Toekomstige voorzieningen in Meerstad

Toekomstige voorzieningen in Meerstad

  1. Home
  2. Toekomstige voorzieningen in Meerstad

Toekomstige voorzieningen in Meerstad

Laatst bijgewerkt op 21 juni 2024

Meerstad is een wijk die groeit. Bij een groeiende wijk neemt logischerwijs ook de vraag naar voorzieningen toe.

Hieronder een pagina – ingedeeld per wijk – met het laatste nieuws over de voortgang van de toekomstige voorzieningen. Deze pagina werken we bij zodra er meer nieuws te melden is of zodra planningen wijzigen. Wil je meer weten over Meerstad en haar huidige voorzieningen, kijk dan op de pagina ‘Over Meerstad’.

Heb je vragen of opmerkingen over de (toekomstige) voorzieningen? Dan kun je altijd mailen naar info@meerstad.eu of gebruik maken van het online wijkzakenformulier op meerstad.eu/bewoners

Algemeen

Voorzieningen jongeren

Onder leiding van een projectleider van de Gemeente Groningen heeft een groep jongeren van 10 tot 16 jaar meegedacht over de invulling van een plek speciaal voor de jongeren in Meerstad. De jongeren hebben aangegeven graag een plek te willen waar ze actief bezig kunnen zijn. Uiteindelijk hebben de jongeren gekozen voor een sportcontainer die geplaatst is bij de natuurspeeltuin/moestuin in Meeroevers. De sportcontainer is te openen met een code. Je kunt de code opvragen bij de gemeente Groningen door te bellen naar het algemene telefoonnummer 14050.

Ook in het toekomstplan voor plangebied Meerstad wordt nagedacht over (jongeren)voorzieningen. Bureau Meerstad neemt de ideeën van de jongeren ook mee voor de andere deelgebieden. Wil je op de hoogte blijven van de toekomstige plannen? Ga dan naar meerstad.eu/toekomst en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Losloopgebied honden

Meerstad kent nog geen losloopgebied voor honden. Dit betekent dat alle honden aangelijnd moeten zijn. Bureau Meerstad volgt hier in het beleid van de gemeente Groningen. We weten dat er onder de Meerstadjers behoefte is aan een losloopgebied voor honden. Daarom zijn we aan het inventariseren welke gebieden in Meerstad geschikt zijn voor een losloopgebied. Als er een kansrijk gebied tussen zit waar vanuit de gemeente geen bezwaren zijn, dan volgt er een inspraak moment met onder andere direct omwonenden. Alleen met voldoende draagvlak kan er een losloopgebied aangewezen worden. Mocht er een geschikte locatie zijn gevonden en er is voldoende draagvlak, dan kan het verzoek naar de raad/college ter vaststelling. Het is op dit moment nog niet bekend hoelang dit traject gaat duren.

Kinderopvang

Bij een groeiende wijk is goede en voldoende kinderopvang in of nabij Meerstad een van de voorzieningen die we als Bureau Meerstad essentieel vinden.

In beginsel is dat nu georganiseerd binnen scholen. Op dit moment is dat in Meerstad bij de Samenwerkingsschool Meeroevers en IKC Groenewei. Naast deze locaties kunnen marktpartijen ook elders initiatieven ontplooien. Maar kinderopvangorganisaties kunnen ook op andere locaties initiatieven ontwikkelen.

Kinderopvang is een marktactiviteit, het is dan ook aan kinderopvangorganisaties om in te springen op de vraag. De taak van Bureau Meerstad is dan om in te springen op de vraag met locaties. Dat zullen we blijven doen, ook in toekomstige woongebieden.

Bruggen in bestaand Meerstad

In Meerstad worden nog een aantal bruggen aangelegd. Uitgangspunt van deze bruggen is dat het een familie van bruggen wordt. De hout-beton-bruggen zijn zodanig ontworpen dat er een optimale verhouding is tussen CO2 footprint en levensduur. Onderstaand vind je verschillende impressies van de bruggen. De afbeeldingen geven het volgende aan:

  • Uitgangspunten materialen & uitstraling bruggen
  • Uitgangspunten uitstraling leuningen
  • Voorlopig ontwerp fietsbrug Borgsloot

Let op: door constructieve detailleringen kunnen kleine wijzigingen optreden.

Overzicht geplande bruggen Meerstad

Hieronder de planning van verschillende bruggen (onder voorbehoud en als alles volgens planning verloopt). Let op: deze planningen worden aangepast als er nieuwe informatie is en kunnen dus nog veranderen.

  • Fietsbrug Borgsloot (1). De werkzaamheden zijn begonnen. Eind oktober 2024 gereed. Meer informatie op de pagina werkzaamheden.
  • Vaste brug Tersluis (2) (brug tussen Kolk en Schepperij. Let op: dit is niet de verkeersbrug tussen Tersluis en De Zeilen). De werkzaamheden zijn begonnen. Eind augustus 2024 gereed. Meer informatie op de pagina werkzaamheden
  • Fietsverbinding Groenewei (dam) (5); gereed
  • Voetgangersbrug Park (6); planning nog niet bekend.

