Toekomstige voorzieningen in Meerstad

Toekomstige voorzieningen in Meerstad

 1. Home
 2. Toekomstige voorzieningen in Meerstad

Toekomstige voorzieningen in Meerstad

Laatst bijgewerkt op 23 mei 2023

Meerstad is een wijk die groeit. Op dit moment zijn er ruim 1.100 woningen gerealiseerd en wonen er ruim 3.500 mensen in Meerstad. Bij een groeiende wijk neemt logischerwijs ook de vraag naar voorzieningen toe.

Hieronder een pagina – ingedeeld per wijk – met het laatste nieuws over de voortgang van de toekomstige voorzieningen. Deze pagina werken we bij zodra er meer nieuws te melden is of zodra planningen wijzigen. Wil je meer weten over Meerstad en haar huidige voorzieningen, kijk dan op de pagina ‘Over Meerstad’.

Heb je vragen of opmerkingen over de (toekomstige) voorzieningen? Dan kun je altijd mailen naar info@meerstad.eu of gebruik maken van het online wijkzakenformulier op meerstad.eu/bewoners

Algemeen

Voorzieningen jongeren

Onder leiding van een projectleider van de Gemeente Groningen heeft een groep jongeren van 10 tot 16 jaar meegedacht over de invulling van een plek speciaal voor de jongeren in Meerstad. De jongeren hebben aangegeven graag een plek te willen waar ze actief bezig kunnen zijn. Uiteindelijk hebben de jongeren gekozen voor een sportcontainer die geplaatst wordt bij de natuurspeeltuin/moestuin in Meeroevers. De sportcontainer is besteld en wordt, als alles volgens planning verloopt, na de bouwvak geplaatst.

Ook in het toekomstplan voor plangebied Meerstad wordt nagedacht over jongerenvoorzieningen. Bureau Meerstad neemt de ideeën van de jongeren ook mee voor de andere deelgebieden. Wil je op de hoogte blijven van de toekomstige plannen? Ga dan naar meerstad.eu/toekomst en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Losloopgebied honden

Meerstad kent nog geen losloopgebied voor honden. Dit betekent dat alle honden aangelijnd moeten zijn. Bureau Meerstad volgt hier in het beleid van de gemeente Groningen. We weten dat er onder de Meerstadjers behoefte is aan een losloopgebied voor honden. Daarom zijn we aan het inventariseren welke gebieden in Meerstad geschikt zijn voor een losloopgebied. Als er een kansrijk gebied tussen zit waar vanuit de gemeente geen bezwaren zijn, dan volgt er een inspraak moment met onder andere direct omwonenden. Alleen met voldoende draagvlak kan er een losloopgebied aangewezen worden. Mocht er een geschikte locatie zijn gevonden en er is voldoende draagvlak, dan kan het verzoek eind 2023 naar de raad/college ter vaststelling.

Kinderopvang

Bij een groeiende wijk is goede en voldoende kinderopvang in of nabij Meerstad een van de voorzieningen die we als Bureau Meerstad essentieel vinden.

In beginsel is dat georganiseerd binnen scholen. Op dit moment is dat in Meerstad bij de Samenwerkingsschool Meeroevers en IKC Groenewei. Naast deze locaties kunnen marktpartijen ook elders initiatieven ontplooien. Maar kinderopvangorganisaties kunnen ook op andere locaties initiatieven ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld is gebeurd in Ruischerwaard, Engelbert en het Grunopark.

Kinderopvang is een commerciële activiteit waar iedere aanbieder zich kan melden. Nu dat niet of niet in voldoende mate gebeurt, hebben we zelf het initiatief genomen door SKSG te benaderen of ze mogelijkheden zien voor nieuwe al dan niet tijdelijk meer kinderopvang te realiseren. Er spelen twee opties:

 1. Ombouw van een gebouw tot kinderopvang
 2. De kinderopvang lift mee op mogelijk tijdelijk extra huisvestiging voor IKC Groenewei. Binnen Meerstad hebben we hiervoor een locatie beschikbaar (in de woonwijk De Zeilen)

Dat blijken beide helaas trajecten die tijd kosten. Kinderopvang is een marktactiviteit, het is dan ook aan kinderopvangorganisaties om in te springen op de vraag. De taak van Bureau Meerstad is dan om in te springen op de vraag met locaties. Dat zullen we blijven doen, ook in toekomstige woongebieden.

Bruggen in bestaand Meerstad

In Meerstad worden nog een aantal bruggen aangelegd. Uitgangspunt van deze bruggen is dat het een familie van bruggen wordt. De hout-beton-bruggen zijn zodanig ontworpen dat er een optimale verhouding is tussen CO2 footprint en levensduur. Onderstaand vind je verschillende impressies van de bruggen. De afbeeldingen geven het volgende aan:

 • Uitgangspunten materialen & uitstraling bruggen
 • Uitgangspunten uitstraling leuningen
 • Voorlopig ontwerp twee bruggen: fietsbrug Borgsloot en brug Tersluis (tussen Kolk en Schepperij).

