Verplaatsing tijdelijke huisvesting school en kinderopvang
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Verplaatsing tijdelijke huisvesting school en kinderopvang

Verplaatsing tijdelijke huisvesting school en kinderopvang

De afgelopen periode is er druk gewerkt aan het nieuwe gebouw van IKC Groenewei aan het Lammetjesplein in Meerstad. Deze nieuwbouw vervangt de tijdelijke huisvesting aan de Swifter 27 in Meerstad. Na de meivakantie krijgen de leerlingen van IKC Groenewei voor het eerst les in het nieuwe gebouw. De tijdelijke huisvesting gaat daarna naar een nieuwe locatie.

Verplaatsing tijdelijke huisvesting

Het aantal kinderen in Meerstad blijft groeien, waardoor de verwachting is dat er vanaf 2025 weer tijdelijk extra lokalen nodig zijn. Het plan was daarom om de tijdelijke huisvesting te verplaatsen naar het gebied ten noorden van het Sluisgebied (in de wijk De Zeilen). Bij nader inzien blijkt dit niet de beste locatie. Er wordt de komende periode namelijk veel gebouwd op deze specifieke locatie. Daarom is dit geen veilige en handige locatie voor een school/kinderopvang.

Een nieuwe veilige en centrale locatie

Bureau Meerstad, de gemeente Groningen en Openbaar Onderwijs Groningen hebben de afgelopen maanden gezocht naar een betere plek voor de tijdelijke huisvesting. Een veilige, centrale gelegen locatie die goed bereikbaar is voor de huidige bewoners van Meerstad, maar ook voor de toekomstige bewoners van plangebied Meerstad in het gebied langs het Eemskanaal. Deze locatie is gevonden: langs de Meerstadlaan/Borgweg (zie de rode pijl op deze afbeelding).

Hoe nu verder?

Om de tijdelijke huisvesting voor school en kinderopvang te verplaatsen, is een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag daarvoor wordt binnenkort ingediend. De vergunning ligt na verlening nog 6 weken ter inzage. In die periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Je kunt de aanvraag van de omgevingsvergunning volgen op www.overheid.nl.

Met dit bericht informeren wij vóórafgaand over deze formele vergunningprocedure. Heb je op voorhand opmerkingen of vragen neem dan contact op met Bureau Meerstad via 050 – 599 57 10 of info@meerstad.eu.

Kijk op de websites voor meer informatie over IKC Groenewei of SKSG Groenewei.

Momenteel werken we aan de planning voor het verplaatsen van het gebouw. Met name de beschikbaarheid van een elektriciteitsaansluiting kan van invloed zijn op de planning. Als alles volgens planning verloopt, is de tijdelijke huisvesting voor school en kinderopvang eind 2024 gereed voor gebruik.