Werkzaamheden

Werkzaamheden

  1. Home
  2. Werkzaamheden

Werkzaamheden

Overzicht

Meerstad is constant in beweging. Dat betekent dat er verspreid door het gebied diverse werkzaamheden plaatsvinden. Hieronder vind je een overzicht van werkzaamheden die (gaan) plaatsvinden (zie de rode pinnetjes op de kaart). Deze pagina en de kaart wordt regelmatig bijgewerkt, Het is mogelijk dat (nog) niet alle werkzaamheden op deze pagina staan. Mochten er werkzaamheden zijn waarvan (direct) omwonenden overlast kunnen ervaren dan ontvangen zij een brief van Bureau Meerstad of de aannemer.

Klik hier om de kaart op een groter scherm te openen

Werkzaamheden rondom Borgsloot
Rondom de Borgweg/Borgsloot vinden er de komende periode werkzaamheden plaats. Direct omwonenden ontvangen een brief met toelichting

Aanleggen fietsbrug Borgsloot
We leggen een hout-beton fietsbrug aan over de Borgsloot. Bekijk hier een afbeelding. Dit wordt een verbinding tussen het Boterdörstpad en het fietspad langs de Driebondsweg. Het werkterrein van de aannemer is tussen de Borgweg, Borgsloot en Vishandel Tast Toe. De aannemer gebruikt ook een deel van het wegdek van de ‘oude’ Borgweg als bouwterrein/opslag locatie en toegang werkterrein. Daarom hebben we een stuk van de ‘oude’ Borgweg, tussen de kruising Borgweg/Middelberterweg (laatste stuk Driebondsweg) en de zijstraat van de Harkstederweg, definitief afgesloten voor fietsverkeer (zie rode lijn op deze afbeelding). Fietsers kunnen via de Meerstadlaan fietsen totdat de fietsbrug gereed is.

Om de fietsbrug te maken, moet er geheid worden. Dat duurt ongeveer 2 weken. Als alles volgens planning verloopt, wordt er geheid in week 11 en 12 (tussen 11 maart en 22 maart). De omgeving monitoren we gedurende de heiwerkzaamheden op trillingen. Dit doen we door het plaatsen van twee trillingsmeters bij woningen in de buurt van de werkzaamheden. Daarnaast willen we uit voorzorg de dichtstbijzijnde woningen opnemen door middel van een bouwkundige nul-opname. De desbetreffende bewoners van Klein Harkstede ontvangen hierover een brief.

Alles volgens planning verloopt, is de fietsbrug eind oktober gereed.

Herinrichting kruising Borgweg/Middelberterweg (laatste stuk Driebondsweg)
Nu de meeste werkzaamheden aan de Meerstadlaan afgerond zijn, wordt de kruising Borgweg/Middelberterweg (laatste stuk Driebondsweg) opnieuw ingericht. De werkzaamheden starten medio april en duren tot medio juni.Tijdens de herinrichting is de kruising Borgweg/Middelberterweg niet altijd toegankelijk voor autoverkeer. We verwachten dat dit in totaal ongeveer 6 weken duurt.

Verkeer vanuit Klein Harkstede/Meerstad dat naar de Rijksweg of de straat Borgsloot moet, wordt omgeleid via de Meerstadlaan naar de ringweg en de Rijksweg. Verkeer wordt gewaarschuwd door middel van bebording langs de kant van de weg. De straat Borgsloot en Vishandel Tast Toe blijven bereikbaar via de Rijksweg. Hulpdiensten kunnen altijd passeren.

Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden van de brug en de herinrichting kruising Borgweg/Middelberterweg gebruik blijven maken van het Boterdörstpad en de Harkstederweg. Het ‘olifantenpaadje’ is defintief afgesloten (zie blauwe lijn op deze afbeelding). Het ‘olifantenpaadje’ wordt vervangen door een volwaardig fietspad voor fietsverkeer van en richting Groenewei. Het fietspad leggen we aan als de fietsbrug klaar is.

