Voorzieningen in Meerstad

Voorzieningen in Meerstad

  1. Home
  2. Voorzieningen in Meerstad

Voorzieningen in Meerstad

Laatst bijgewerkt op 19 april 2022

Meerstad is een wijk die groeit. Op dit moment zijn er ruim 1.000 woningen gerealiseerd en wonen er meer dan 2.700 mensen in Meerstad. Bij een groeiende wijk neemt logischerwijs ook de vraag naar voorzieningen toe.

Hieronder een pagina – ingedeeld per wijk – met het laatste nieuws. Deze pagina werken we bij zodra er meer nieuws te melden is of zodra planningen wijzigen.

Heb je vragen of opmerkingen over de voorzieningen dan kun je altijd mailen naar info@meerstad.eu of gebruik maken van het online wijkzakenformulier op meerstad.eu/bewoners

Algemeen

Kinderopvang

Bij een groeiende wijk is goede en voldoende kinderopvang in of nabij Meerstad een van de voorzieningen die we als Bureau Meerstad essentieel vinden.

In beginsel is dat georganiseerd binnen scholen. Op dit moment is dat in Meerstad bij de Samenwerkingsschool Meeroevers en IKC Groenewei. Naast deze locaties kunnen marktpartijen ook elders initiatieven ontplooien. Maar kinderopvangorganisaties kunnen ook op andere locaties initiatieven ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld is gebeurd in Ruischerwaard, Engelbert en het Grunopark.

Kinderopvang is een commerciële activiteit waar iedere aanbieder zich kan melden. Nu dat niet of niet in voldoende mate gebeurt, hebben we zelf het initiatief genomen door SKSG te benaderen of ze mogelijkheden zien voor nieuwe al dan niet tijdelijk meer kinderopvang te realiseren. Er spelen twee opties:

  1. Ombouw van een gebouw tot kinderopvang
  2. De kinderopvang lift mee op mogelijk tijdelijk extra huisvestiging voor IKC Groenewei. Binnen Meerstad hebben we hiervoor een locatie beschikbaar (in de woonwijk De Zeilen)

Dat blijken beide helaas trajecten die tijd kosten. Zolang zich geen aanbieders melden in het gebied en kinderopvang een marktactiviteit is, is het ook aan kinderopvangorganisaties om in te springen op de vraag. De taak van Bureau Meerstad is dan om in te springen op de vraag met locaties. Dat zullen we blijven doen, ook in toekomstige woongebieden.

Het Woldmeer

Het Woldmeer is een aantrekkelijk recreatiemeer en een van de schoonste wateren van Nederland, dat in alle seizoenen veel te bieden heeft. Je kunt er wandelenfietsenzwemmenzeilen en varen. En in de winter – als het voldoende gevroren heeft – natuurlijk schaatsen. Meer informatie over het Woldmeer kun je hier vinden.

Bruggen in bestaand Meerstad

In Meerstad worden nog een aantal bruggen aangelegd. Hieronder – onder voorbehoud en als alles volgens planning verloopt – de concept planning.

  • Fietsbrug Borgsloot; ontwerp en voorbereiding 1e helft 2022 ; uitvoering eerste helft 2023
  • Verkeersbrug Tersluis; zie voor deze planning en exacte uitvoering verderop onder Tersluis.
  • Fietsbrug Groenewei; ontwerp en voorbereiding 2022 ; uitvoering 2023
  • Voetgangersbrug Park; ontwerp en voorbereiding 2022 ; uitvoering 2023

Meeroevers

Samenwerkingsschool Meeroevers

Op dit moment is er een tijdelijke basisschool met kinderopvang gevestigd in Meeroevers. Onderdeel van het nieuwe Masterplan Meerstad 1.1. (zie website: meerstad.eu/toekomst) is de zoektocht naar een geschikte plek voor de vestiging van de definitieve school in het gebied Gruno/De Wierden. Naar verwachting gaat de eerste schop voor de bouw van de school in 2024 de grond in.

Gezondheidscentrum

Het oude tijdelijke gezondheidscentrum krijgt een nieuwe plek. Samen met West8 wordt er op dit moment gekeken naar een geschikte plek in het gebied Grunopark/De Wierden. Er zijn gesprekken gaande met de huidige zorgaanbieders. Verwacht wordt dat de definitieve plek in 2025 gereed is.

Het Strandhuis

Lunchen, loungen en dineren. Meer informatie is te vinden via de website van HetStrandhuis.

Zeil-Surfschool Meerstad

Op een leuke wijze leren zeilen en surfen. Voor meer informatie kun je terecht op hun website.

Watersport Meerstad

Voor alles wat te maken heeft met SUPen kun je terecht bij Watersport Meerstad.

Groenewei

Integraal KindCentrum (IKC) Groenewei

Er wordt gestart met de bouw van de nieuwe basisschool met kinderopvang na de zomervakantie van 2022. Verwachtte opening in de zomer van 2023. Het tijdelijke schoolgebouw dat er nu nog staat verhuist waarschijnlijk naar De Zeilen. Meer informatie is te vinden op: https://www.ikcgroningen.nl/groenewei/

SuperHub

In de SuperHub krijgt supermarkt Jumbo samen met een horecaconcept een plek middenin Groenewei. Er is inmiddels gestart met de bouw. In de oorspronkelijke planning was de oplevering van de supermarkt gepland voor eind augustus 2022. Helaas loopt de bouw vertraging op door een tekort aan hout en staal. Als alles volgens planning verloopt, wordt de supermarkt in oktober 2022 geopend. Wat en óf er verder nog meer in de SuperHub komt, is op dit moment nog niet bekend.