Let op: door constructieve detailleringen kunnen kleine wijzigingen optreden.

Hieronder – onder voorbehoud en als alles volgens planning verloopt – de concept planning.

 • Fietsbrug Borgsloot (1); ontwerp en voorbereiding 2022 en 2023 ; uitvoering 2024
 • Brug Tersluis (2) (brug tussen Kolk en Schepperij. Let op: dit is niet de verkeersbrug tussen Tersluis en De Zeilen); ontwerp en voorbereiding 2022/2023; uitvoering 2024
 • Fietsbrug Groenewei (5); planning nog niet bekend
 • Voetgangersbrug Park (6); planning nog niet bekend

Meer informatie over de verkeersbrug Tersluis (3) (brug tussen Tersluis en De Zeilen) vindt je verderop onder het kopje ‘Tersluis’.

Meer informatie over de brug over het Slochterdiep (4) vind je verderop onder het kopje ‘De Zeilen’.

Bruggen Meerstad

Mountainbike skillspark

Al enige tijd werkt Bureau Meerstad met de gemeente Groningen en een groep enthousiaste mountainbikers aan plannen voor een mountainbike skillspark. Dit is een terrein waar mountainbikers oefeningen kunnen doen om hun rijtechniek te trainen. Meer informatie over het skillspark vind je hier.

Meeroevers

Samenwerkingsschool Meeroevers

Op dit moment is er een tijdelijke basisschool met kinderopvang gevestigd in Meeroevers. Onderdeel van de Agenda voor de Toekomst plangebied Meerstad 2050 (zie website: meerstad.eu/toekomst) is de zoektocht naar een geschikte plek voor de vestiging van de definitieve school in het gebied Grunopark/De Wierden. Deze plek is gevonden. Als alle procedures voorspoedig verlopen kan het gebouw eind 2025 in gebruik worden genomen. Meer informatie lees je in dit nieuwsartikel.

Gezondheidscentrum

In gezondheidscentrum Meerstad zijn meerdere zorgverleners gevestigd, zoals fysiotherapeuten, de logopedisten en verloskundigen. In 2021 heeft de eerste vaste huisarts haar start gemaakt in Meerstad. Vanaf 1 april 2022 heeft huisarts Verbeek van Buuren als vierde vaste gebruiker een spreek- en behandelkamer ingericht aan de Waterviolier. Vanaf oktober 2022 plaatst Service Apotheek Oosterhaar een uitgifteautomaat in de huidige voorziening en start de apotheek een bezorgservice. Hiermee is een belangrijke aanzet gegeven tot een veelzijdiger collectief van zorgverleners om bewoners te voorzien van de beste zorg in Meerstad. Hoewel de nieuwe initiatiefnemers verheugd zijn over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, biedt de huidige voorziening aan de Waterviolier geen mogelijkheden voor verdere groei. Dit terwijl Meerstad – ook de komende jaren – groter zal worden. De oplossing hiervoor ligt in de ontwikkeling van een groter, permanent en toekomstbestendig gezondheidscentrum. Het oude tijdelijke gezondheidscentrum krijgt een nieuwe plek, mede in het kader van de Agenda voor de Toekomst plangebied Meerstad 2050 (zie website: meerstad.eu/toekomst). Samen met West8 en in overleg met het gezondheidscentrum Meerstad wordt er op dit moment gekeken naar een geschikte plek in het gebied Grunopark/De Wierden. Verwacht wordt dat de bouw in 2025 start. Meer informatie over het gezondheidscentrum kunt u vinden via de website van gezondheidscentrum Meerstad.

Groenewei

Integraal KindCentrum (IKC) Groenewei

Nieuwbouw
Er komt een permanent gebouw voor IKC Groenewei. De bouw is inmiddels gestart. Als alles volgens planning verloopt, is de nieuwbouw halverwege 2024 klaar. Alle laatste informatie over de nieuwbouw is te vinden op de website van IKC Groenewei.

Tijdelijke locatie
Er komen steeds meer leerlingen op IKC Groenewei, Daardoor is er te weinig ruimte op de tijdelijke locatie van de school en opvang. Er is veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de huidige school tijdelijk uit te breiden.

De permanente nieuwbouw aan het Lammetjesplein biedt een structurele oplossing, maar laat helaas nog even op zich wachten. Om de periode tot oplevering van de nieuwbouw te overbruggen, zijn er tijdelijk vier noodlokalen op het terrein naast de school geplaatst. Drie lokalen zijn bestemd voor onderwijs en een lokaal is bestemd voor de kinderopvang. Tijdens dit traject werkt Openbaar Onderwijs Groningen nauw samen met SKSG, de gemeente Groningen en Bureau Meerstad.