Meer informatie over de verkeersbrug Tersluis (3) (brug tussen Tersluis en De Zeilen) vindt je verderop onder het kopje ‘Tersluis’.

Meer informatie over de brug over het Slochterdiep (4) vind je verderop onder het kopje ‘De Zeilen’.

Meeroevers

Samenwerkingsschool Meeroevers

Op dit moment is er een tijdelijke basisschool met kinderopvang gevestigd in Meeroevers. Onderdeel van de Agenda voor de Toekomst plangebied Meerstad 2050 (zie website: meerstad.eu/toekomst) is de zoektocht naar een geschikte plek voor de vestiging van de definitieve school in het gebied Grunopark/De Wierden. Deze plek is gevonden. Als alle procedures voorspoedig verlopen kan het gebouw eind 2025 in gebruik worden genomen. Meer informatie lees je in dit nieuwsartikel.

Gezondheidscentrum

In gezondheidscentrum Meerstad zijn meerdere zorgverleners gevestigd, zoals fysiotherapeuten, de logopedisten en verloskundigen. Er komt een nieuw tijdelijk Gezondheidscentrum in Grunopark-De Wierden. Dat komt naast maisdoolhof Meerstad, ongeveer op de plek waar het huidige tijdelijke Gezondheidscentrum staat. Het wordt groter (1100 m2) en het is de bedoeling dat er een apotheekvoorziening, huisartsenpraktijk, tandarts, verloskundige, fysiotherapeut en logopedist in komen. Er is ook plek voor kinderopvang. Als alles volgens planning verloopt wordt het gezondheidscentrum rond de zomer van 2024 in gebruik genomen. Op vrijdag 13 september vindt de officiële opening plaats. Meer informatie over het gezondheidscentrum kun je vinden via de website van gezondheidscentrum Meerstad.

Net als het huidige Gezondheidscentrum is dit een tijdelijke voorziening. Een definitief Gezondheidscentrum is onderdeel van de plannen die we ontwikkelen voor dit gebied. Het is uiteraard aan de markt of de invulling er ook daadwerkelijk komt. Kijk op de website toekomstmeerstad.eu voor meer informatie over de toekomst plannen.

Groenewei

Integraal KindCentrum (IKC) Groenewei

De afgelopen periode is er druk gewerkt aan het nieuwe gebouw van IKC Groenewei aan het Lammetjesplein in Meerstad. Deze nieuwbouw vervangt de tijdelijke huisvesting aan de Swifter 27 in Meerstad. De nieuwbouw is inmiddels in gebruik genomen.

Zodra er een vergunning is gaat de tijdelijke huisvesting naar een nieuwe locatie. Lees meer over de verplaatsing van de tijdelijke huisvesting in dit nieuwsbericht. Een deel van de tijdelijke huisvesting is niet meer nodig en wordt op dit moment weggehaald. Zodra er meer bekend is over de verdere invulling van het gebied waar de tijdelijke school staat laten we dit weten.

Tersluis

Sluisbuurt

Wij zijn bezig met het ontwikkelen van plannen voor de sluisbuurt, Hoe het gebied eruit komt te zien, is mede afhankelijk van de plannen die zijn opgeschreven in de Agenda voor de Toekomst plangebied Meerstad 2050 (kijk ook de website meerstad.eu/toekomst). Want immers alle voorzieningen in het gebied hangen met elkaar samen. De sluisbuurt is daarnaast een knooppunt waar veel dingen samenkomen, zoals de sluis en de brug, de weg en ook voorzieningen en woningen. Daarom neemt het maken van een plan voor deze buurt meer tijd in beslag. Onderdeel van de Sluisbuurt is ruimte voor horeca en kleinschalige winkels. We hopen in 2024 wat meer te kunnen vertellen. De precieze planning is op dit moment nog niet bekend.

Verkeersbrug Tersluis (bij de sluis tussen Tersluis en De Zeilen)

Als alles volgens planning verloopt starten we in 2025 met de bouw, en hopen we dat in 2026 de brug klaar is.

Het worden zoals het er nu naar uitziet twee onafhankelijk van elkaar bedienbare mechanische klapbruggen, wat de bereikbaarheid van De Zeilen bevordert. Dit zijn dus enkelbaansbruggen met een fietspad van 2 meter en een voetpad van 1 meter. Er is voor deze oplossing gekozen omdat dit het meest zekere & flexibele t.a.v. de bereikbaarheid van woongebied De Zeilen is en aansluit bij het gemeentelijk beleid (die het onderhoud en bediening ook moeten overnemen t.z.t.).

