de oppervlakte wordt ingericht voor woningbouw. Meerstad is ons antwoord op de vraag naar groenstedelijk wonen in de regio. De geneugten van de stad met de voordelen van het buiten wonen.

 • Het waterrijke gebied Meerstad wordt in meerdere fasen gerealiseerd. Dit geldt ook voor het Woldmeer. Deze wordt gefaseerd uitgegraven, afhankelijk van de ontwikkelingsrichting van de verschillende woongebieden.

  Spelen

 • De speellocaties worden samen met de bewoners ingericht. De keuze voor de toestellen zal op basis van een aantal uitgewerkte varianten in samenspraak met de bewoners plaatsvinden. Er komen in Meerstad speellocaties voor verschillende leeftijdscategorieën.

 • De speellocaties worden ingericht zodra het desbetreffende gebied woonrijp wordt gemaakt.

  Wonen

 • Ja, er worden vrije kavels (bouwkavels) uitgegeven door Bureau Meerstad. Kijk voor de beschikbaarheid op de pagina zelfbouwkavels. De vrijheid die men heeft t.a.v. de woningontwikkeling op de kavel is vastgesteld in een beeldkwaliteitplan + een uitwerkingsplan per woongebied.

 • De eisen voor de bebouwing op de vrije kavels staan in het beeldkwaliteitsplan. Deze is te downloaden via onze website. Uiteraard lichten wij alles graag toe in een persoonlijk gesprek.

 • Meerstad wordt een groene, waterrijke en energiezuinige wijk. Om kwalitatief hoogwaardige, toekomstbestendige en comfortabele woningen te kunnen bouwen en het gebruik van duurzame energie te stimuleren, wordt zowel in Meeroevers als Tersluis geen gas aangelegd. Verwarming en ook koeling van de woning vindt plaats op een alternatieve manier. Bij projectmatige woningbouw is de meest gekozen variant de warmtepomp op aard- of luchtwarmte. Bouwt u zelf dan is er nog een groot scala aan andere alternatieven mogelijk zoals houtgestookte cv palletkachels etcetera.

 • Ja, op dit moment zijn er al huurwoningen in de wijk Meeroevers. Echter, vanwege de grote belangstelling overstijgt de vraag hier op dit moment het aanbod. Op termijn zullen er in Meerstad meer mogelijkheden worden aangeboden in het huursegment. Dit betreft zowel sociale woningbouw als vrije sector huur (alle woningen die boven de huursubsidiegrens vallen).

 • In Meerstad worden gevarieerde woonmilieus gerealiseerd en er wordt een breed woningsegment aangeboden. Hierbij kunt u denken aan o.a. rijwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen, waterwoningen en vrije kavels. Er zijn volop keuzemogelijkheden en wonen in Meerstad is bereikbaar voor iedereen. Kijk voor meer informatie bij het actuele woning- en kavelaanbod.

 • De woningen in Meerstad worden conform de op dat moment geldende randvoorwaarden van de Nationale praktijkrichtlijn gebouwd.

 • De gemiddelde kavelgrootte in heel Meerstad is ruim, maar varieert per wijk.