Op onderstaande afbeelding is de positie van de noodlokalen weergegeven:

Tersluis

Sluisbuurt

Op dit moment is een studie gaande naar hoe de sluisbuurt er in de toekomst uit moet gaan komen te zien. Hoe het gebied eruit komt te zien, is mede afhankelijk van de plannen die zijn opgeschreven in de Agenda voor de Toekomst plangebied Meerstad 2050 (kijk ook de website meerstad.eu/toekomst). Want immers alle voorzieningen in het gebied hangen met elkaar samen. De sluisbuurt is daarnaast een knooppunt waar veel dingen samenkomen, zoals de sluis en de brug, de weg, maar ook mogelijke voorzieningen en woningen. Daarom neemt het maken van een plan voor deze buurt meer tijd in beslag. We hopen in de tweede helft van 2023 wat meer duidelijkheid te kunnen geven over de sluisbuurt.

Verkeersbrug Tersluis (Bij de sluis tussen Tersluis en De Zeilen)

Op dit moment zijn er een architect, een constructeur en verkeerskundige betrokken bij het proces om te komen tot een nieuwe brug. Halverwege 2023 verwachten we dat er een aannemer is gekozen voor het totale project van de bouw van de brug. In 2023 is het Voorlopig Ontwerp klaar. In 2024 kan gestart worden met de bouw, zodat uiterlijk in 2025 de brug klaar is.

Het worden zoals het er nu naar uitziet twee onafhankelijk van elkaar bedienbare mechanische klapbruggen, wat de bereikbaarheid van De Zeilen bevordert. Dit zijn dus enkelbaansbruggen met een fietspad van 2 meter en een voetpad van 1 meter. Er is voor deze oplossing gekozen omdat dit het meest zekere & flexibele t.a.v. de bereikbaarheid van woongebied De Zeilen is en aansluit bij het gemeentelijk beleid (die het onderhoud en bediening ook moeten overnemen t.z.t.).

Het is de bedoeling dat de brug op afstand wordt bediend via het havenkantoor van gemeente Groningen met behulp van cameratoezicht. Er komt dan een protocol voor het varen op het meer en gebruik van ligplaatsen en voorzieningen. Dat protocol wordt gebaseerd op het huidige protocol van de gemeente Groningen waarin o.a. bepalingen staan over hulpdiensten, vaarsnelheden, toegestaan recreatief gebruik, zwemlocaties en aanlegvoorzieningen.

De brug krijgt, zoals het nu lijkt, een doorvaarhoogte van 1.50 meter waardoor sloepen er altijd onderdoor kunnen. Alleen voor grote boten met een staande mast hoeft de brug dan te worden geopend. Klik hier om een impressie te zien van de brug. Let op: deze impressie is nog niet definitief en er kunnen nog wijzigingen plaats vinden.

Snackkiosk Park Meerstad

Horecagelegenheid Het StrandHuis heeft een vergunning gekregen voor een (tijdelijke) snackkiosk in Park Meerstad. Als alles volgens planning verloopt dan wordt de kiosk halverwege mei 2023 opgebouwd en opent de kiosk tijdens mooie zomerse dagen. Op dit moment is er nog niks bekend over een permanente horecavoorziening in Park Meerstad.

De Zeilen

Tijdelijke basisschool

Zodra de school in Groenewei wordt opgeleverd, worden naar alle waarschijnlijkheid de units naar De Zeilen verplaatst. Dit zodat daar een tijdelijke basisschool, mogelijk inclusief kinderopvang, geplaatst kan worden.

Brug over Slochterdiep

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de brug over het Slochterdiep opgestart. Dit wordt waarschijnlijk een fietsbrug die ook beschikbaar is voor (lichte) hulpdiensten. Concept planning: voorbereiding in 2023 en realisatie tweede helft 2024 en eerste helft 2025.

Eemskanaalzone

Meerstadlaan en onderdoorgang Middelberterweg

Tussen de Vossenburglaan en de rotonde bij de P+R Meerstad komt de nieuwe ontsluitingsroute van en naar Meerstad. Meer informatie over de Meerstadlaan en de onderdoorgang van de Middelberterweg, die nu in aanbouw zijn, is hier te vinden. Als alles volgens planning verloopt gaat de gehele Meerstadlaan halverwege 2023 open.

Meerstad Noord

Zonnepark en hyperloop

Meer informatie over het zonnepark en de Hyperloop is te vinden op de website van de gemeente Groningen.

Toekomstige voorzieningen plangebied Meerstad

Het plangebied Meerstad is veel groter dan het huidige Meerstad. Dus wordt op dit moment ook nagedacht over de voorzieningen in de toekomst voor het totale plangebied Meerstad (incl. omgeving Klein Harkstede, Middelbert, Engelbert, Harkstede (Gn), Scharmer en Lageland). Meer informatie daarover is te vinden op de speciaal daarvoor bestemde website.