Het is de bedoeling dat de brug op afstand wordt bediend via het havenkantoor van gemeente Groningen met behulp van cameratoezicht. Er komt dan een protocol voor het varen op het meer en gebruik van ligplaatsen en voorzieningen. Dat protocol wordt gebaseerd op het huidige protocol van de gemeente Groningen waarin o.a. bepalingen staan over hulpdiensten, vaarsnelheden, toegestaan recreatief gebruik, zwemlocaties en aanlegvoorzieningen.

De brug krijgt, zoals het nu lijkt, een doorvaarhoogte van 1.50 meter waardoor sloepen er altijd onderdoor kunnen. Alleen voor grote boten met een staande mast hoeft de brug dan te worden geopend. Klik hier om een impressie te zien van de brug. Let op: deze impressie is nog niet definitief en er kunnen nog wijzigingen plaats vinden.

Horecavoorziening Park Meerstad

Er komen steeds meer mensen in Meerstad wonen en de omgeving weet het gebied rond het Woldmeer beter te vinden. Meerstad groeit langzaam door de jaren heen en bewoners raken vertrouwd met die omgeving. Soms duurt het lang voordat een braakliggend stuk grond ingezet kan worden om voorzieningen te realiseren, wegen aan te leggen en woningen te bouwen. Het ontwikkeltempo hangt sterk af van de woningmarkt en/of ondernemers zich willen vestigen. Dit brengt voor de bewoners elke keer weer veranderingen in de leefomgeving met zich mee. Verandering die voorzien zijn, maar niet direct zichtbaar zijn. Bij een groeiende wijk neemt logischerwijs ook de vraag naar (horeca)voorzieningen toe. Daarvoor moeten plannen gemaakt worden en die plannen moeten aan veel eisen voldoen. Ook dat neemt veel tijd in beslag. Om een eerste aanzet te geven aan het ondernemerschap in Meerstad heeft Bureau Meerstad in 2020 een openbare pitch gehouden voor twee tijdelijke horecagelegenheden bij de blijvende stranden: strand Meeroevers en strand Park Meerstad. De winnende ondernemer heeft ervoor gekozen om voor Park Meerstad een vergunning aan te vragen voor een tijdelijke kiosk en bij strand Meeroevers voor een tijdelijk Paviljoen. En beide zijn gerealiseerd.

Op dit moment is er niks bekend over een permanente horecavoorziening in Park Meerstad.

De Zeilen

Tijdelijke school

De afgelopen periode is er druk gewerkt aan het nieuwe gebouw van IKC Groenewei aan het Lammetjesplein in Meerstad. Deze nieuwbouw vervangt de tijdelijke huisvesting aan de Swifter 27 in Meerstad. Na de meivakantie krijgen de leerlingen van IKC Groenewei voor het eerst les in het nieuwe gebouw. De tijdelijke huisvesting gaat daarna naar een nieuwe locatie.

Het aantal kinderen in Meerstad blijft groeien, waardoor de verwachting is dat er vanaf 2025 weer tijdelijk extra lokalen nodig zijn. Het plan was daarom om de tijdelijke huisvesting te verplaatsen naar het gebied ten noorden van het Sluisgebied (in de wijk De Zeilen). Bij nader inzien blijkt dit niet de beste locatie. Er wordt de komende periode namelijk veel gebouwd op deze specifieke locatie. Daarom is dit geen veilige en handige locatie voor een school.

Bureau Meerstad, de gemeente Groningen en Openbaar Onderwijs Groningen hebben de afgelopen maanden gezocht naar een betere plek voor de tijdelijke huisvesting. Een veilige, centrale gelegen locatie die goed bereikbaar is voor de huidige bewoners van Meerstad, maar ook voor de toekomstige bewoners van plangebied Meerstad in het gebied langs het Eemskanaal. Deze locatie is gevonden: langs de Meerstadlaan/Borgweg. Lees meer in het nieuwsbericht over de verplaatsing tijdelijke huisvesting.

Brug over Slochterdiep

Dit wordt waarschijnlijk een fietsbrug die ook beschikbaar is voor (lichte) hulpdiensten. Concept planning: start werkzaamheden halverwege 2024. Brug in gebruik: eind 2025.

Meerstad Noord

Zonnepark

Meer informatie over het zonnepark is te vinden op de website van de gemeente Groningen.

Kaart (toekomstige) voorzieningen

Op onderstaande kaart vind je onder andere een overzicht van alle (toekomstige) voorzieningen in bestaand Meerstad. Klik hier om de kaart op een groter scherm te openen.

Plangebied Meerstad

Het plangebied Meerstad is veel groter dan het huidige Meerstad. Dus wordt op dit moment ook nagedacht over de voorzieningen in de toekomst voor het totale plangebied Meerstad (incl. omgeving Klein Harkstede, Middelbert, Engelbert, Harkstede (Gn), Scharmer en Lageland). Meer informatie daarover is te vinden op de speciaal daarvoor bestemde website.