Werkzaamheden

Werkzaamheden

 1. Home
 2. Werkzaamheden

Werkzaamheden

Overzicht

Meerstad is constant in beweging. Dat betekent dat er verspreid door het gebied diverse werkzaamheden plaatsvinden. Hieronder vind je een overzicht van werkzaamheden die (gaan) plaatsvinden en werkzaamheden die inmiddels afgerond zijn.

Nieuwe Ontsluitingsroute Meerstad

Vanaf 2020 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsroute van en naar Meerstad. Na de bouwvak start de tijdelijke inrichting van de kruising Hoofdweg-Vossenburglaan. Als de tijdelijke kruising klaar is wordt de rotonde aangelegd. De weg wordt tijdens deze werkzaamheden niet afgesloten en de doorstroming van verkeer blijft hetzelfde. Ook starten vanaf dat moment de grondwerkzaamheden voor de hele ontsluitingsroute. In verband met deze werkzaamheden zijn er bomen gekapt. Deze bomen werden door vleermuizen gebruikt als oriëntatiepunten, daarom hebben we vleermuispalen geplaatst als bakens voor de nieuwe route voor de vleermuizen.

Meer informatie over de ontsluitingsroute vind je hier.

Hydraulisch zandtransport naar Eemskanaalzone

Voor de ontwikkeling van de nieuwe ontsluitingsweg in de Eemskanaalzone is veel zand nodig. Dit doen wij via hydraulisch transport. Dit scheelt veel ritten met vrachtwagens en het bespaart CO2 uitstoot. De buizen voor dit transport lopen deels over land en deels door de kwelvaart. Het buizensysteem wordt in november aangelegd. In de kwelvaart gebeurt dat met een boot. Het zandtransport zal zo’n zes maanden duren. Bekijk het filmpje (gemaakt in augustus 2020) voor een toelichting over het transport en buizensysteem.

Werkzaamheden Park Meerstad

Dit unieke park is het grootste openbare landkunstproject van Nederland. De glooiingen in het park worden doorsneden door een kaarsrecht fietspad en dat zorgt voor een unieke beleving. In 2020 is het park klaar en wordt het toegankelijk voor bewoners en recreanten. Op termijn komen er extra paden door het park en komt er een horecagelegenheid bij het strand.

Werkzaamheden 2019

 • Bloemrijk gras ingezaaid.
 • Betonnen fietspad voltooid, voorlopig is dit de verplichte fietsroute door Meerstad.
 • Tijdelijke verlichting fietspad geplaatst.
 • Struiken en bomen geplant.

Werkzaamheden 2020

 • Onderhoud bomen, struiken en (sier)grassen.
 • Aanleg speelvoorziening.
 • Aankleding park en strand.

Meer informatie over Park Meerstad vind je hier.

Werkzaamheden Groenewei

De wijk Groenewei krijgt steeds meer vorm. De grondwerkzaamheden worden in 2020 afgerond en dan is het gebied bouwrijp. De eerste vrije kavels worden in 2020 bebouwd en ook gaan dit jaar de eerste nieuwbouwprojecten in verkoop.

Werkzaamheden 2020

 • Ca. 170 bomen geplant langs de randen van de wijk en in het park tussen Groenewei en Klein Harkstede.
 • Aanleg fietspad tot Harkstederweg, dit is onderdeel van de eerste fase van de toekomstige fietsroute.
 • Bouw van de tijdelijke school.
 • Aanleg wadi structuur langs de Vossenburglaan ten behoeve van de afwatering. Het water infiltreert in de bodem en wordt afgevoerd richting het Woldmeer.
 • Aanbrengen verlichting
 • Bouwrijp maken Groenewei

Werkzaamheden Meeroevers

In Meeroevers vinden de komende jaren de laatste werkzaamheden plaats. Er worden nog een aantal nieuwbouwprojecten gebouwd en verder wordt de wijk zoveel mogelijk woonrijp gemaakt door onder andere het aanbrengen van de definitieve asfalt laag, de aanleg van stoepen en inritten en beplanting van de groenstroken en plantvakken.