Op deze afbeelding zie je een voorbeeld van de eindsituatie nadat alle werkzaamheden gereed zijn.

Werkzaamheden brug Tersluis
Er wordt een brug aangelegd tussen De Kolk en Watering/Heemraad in Tersluis. De brug wordt een hout-beton brug waar sloepjes en kano’s straks onderdoor kunnen varen. De brug wordt een vaste brug en kan dus niet geopend worden. Bekijk op deze afbeelding de hoogtes van de brug. De rode tekst is van belang. Alle maten zijn ten opzichte van het huidige asfalt. Bestaande asfalt: 0 m. Hoogte brug: +1.70 m. Leuning: 1.30 m. Doorvaarhoogte is circa 1.50 m.

Als alles volgens planning verloopt starten de werkzaamheden begin februari 2024. We verwachten dat de werkzaamheden aan de brug eind augustus 2024 afgerond zijn. Daarna vinden er gedurende ongeveer 4 weken werkzaamheden plaats aan de infrastructuur (asfalteren) en wordt de huidige dam verwijderd. Direct omwonenden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden via een informatiebijeenkomst. Bekijk hier de presentatie van de informatiebijeenkomst. Let op: planning in de presentatie is onder voorbehoud.

Vragen over werkzaamheden?

Heb je vragen over de werkzaamheden? Vul dan het contactformulier wijkzaken in op de pagina bewoners.

Werkzaamheden (Meerstad) algemeen

Meerstadlaan

Door het woon- werkgebied Eemskanaalzone ligt een nieuwe route: de Meerstadlaan. Dit is een snelle route voor auto, fiets en openbaar vervoer. De bomen langs deze route worden, alles volgens planning verloopt, begin 2024 geplant. De route is zo ontworpen en wordt zo aangelegd dat deze mee kan groeien met het gebruik en de omgeving. Bekijk hier alle nieuwsberichten over de nieuwe ontsluitingsroute

Onderhoud Woldmeer
Sinds 2016 maaien we de waterplanten in het Woldmeer zodanig dat de waterkwaliteit gewaarborgd blijft en de bewoners en bezoekers prettig kunnen recreëren. Het uitgangspunt van het beheer is altijd een gezond en stabiel ecosysteem. Lees hier meer over de waterkwaliteit en het beheer van de waterplanten.

Maaien 2024*
Bureau Meerstad volgt in afstemming met Waterschap Hunze & Aa’s de handreiking waterplanten maaibeheer. Dat betekent dat we vanaf 1 juli mogen beginnen met maaien. Net zoals vorig jaar maaien we in de maanden juli en augustus. Mochten wij half oktober nog gaan maaien bij de (particuliere) steigers/aanlegvoorzieningen dan communiceren wij dit op de wijkkaart van eind september/begin oktober.

Er zijn plekken in het Woldmeer waar we niet maaien, zodat de natuur zijn gang kan gaan. Dit geven we aan op deze kaart.

*Maaien is onder andere afhankelijk van de groei van de waterplanten en de paaiperiode van de vissen. Meer informatie vind je op de pagina waterkwaliteit en beheer van de waterplanten.

Onderhoud Kwelvaart
Onderhoud van de oevers van de kwelvaart vindt vanaf 2022 elk jaar plaats. Dit is wenselijk om de biodiversiteit in de kwelvaart te vergroten en nodig om het dichtgroeien van de watergang te voorkomen. De kwelvaart moet namelijk voldoende water kunnen afvoeren. De meeste werkzaamheden gebeuren aan de oevers die grenzen aan de openbare ruimte. Op enkele plekken wordt er gewerkt achter de woningen. Dit gebeurt vanaf het water. Daar waar langs openbare oevers wordt gewerkt wordt deels vanaf het water gewerkt, en deels vanaf de kant.