Werkzaamheden

Werkzaamheden

 1. Home
 2. Werkzaamheden

Werkzaamheden

Overzicht

Meerstad is constant in beweging. Dat betekent dat er verspreid door het gebied diverse werkzaamheden plaatsvinden. Hieronder vind je een overzicht van werkzaamheden die (gaan) plaatsvinden en werkzaamheden die inmiddels afgerond zijn.

Nieuwe Ontsluitingsroute Meerstad

Vanaf 2020 zijn we bezig met de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsroute van en naar Meerstad. Het zandtransport naar het zanddepot is al in volle gang en de kabels en leidingen op de plek van de nieuwe rotonde Vossenburg-Hoofdweg zijn al verlegd. Het werk aan de nieuwe rotonde Hoofdweg-Vossenburglaan is begonnen. In verband met deze werkzaamheden zijn er bomen gekapt. Deze bomen werden door vleermuizen gebruikt als oriëntatiepunten, daarom hebben we vleermuispalen geplaatst als bakens voor de nieuwe route voor de vleermuizen.

Meer informatie over de ontsluitingsroute vind je hier.

Bekijk hier alle nieuwsberichten over de nieuwe ontsluitingsroute.

Aansluiting nieuwe rotonde Vossenburglaan/Hoofdweg (november en december 2021)
De rotonde is bijna klaar voor gebruik en in november/december wordt de rotonde gefaseerd aangesloten op de Vossenburglaan en de Hoofdweg. Dat betekent helaas tijdelijk verkeersoverlast. Bekijk hier de voorlopige planning.

Hydraulisch zandtransport naar Eemskanaalzone

Voor de ontwikkeling van de nieuwe ontsluitingsweg in de Eemskanaalzone is veel zand nodig. Dit doen wij via hydraulisch transport. Dit scheelt veel ritten met vrachtwagens en het bespaart CO2 uitstoot. De buizen voor dit transport lopen deels over land en deels door de kwelvaart. Het buizensysteem is in november 2020 aangelegd. De verwachting is nu dat het zandtransport in september 2021 gereed is.
Bekijk het filmpje (gemaakt in augustus 2020) voor een toelichting over het transport en buizensysteem.

Werkzaamheden Park Meerstad

Dit unieke park is het grootste openbare landkunstproject van Nederland. De glooiingen in het park worden doorsneden door een kaarsrecht fietspad en dat zorgt voor een unieke beleving. Het betonnen fietspad met tijdelijke verlichting is voorlopig de verplichte fietsroute door Meerstad. Op termijn komen er extra paden door het park en komt er een horecagelegenheid bij het strand.

Werkzaamheden 2021

 • Onderhoud bomen, struiken en (sier)grassen.
 • Aankleding park en strand.
 • Aanleg paden door het park
 • Aanpassen natuurlijke speeltuin

Meer informatie over Park Meerstad vind je hier.

Werkzaamheden Groenewei

De wijk Groenewei krijgt steeds meer vorm. De grondwerkzaamheden zijn grotendeels afgerond en het gebied is bouwrijp. De eerste nieuwbouwprojecten en vrije kavels zijn begonnen met bouwen. Sommige vrije kavels zijn al bewoond.

Werkzaamheden 2021

 • Bouw van de tijdelijke school.
 • Bouw van de supermarkt
 • In aanbouw zelfbouwkavels
 • In aanbouw Vlek 3 Weids Wonen. Uitvoering Geveke – VDM
 • In aanbouw Vlek 6 Wonen in de Groengaard. Uitvoering: Bemog
 • In aanbouw Vlek 9 Kader Negen. Uitvoering: Goossen Te Pas Bouw
 • Asfalteren Vossenburglaan 2 en 3 juli 2021

Werkzaamheden Meeroevers

In Meeroevers vinden de komende jaren de laatste werkzaamheden plaats. Er worden nog een aantal nieuwbouwprojecten gebouwd en verder wordt de wijk zoveel mogelijk woonrijp gemaakt door onder andere het aanbrengen van de definitieve asfalt laag, de aanleg van stoepen en inritten en beplanting van de groenstroken en plantvakken.

Werkzaamheden 2021

 • Bouwrijp en woonrijp maken vlek 13
 • Afbreken transportleiding t.b.v. zandtransport van MMO-HOW, via kwelvaart Meeroevers
 • Asfalteren Rieteilanden en Sterneiland eind september
Meerstad – Nieuwbouw en kavels in het mooiste en groenste stadsdeel van Groningen.

Werkzaamheden Tersluis

In Tersluis vinden de komende jaren de laatste werkzaamheden plaats. Inmiddels zijn de meeste delen van de wijk woonrijp gemaakt door onder andere de aanleg van de definitieve asfalt laag, aanleg van stoepen, parkeerplaatsen en inritten en beplanting van groenstroken en plantvakken.

Werkzaamheden 2021

Werkzaamheden De Zeilen

In 2020 zijn we gestart met de grondwerkzaamheden van de tweede fase van De Zeilen. Naast het ontgraven van het Woldmeer zullen ook voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van wegen. Ten oosten van de wijk rijdt het bouwverkeer. Daar wordt zand gewonnen en veengrond naartoe gebracht. Voor bewoners en bezoekers betekent dat dit gebied momenteel niet toegankelijk is. Ook kan het betekenen dat fietsroutes worden afgesloten (zoals die langs de roeibaan) of dat er langs routes waarschuwingsborden staan. Lees hier meer.

Werkzaamheden 2021

 • Ontgraven Woldmeer voor aanleg fase 2 van De Zeilen
 • Doorbreken Woldmeer: Roeibaan bij Woldmeer voegen
 • Bouwrijp maken van De Zeilen fase 2
 • Stremming brug Vossenburglaan: 21-11-2021 van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Werkzaamheden Meerstad Midden-Oost

In Meerstad Midden-oost (ten oosten van de roeibaan) zijn in 2020 de eerste voorbereidende werkzaamheden gestart voor dit deelgebied. Ook worden er werkzaamheden verricht ten behoeve van de aanleg van De Zeilen en worden er zanddepots ingericht lang de Pilotenweg voor grote werkzaamheden. Er vinden grondtransporten plaats via de Kooilaan en de tijdelijke bouw weg.

Werkzaamheden 2020/2021

 • Afsluiting fietspad langs de westkant van de roeibaan, het is niet meer veilig om hier te fietsen vanwege de werkzaamheden.
 • Aanleg transportleiding t.b.v. zandtransport van MMO-HOW, via kwelvaart Meeroevers.
 • Zandtransporten voor aanleg hoofdontsluitingroute.

Onderhoud Woldmeer

Sinds 2016 maaien we de waterplanten in het Woldmeer zodanig dat de waterkwaliteit gewaarborgd blijft en de bewoners en bezoekers prettig kunnen recreëren. Het uitgangspunt van het beheer is altijd een gezond en stabiel ecosysteem. Lees hier meer over de waterkwaliteit en het beheer van de waterplanten.

 • Maaibeurten 2021: juli en begin oktober