Werkzaamheden

Werkzaamheden

  1. Home
  2. Werkzaamheden

Werkzaamheden

Overzicht

Meerstad is constant in beweging. Dat betekent dat er verspreid door het gebied diverse werkzaamheden plaatsvinden. Hieronder vind je een overzicht van werkzaamheden die (gaan) plaatsvinden (zie de rode pinnetjes op de kaart). Deze pagina en de kaart wordt regelmatig bijgewerkt, Het is mogelijk dat (nog) niet alle werkzaamheden op deze pagina staan. Mochten er werkzaamheden zijn waarvan (direct) omwonenden overlast kunnen ervaren dan ontvangen zij een brief van Bureau Meerstad of de aannemer.

Klik hier om de kaart op een groter scherm te openen

Werkzaamheden Middelberterweg tussen Driebondsweg en de kerk
Op maandag 8 april beginnen we met de reconstructie/renovatie van de Middelberterweg tussen Driebondsweg en de kerk. Direct omwonenden hebben een brief ontvangen met toelichting. Bekijk hier de brief met planning en toelichting.

Werkzaamheden rondom Borgsloot
Rondom de Borgweg/Borgsloot vinden er de komende periode werkzaamheden plaats. Nu de meeste werkzaamheden aan de Meerstadlaan afgerond zijn, gaan we het gebied tussen de kruising Borgweg/Borgsloot en de kruising Borgweg/ Middelberterweg (laatste stukje Driebondsweg) opnieuw inrichten en een gedeelte van de ‘nieuwe’ Borgweg asfalteren. Direct omwonenden ontvangen van ons een brief met toelichting.

Als alles volgens planning verloopt starten de werkzaamheden op maandag 27 mei en duren ze tot en met vrijdag 12 juli. Tijdens de werkzaamheden is de ‘nieuwe’ Borgweg gestremd vanaf de Meerstadlaan tot de kruising Borgweg/Borgsloot. Het fietspad blijft open, maar fietsers kunnen de Borgweg niet oversteken naar de Driebondsweg. Hulpdiensten kunnen de straat Borgsloot altijd bereiken via de N360/Rijksweg. Verkeer wordt gewaarschuwd door middel van bebording langs de kant van de weg.

Gemotoriseerd verkeer vanuit Klein Harkstede/Meerstad dat naar de N360/Rijksweg wil, wordt omgeleid via de Meerstadlaan naar de ringweg en de N360/Rijksweg en andersom.

Stremming kruising Borgweg/Borgsloot
Tijdens bovenstaande werkzaamheden is de kruising Borgweg/Borgsloot en daarmee de straat Borgsloot meestal bereikbaar vanaf de N360/Rijksweg. Behalve van woensdag 12 juni tot en met vrijdag 21 juni. Dan vinden er werkzaamheden plaats aan de kruising Borgweg/Borgsloot. Vanwege de veiligheid van de wegwerkers zijn we genoodzaakt om de kruising Borgweg/Borgsloot op die dagen volledig te stremmen voor gemotoriseerd verkeer.

Gemotoriseerd verkeer van en naar de straat Borgsloot moet omrijden via Slochterdiep en Harkstede of via Eemskanaal Zuidzijde over de Bloemholtbrug. Fietsverkeer en hulpdiensten kunnen ook in deze periode altijd passeren.

Aanleggen fietsbrug Borgsloot
We leggen een hout-beton fietsbrug aan over de Borgsloot. Bekijk hier een afbeelding. Dit wordt een verbinding tussen het Boterdörstpad en het fietspad langs de Driebondsweg. Het werkterrein van de aannemer is tussen de Borgweg, Borgsloot en Vishandel Tast Toe. De aannemer gebruikt ook een deel van het wegdek van de ‘oude’ Borgweg als bouwterrein/opslag locatie en toegang werkterrein. Daarom hebben we een stuk van de ‘oude’ Borgweg, tussen de kruising Borgweg/Middelberterweg (laatste stuk Driebondsweg) en de zijstraat van de Harkstederweg, definitief afgesloten voor fietsverkeer (zie rode lijn op deze afbeelding). Fietsers kunnen via de Meerstadlaan fietsen totdat de fietsbrug gereed is. Alles volgens planning verloopt, is de fietsbrug eind oktober 2024 gereed.

Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden van de brug en de herinrichting kruising Borgweg/Middelberterweg gebruik blijven maken van het Boterdörstpad en de Harkstederweg. Het ‘olifantenpaadje’ is defintief afgesloten (zie blauwe lijn op deze afbeelding). Het ‘olifantenpaadje’ wordt vervangen door een volwaardig fietspad voor fietsverkeer van en richting Groenewei. Het fietspad leggen we aan als de fietsbrug klaar is.

Op deze afbeelding zie je een voorbeeld van de eindsituatie nadat alle werkzaamheden gereed zijn.

Werkzaamheden brug Tersluis
Er wordt een brug aangelegd tussen De Kolk en Watering/Heemraad in Tersluis. De brug wordt een hout-beton brug. De brug wordt een vaste brug en kan dus niet geopend worden. Bekijk op deze afbeelding de hoogtes van de brug. De rode tekst is van belang. De brug wordt ongeveer 1.20 meter hoog (ten opzichte van het huidige asfalt). De leuning is 1.30 meter hoog.