 • In aanbouw vlek 3 Het Eiland. Uitvoering: Nijhuis
 • In aanbouw vlek 7 Watertuin. Uitvoering: Heijmans
 • In aanbouw vlek 4 De Grandeur. Uitvoering: BEMOG/Benus
 • In voorbereiding Vlek 13. Uitvoering 2021
 • Aanleg transportleiding t.b.v. zandtransport van MMO-HOW, via kwelvaart Meeroevers
Meerstad – Nieuwbouw en kavels in het mooiste en groenste stadsdeel van Groningen.

Werkzaamheden Tersluis

In Tersluis wordt nog volop gebouwd. De wooneilanden zijn inmiddels zo goed als bebouwd en ook in de rest van de wijk worden veel huizen gebouwd. We verwachten dat de laatste bouwprojecten in 2020 en 2021 gebouwd worden. Inmiddels worden er ook delen van de wijk woonrijp gemaakt door onder andere de aanleg van de definitieve asfalt laag, aanleg van stoepen, parkeerplaatsen en inritten en beplanting van groenstroken en plantvakken.

 • Asfalteren Overtoom, Kolk en Sas (week 26)
 • In aanbouw vlek 10 De Vossenburglaan fase 1. Uitvoering: Plegt-Vos
 • In aanbouw vlek 11 Wonen aan het Woldmeer. Uitvoering: Slokker
 • In aanbouw vlek 12 Het Verlaat. Uitvoering: Nijestee
 • In aanbouw vlek 15 Wonen aan de Zomerdijk. Uitvoering: Friso
 • In aanbouw vlek 18 Sluispoort. Uitvoering: Kooi
 • In aanbouw vlek 19 Parkvilla’s Fase 2. Uitvoering: Le Clercq/VDM Woningen
 • In aanbouw vlek 20 Schuurwoningen. Uitvoering: Rutger Gietema

Werkzaamheden De Zeilen

In 2020 starten we met de grondwerkzaamheden van de tweede fase van De Zeilen. Naast het ontgraven van het Woldmeer zullen ook voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van wegen. Ten oosten van de wijk rijdt het bouwverkeer. Daar wordt zand gewonnen en veengrond naartoe gebracht. Voor bewoners en bezoekers betekent dat dit gebied momenteel niet toegankelijk is. Ook kan het betekenen dat fietsroutes worden afgesloten (zoals die langs de roeibaan) of dat er langs routes waarschuwingsborden staan. Lees hier meer.

Werkzaamheden 2019

 • Ontgraven Woldmeer voor aanleg eerste twee wooneilanden.
 • Aanleggen wooneilanden De Zeilen fase I. (BRM)

Werkzaamheden 2020

 • Ontgraven Woldmeer voor aanleg fase 2 van De Zeilen.
 • Bouwrijp maken van De Zeilen fase 1, deelplan 2.

Werkzaamheden Meerstad Midden-Oost

In Meerstad Midden-oost (ten oosten van de roeibaan) starten in 2020 de eerste voorbereidende werkzaamheden voor dit deelgebied. Ook worden er werkzaamheden verricht ten behoeve van de aanleg van De Zeilen en worden er zanddepots ingericht lang de Pilotenweg voor grote werkzaamheden. Er vinden grondtransporten plaats via de Kooilaan en de tijdelijke bouw weg.

Werkzaamheden 2020

 • Afsluiting fietspad langs de westkant van de roeibaan, het is niet meer veilig om hier te fietsen vanwege de werkzaamheden.
 • Verbreding Kooilaan voor de veiligheid van aanwonenden.
 • Aanleg vrijliggend fietspad tussen de Kooilaan en de roeibaan zodat fietsers hier veilig langs kunnen.
 • Aanleg transportleiding t.b.v. zandtransport van MMO-HOW, via kwelvaart Meeroevers.
 • Zandtransporten voor aanleg hoofdontsluitingroute.

Meer informatie over de werkzaamheden in dit gebied vind je hier.

Onderhoud Woldmeer

Sinds 2016 maaien we de waterplanten in het Woldmeer zodanig dat de waterkwaliteit gewaarborgd blijft en de bewoners en bezoekers prettig kunnen recreëren. Het uitgangspunt van het beheer is altijd een gezond en stabiel ecosysteem. Lees hier meer over de waterkwaliteit en het beheer van de waterplanten.

 • Maaibeurten 2020: juli en september