Werkzaamheden

Werkzaamheden

 1. Home
 2. Werkzaamheden

Werkzaamheden

Overzicht

Meerstad is constant in beweging. Dat betekent dat er verspreid door het gebied diverse werkzaamheden plaatsvinden. Hieronder vind je een overzicht van werkzaamheden die (gaan) plaatsvinden.

Werkzaamheden Groenewei

De wijk Groenewei krijgt steeds meer vorm. De grondwerkzaamheden zijn grotendeels afgerond en het gebied is bouwrijp. Verschillende nieuwbouwprojecten en vrije kavels zijn aan het bouwen. Sommige kavels zijn al bewoond.

Werkzaamheden:

 • Algemene ontwikkelingen Groenewei
 • Bouw van de school
 • In aanbouw zelfbouwkavels
 • In aanbouw vlek 4 Beleggershuur. Uitvoering: RoTij
 • In aanbouw vlek 7 Karakter. Uitvoering Dura Vermeer
 • In aanbouw vlek 11 Stainhoes. Uitvoering Zwanenburg projecten/ Kramers bouwbedrijf
 • In aanbouw vlek 12 Parkzicht. Uitvoering: Gorecht 7/ Le Clerq. Deels opgeleverd

Werkzaamheden Meeroevers

In Meeroevers vinden de laatste werkzaamheden plaats. Er worden nog een aantal nieuwbouwprojecten gebouwd.

Werkzaamheden:

 • In aanbouw vlek 13. Uitvoering: VDM
 • In aanbouw vlek 14a. Uitvoering: Draaisma/Kuub
 • In aanbouw zelfbouwkavels
Meerstad – Nieuwbouw en kavels in het mooiste en groenste stadsdeel van Groningen.

Werkzaamheden Tersluis

In Tersluis vinden de laatste werkzaamheden plaats. Er worden nog een aantal nieuwbouwprojecten gebouwd. Inmiddels zijn de meeste delen van de wijk woonrijp gemaakt door onder andere de aanleg van de definitieve asfalt laag, aanleg van stoepen, parkeerplaatsen en inritten en beplanting van groenstroken en plantvakken.

Werkzaamheden:

 • In aanbouw vlek 5b. Uitvoering: Plegt-Vos
 • In aanbouw vlek 14+16. Uitvoering: Rottinghuis

Werkzaamheden De Zeilen

In 2020 zijn we gestart met de grondwerkzaamheden van de tweede fase van De Zeilen. Naast het ontgraven van het Woldmeer worden er ook wegen aangelegd. Ten oosten van de wijk rijdt het bouwverkeer. Dit kan het betekenen dat fietsroutes worden afgesloten (zoals die langs de roeibaan) of dat er langs routes waarschuwingsborden staan. 

Werkzaamheden:

 • Aanleggen tijdelijke verkeersmaatregelen. Let op: de werkzaamheden beginnen enkele dagen later.
 • Bouwrijp maken van De Zeilen
 • In aanbouw vlek 2b. Uitvoering: Slokker Vastgoed
 • In aanbouw vlek 3. Uitvoering: Le Clerq
 • In aanbouw vlek 4. Uitvoering: Kooi bouwbedrijf
 • In aanbouw zelfbouwkavels

Werkzaamheden (Meerstad) algemeen

Nieuwe route van en naar Meerstad: Meerstadlaan

Door het woon- werkgebied Eemskanaalzone komt een nieuwe route (de Meerstadlaan) van en naar Meerstad te liggen. Dit wordt een snelle en veilige route voor auto, fiets en openbaar vervoer. Vanaf 2020 zijn we bezig met de werkzaamheden voor de aanleg van deze nieuwe route. Als alles volgens planning verloopt, openen we eind 2023 een nieuwe route die is ingepakt in prachtig groen. De route is zo ontworpen en wordt zo aangelegd dat deze mee kan groeien met het gebruik en de omgeving. Bekijk hier de toelichtende film over de nieuwe ontsluitingsroute (februari 2021. let op, de planning is verouderd).

Onderdoorgang Middelberterweg
De onderdoorgang Middelberterweg is een onderdeel van de nieuwe route (Meerstadlaan).

Bekijk hier alle nieuwsberichten over de onderdoorgang Middelberterweg
Bekijk hier alle nieuwsberichten over de nieuwe ontsluitingsroute

Onderhoud Woldmeer
Sinds 2016 maaien we de waterplanten in het Woldmeer zodanig dat de waterkwaliteit gewaarborgd blijft en de bewoners en bezoekers prettig kunnen recreëren. Het uitgangspunt van het beheer is altijd een gezond en stabiel ecosysteem. Lees hier meer over de waterkwaliteit en het beheer van de waterplanten.

Maaibeurten 2022:

 • Tussen 4 juli en 7 juli. We verwachten dat de maaiboot enkele dagen bezig is
 • Vanaf 8 augustus. We verwachten dat de maaiboot langere tijd bezig is
 • Half oktober.

Deze planning kan nog veranderen, maaien is onder andere afhankelijk van de groei van de waterplanten en de paaiperiode van de vissen.

Onderhoud Kwelvaart
Onderhoud van de oevers van de kwelvaart vindt vanaf 2022 elk jaar plaats. Dit is wenselijk om de biodiversiteit in de kwelvaart te vergroten en nodig om het dichtgroeien van de watergang te voorkomen. De kwelvaart moet namelijk voldoende water kunnen afvoeren. De meeste werkzaamheden gebeuren aan de oevers die grenzen aan de openbare ruimte. Op enkele plekken wordt er gewerkt achter de woningen. Dit gebeurt vanaf het water. Daar waar langs openbare oevers wordt gewerkt wordt deels vanaf het water gewerkt, en deels vanaf de kant.