De werkzaamheden zijn begonnen. We verwachten dat de werkzaamheden aan de brug eind augustus 2024 afgerond zijn. Daarna vinden er gedurende ongeveer 4 weken werkzaamheden plaats aan de infrastructuur (asfalteren) en wordt de huidige dam verwijderd. Direct omwonenden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden via een informatiebijeenkomst en een brief. Bekijk hier de presentatie van de informatiebijeenkomst. Let op: deze presentatie is deels veroudert/de planning is aangepast. Tijdens en na de informatiebijeenkomst hebben wij van omwonenden op- en aanmerkingen ontvangen over de brug. Wij hebben hiernaar gekeken en zijn met direct-omwonenden in gesprek gegaan. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten om de brug 50 centimeter te verlagen. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Het uitzicht wordt minder geblokkeerd en de brug komt minder dominant in het landschap. Daarnaast maken we de leuning transparanter door de leuningstijlen verder uit elkaar te zetten. De beoogde golfwerking in de stijlen blijft gehandhaafd en zal zelfs meer geaccentueerd worden. Een bijkomend voordeel is dat fietsers en andere passanten minder hoogte hoeven te overwinnen.
  • Doordat de doorvaarhoogte onder de brug lager wordt, kan er minder vaarverkeer onder de brug door en moet het vaarverkeer voorzichtiger passeren. Kano’s, kleine sloepjes (bukken) en supboarden (zittend) kunnen onder de brug doorvaren. Voor grotere vaartuigen blijft de brug van beide kanten bereikbaar. De doorvaarhoogte is afhankelijk van het waterpeil. Bij gemiddeld Woldmeerpeil is dit minimaal 1 meter. Bij een hoog meerpeil is de doorvaarhoogte circa 1 meter, bij een laag meerpeil is deze circa 1,3 meter. Het grote voordeel is dat sneller varende boten niet via deze doorgaande route kunnen varen en hiermee zal de overlast bij de woonarken niet veranderen ten opzichte van de huidige situatie.

Natuurcompensatiegebieden voor kikkers
In de ontwikkeling van plangebied Meerstad (Agenda voor de Toekomst) zijn wij onder meer bezig met het beschermen van bestaande natuurwaarden en het creëren van groene/ecologische verbindingen. Onderdeel van deze verbindingen zijn bijvoorbeeld natuurcompensatiegebieden voor kikkers.

Deze gebieden worden afgeschermd met (zwarte) kikkerschermen van circa 40 centimeter hoog. De kikkerschermen vind je op allerlei plaatsen in plangebied Meerstad. Bijvoorbeeld langs de Meerstadlaan maar ook in Harksteder Broeklanden.

De afgelopen tijd hebben we kikkerschermen hersteld in en rondom het gebied Harksteder Broeklanden. De schermen waren beschadigd door motorcrossers in het gebied. Om die reden hebben wij het fietspad bij Hamweg 92 in Harkstede nog beter afgesloten door een sloot te graven. De kikkerschermen moeten de kikkers beschermen, zodat ze niet het werkgebied terecht komen of op drukke wegen en dit vervolgens niet overleven.

Vragen over werkzaamheden?

Heb je vragen over de werkzaamheden? Vul dan het contactformulier wijkzaken in op de pagina bewoners.

Werkzaamheden (Meerstad) algemeen

Onderhoud Woldmeer
Sinds 2016 maaien we de waterplanten in het Woldmeer zodanig dat de waterkwaliteit gewaarborgd blijft en de bewoners en bezoekers prettig kunnen recreëren. Het uitgangspunt van het beheer is altijd een gezond en stabiel ecosysteem. Lees hier meer over de waterkwaliteit en het beheer van de waterplanten.

Maaien 2024*
Bureau Meerstad volgt in afstemming met Waterschap Hunze & Aa’s de handreiking waterplanten maaibeheer. Dat betekent dat we vanaf 1 juli mogen beginnen met maaien. Net zoals vorig jaar maaien we in de maanden juli en augustus. Mochten wij einde van het vaarseizoen (begin november) nog gaan maaien bij de (particuliere) steigers/aanlegvoorzieningen dan communiceren wij dit op de wijkkaart van eind september/begin oktober.

Er zijn plekken in het Woldmeer waar we niet maaien, zodat de natuur zijn gang kan gaan. Dit geven we aan op deze kaart.

*Maaien is onder andere afhankelijk van de groei van de waterplanten en de paaiperiode van de vissen. Meer informatie vind je op de pagina waterkwaliteit en beheer van de waterplanten.

Onderhoud Kwelvaart
Onderhoud van de oevers van de kwelvaart vindt vanaf 2022 elk jaar plaats. Dit is wenselijk om de biodiversiteit in de kwelvaart te vergroten en nodig om het dichtgroeien van de watergang te voorkomen. De kwelvaart moet namelijk voldoende water kunnen afvoeren. De meeste werkzaamheden gebeuren aan de oevers die grenzen aan de openbare ruimte. Op enkele plekken wordt er gewerkt achter de woningen. Dit gebeurt vanaf het water. Daar waar langs openbare oevers wordt gewerkt wordt deels vanaf het water gewerkt, en deels vanaf de kant.