Werkzaamheden

Werkzaamheden

 1. Home
 2. Werkzaamheden

Werkzaamheden

Overzicht

Meerstad is constant in beweging. Dat betekent dat er verspreid door het gebied diverse werkzaamheden plaatsvinden. Hieronder vind je een overzicht van werkzaamheden die (gaan) plaatsvinden.

Werkzaamheden Groenewei

 • Bouw van de school
 • In aanbouw zelfbouwkavels
 • In aanbouw vlek 7. Uitvoering: Dura Vermeer
 • In aanbouw vlek 11. Uitvoering: Zwanenburg projecten/ Kramers bouwbedrijf

Werkzaamheden Meeroevers

 • In aanbouw vlek 13. Uitvoering: VDM
 • In aanbouw zelfbouwkavels
Meerstad – Nieuwbouw en kavels in het mooiste en groenste stadsdeel van Groningen.

Werkzaamheden Tersluis

 • In aanbouw vlek 10. Uitvoering: Plegt-Vos
 • In aanbouw vlek 5b. Uitvoering: Plegt-Vos

Werkzaamheden De Zeilen

 • Bouwrijp maken van De Zeilen
 • In aanbouw vlek 2b. Uitvoering: Slokker Vastgoed
 • In aanbouw vlek 3. Uitvoering: Le Clerq – Plegt-Vos
 • In aanbouw vlek 4. Uitvoering: Kooi bouwbedrijf
 • In aanbouw zelfbouwkavels

Werkzaamheden (Meerstad) algemeen

Nieuwe route van en naar Meerstad: Meerstadlaan

Door het woon- werkgebied Eemskanaalzone komt een nieuwe route (de Meerstadlaan) van en naar Meerstad te liggen. Dit wordt een snelle en veilige route voor auto, fiets en openbaar vervoer. Vanaf 2020 zijn we bezig met de werkzaamheden voor de aanleg van deze nieuwe route. Als alles volgens planning verloopt, openen we halverwege 2023 de nieuwe route. De bomen langs deze route worden, alles volgens planning verloopt, begin 2024 geplant. De route is zo ontworpen en wordt zo aangelegd dat deze mee kan groeien met het gebruik en de omgeving. Bekijk hier de toelichtende film over de nieuwe ontsluitingsroute (februari 2021. let op, de planning is verouderd).

Onderdoorgang Middelberterweg
De onderdoorgang Middelberterweg is een onderdeel van de nieuwe route (Meerstadlaan).

Bekijk hier alle nieuwsberichten over de onderdoorgang Middelberterweg
Bekijk hier alle nieuwsberichten over de nieuwe ontsluitingsroute

Werkzaamheden Meerstadlaan/Nieuwe Borgweg januari 2023 tot circa juni 2023
Onlangs is Waterbedrijf Groningen begonnen met de aanleg van een nieuwe drinkwatertransportleiding tussen productiepompstation in Onnen en boosterstation in Ruischerbrug. Dit betekent ook werkzaamheden rondom de Meerstadlaan/Nieuwe Borgweg. De aanleg van deze nieuwe leiding is noodzakelijk om ook in de toekomst de levering van drinkwater in voldoende hoeveelheid aan de stad en het noorden van de provincie te kunnen garanderen. De verwachting is dat deze werkzaamheden tot circa juni 2023 duren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer A. Hak Leidingbouw.

A. Hak Leidingbouw heeft haar ketenpark ingericht op het terrein van Rijkswaterstaat, tussen boosterstation Ruischerbrug en het Eemskanaal. Je kunt daar terecht voor vragen en opmerkingen. Je kunt deze locatie vinden tegenover de viskraam “Tast Toe” aan de Borgsloot.

Werkzaamheden P+R Meerstad
Op dit moment wordt er een overkluizing gemaakt (ter bescherming van een waterleiding) onder de Driebondsweg tegenover P+R Meerstad. Tijdens deze werkzaamheden wordt een gedeelte van de Driebondsweg afgesloten, als alles volgens planning verloopt, van woensdag 8 maart tot en met vrijdag 5 mei. Verkeer wordt omgeleid via de busbaan bij P+R Meerstad. Op onderstaande afbeelding zie je met blauwe lijnen welk gedeelte van de Driebondsweg wordt afgesloten en de omleiding voor verkeer is ingetekend met een rode lijn.

Onderhoud Woldmeer
Sinds 2016 maaien we de waterplanten in het Woldmeer zodanig dat de waterkwaliteit gewaarborgd blijft en de bewoners en bezoekers prettig kunnen recreëren. Het uitgangspunt van het beheer is altijd een gezond en stabiel ecosysteem. Lees hier meer over de waterkwaliteit en het beheer van de waterplanten.

Maaibeurten 2023:

 • Volgt zo spoedig mogelijk

Maaien is onder andere afhankelijk van de groei van de waterplanten en de paaiperiode van de vissen. Meer informatie vind je op de pagina Het Woldmeer.

Onderhoud Kwelvaart
Onderhoud van de oevers van de kwelvaart vindt vanaf 2022 elk jaar plaats. Dit is wenselijk om de biodiversiteit in de kwelvaart te vergroten en nodig om het dichtgroeien van de watergang te voorkomen. De kwelvaart moet namelijk voldoende water kunnen afvoeren. De meeste werkzaamheden gebeuren aan de oevers die grenzen aan de openbare ruimte. Op enkele plekken wordt er gewerkt achter de woningen. Dit gebeurt vanaf het water. Daar waar langs openbare oevers wordt gewerkt wordt deels vanaf het water gewerkt, en deels vanaf de kant.