Tersluis

Sluisbuurt

Op dit moment is een studie gaande naar hoe de Sluisbuurt er in de toekomst uit moet gaan komen te zien. Hoe het gebied eruit komt te zien, is ook afhankelijk van de plannen die worden gemaakt in het Masterplan Meerstad 1.1. (kijk ook de website meerstad.eu/toekomst). Want immers alle voorzieningen in het gebied hangen met elkaar samen. De sluisbuurt is daarnaast een knooppunt waar veel dingen samenkomen, zoals bijvoorbeeld de sluis en de brug, de weg, maar ook mogelijke voorzieningen en woningen. Daarom neemt het maken van een plan voor deze buurt meer tijd in beslag. We hopen eind 2022 wat meer duidelijkheid te kunnen geven over de Sluisbuurt.

Verkeersbrug Tersluis

Op dit moment zijn er een architect, een constructeur en verkeerskundige betrokken bij het proces om te komen tot een nieuwe brug. Eind 2022 verwachten we dat er een aannemer is gekozen voor het totale project van de bouw van de brug. In 2023 is het Voorlopig Ontwerp klaar. In 2024 kan gestart worden met de bouw, zodat uiterlijk in 2025 de brug klaar is.

Het worden zoals het er nu naar uitziet twee onafhankelijk van elkaar bedienbare mechanische klapbruggen, wat de bereikbaarheid van De Zeilen bevordert. Dit zijn dus enkelbaansbruggen met een fietspad van 2 meter en een voetpad van 1 meter. Er is voor deze oplossing gekozen omdat dit het meest zekere & flexibele t.a.v. de bereikbaarheid van woongebied De Zeilen is en aansluit bij het gemeentelijk beleid (die het onderhoud en bediening ook moeten overnemen t.z.t.).

Het is de bedoeling dat de brug op afstand wordt bediend via het havenkantoor van gemeente Groningen met behulp van cameratoezicht. Er komt dan een protocol voor het varen op het meer en gebruik van ligplaatsen en voorzieningen. Dat protocol wordt gebaseerd op het huidige protocol van de gemeente Groningen waarin o.a. bepalingen staan over hulpdiensten, vaarsnelheden, toegestaan recreatief gebruik, zwemlocaties en aanlegvoorzieningen.

De brug krijgt, zoals het nu lijkt, een doorvaarhoogte van 1.50 meter waardoor sloepen er altijd onderdoor kunnen. Alleen voor grote boten met een staande mast hoeft de brug dan te worden geopend. Midden 2022 is er mogelijk een referentiebeeld beschikbaar.

Haventje Tersluis

Vorig jaar zagen we al dat de vraag naar ligplaatsen in Meerstad toeneemt. We leggen daarom in het nieuwe vaarseizoen extra tijdelijke steigers aan in het haventje bij Tersluis. Booteigenaren uit Meerstad, Klein Harkstede en bewoners van de Hoofdweg kunnen zich bij Bureau Meerstad aanmelden voor een ligplaats in 2022. Dit is uiteraard niet nodig als de booteigenaar zijn boot aan de eigen kavel neerlegt.  

Park Meerstad

Park Meerstad is een landkunstproject van 10 hectare en daarmee het grootste landkustproject van Nederland. Meer informatie over dit bijzondere park vind je hier.

Kiosk Park Meerstad

Er wordt op dit moment gekeken naar de mogelijkheid om een tijdelijke kiosk te openen in Park Meerstad. Wanneer de kiosk er daadwerkelijk komt, is op dit moment nog niet bekend.

Brug over Slochterdiep

Rond de zomer van 2022 worden de voorbereidingen voor de brug over het Slochterdiep opgestart. Zodra er meer bekend is over deze brug communiceren we daar uiteraard over.

De Zeilen

Tijdelijke basisschool

Zodra de school in Groenewei wordt opgeleverd, worden naar alle waarschijnlijkheid de units naar De Zeilen verplaatst. Dit zodat daar een tijdelijke basisschool, mogelijk inclusief kinderopvang, geplaatst kan worden.

Eemskanaalzone

Meerstadlaan en onderdoorgang Middelberterweg

Meer informatie over de Meerstadlaan en de onderdoorgang van de Middelberterweg, die nu in aanbouw zijn, is hier te vinden.

Mountainbike Skillspark

De gemeente Groningen is op zoek naar een ondernemer/stichting die de uitvoering en exploitatie van het tijdelijke Skillspark op zich wil nemen. Daarnaast wordt er een ontwerp gemaakt voor het Skillspark dat daarna het vergunningstraject moet doorlopen.

Meerstad Noord

Zonnepark en hyperloop

Meer informatie over het zonnepark en de Hyperloop is te vinden op de website van de gemeente Groningen.

Toekomstige voorzieningen plangebied Meerstad

Het plangebied Meerstad is veel groter dan het huidige Meerstad. Dus wordt op dit moment ook nagedacht over de voorzieningen in de toekomst voor het totale plangebied Meerstad (incl. omgeving Klein Harkstede, Middelbert, Engelbert, Harkstede, Scharmer en Lageland). Meer informatie daarover is te vinden op de speciaal daarvoor bestemde website.