Werkzaamheden

Werkzaamheden

 1. Home
 2. Werkzaamheden

Werkzaamheden

Overzicht

Meerstad is constant in beweging. Dat betekent dat er verspreid door het gebied diverse werkzaamheden plaatsvinden. Hieronder vind je een overzicht van werkzaamheden die (gaan) plaatsvinden en werkzaamheden die inmiddels afgerond zijn.

Nieuwe Ontsluitingsroute Meerstad

Vanaf 2020 zijn we bezig met de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsroute van en naar Meerstad. Het zandtransport naar het zanddepot is al in volle gang en de kabels en leidingen op de plek van de nieuwe rotonde Vossenburg-Hoofdweg zijn al verlegd. Het werk aan de nieuwe rotonde Hoofdweg-Vossenburglaan is begonnen. In verband met deze werkzaamheden zijn er bomen gekapt. Deze bomen werden door vleermuizen gebruikt als oriëntatiepunten, daarom hebben we vleermuispalen geplaatst als bakens voor de nieuwe route voor de vleermuizen. Rond 9 april 2021 beginnen er werkzaamheden rondom de Vossenburglaan/Hoofdweg en de Middelberterweg. Kijk hier voor het volledige bericht.

Meer informatie over de ontsluitingsroute vind je hier.

Hydraulisch zandtransport naar Eemskanaalzone

Voor de ontwikkeling van de nieuwe ontsluitingsweg in de Eemskanaalzone is veel zand nodig. Dit doen wij via hydraulisch transport. Dit scheelt veel ritten met vrachtwagens en het bespaart CO2 uitstoot. De buizen voor dit transport lopen deels over land en deels door de kwelvaart. Het buizensysteem wordt in november aangelegd. In de kwelvaart gebeurt dat met een boot. Het zandtransport zal zo’n zes maanden duren. Bekijk het filmpje (gemaakt in augustus 2020) voor een toelichting over het transport en buizensysteem.

Werkzaamheden Park Meerstad

Dit unieke park is het grootste openbare landkunstproject van Nederland. De glooiingen in het park worden doorsneden door een kaarsrecht fietspad en dat zorgt voor een unieke beleving. Het betonnen fietspad met tijdelijke verlichting is voorlopig de verplichte fietsroute door Meerstad. Op termijn komen er extra paden door het park en komt er een horecagelegenheid bij het strand.

Werkzaamheden 2020

 • Onderhoud bomen, struiken en (sier)grassen.
 • Aanleg speelvoorziening.
 • Aankleding park en strand.

Werkzaamheden 2021

 • Onderhoud bomen, struiken en (sier)grassen.
 • Aankleding park en strand.
 • Aanleg paden door het park

Meer informatie over Park Meerstad vind je hier.

Werkzaamheden Groenewei

De wijk Groenewei krijgt steeds meer vorm. De grondwerkzaamheden worden in 2020 afgerond en dan is het gebied bouwrijp. De eerste vrije kavels worden in 2020 bebouwd en ook gaan dit jaar de eerste nieuwbouwprojecten in verkoop.

Werkzaamheden 2021

 • Bouw van de tijdelijke school.
 • Bouw van de supermarkt
 • In aanbouw zelfbouwkavels
 • In aanbouw Vlek 6 Wonen in de Groengaard. Uitvoering: Bemog
 • In aanbouw Vlek 9 Kader Negen. Uitvoering: Goossen Te Pas Bouw

Werkzaamheden Meeroevers

In Meeroevers vinden de komende jaren de laatste werkzaamheden plaats. Er worden nog een aantal nieuwbouwprojecten gebouwd en verder wordt de wijk zoveel mogelijk woonrijp gemaakt door onder andere het aanbrengen van de definitieve asfalt laag, de aanleg van stoepen en inritten en beplanting van de groenstroken en plantvakken.

 • In aanbouw vlek 3 Het Eiland. Uitvoering: Nijhuis
 • In voorbereiding Vlek 13. Uitvoering 2021
 • Aanleg transportleiding t.b.v. zandtransport van MMO-HOW, via kwelvaart Meeroevers
Meerstad – Nieuwbouw en kavels in het mooiste en groenste stadsdeel van Groningen.

Werkzaamheden Tersluis

In Tersluis vinden de komende jaren de laatste werkzaamheden plaats. We verwachten dat de laatste bouwprojecten in 2020 en 2021 gebouwd worden. Inmiddels zijn de meeste delen van de wijk woonrijp gemaakt door onder andere de aanleg van de definitieve asfalt laag, aanleg van stoepen, parkeerplaatsen en inritten en beplanting van groenstroken en plantvakken.

 • In aanbouw vlek 10 De Vossenburglaan fase 1. Uitvoering: Plegt-Vos
 • In aanbouw vlek 11 Wonen aan het Woldmeer. Uitvoering: Slokker
 • In aanbouw vlek 18 Sluispoort. Uitvoering: Kooi
 • In aanbouw vlek 20 Schuurwoningen. Uitvoering: Rutger Gietema

Werkzaamheden De Zeilen

In 2020 zijn we gestart met de grondwerkzaamheden van de tweede fase van De Zeilen. Naast het ontgraven van het Woldmeer zullen ook voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van wegen. Ten oosten van de wijk rijdt het bouwverkeer. Daar wordt zand gewonnen en veengrond naartoe gebracht. Voor bewoners en bezoekers betekent dat dit gebied momenteel niet toegankelijk is. Ook kan het betekenen dat fietsroutes worden afgesloten (zoals die langs de roeibaan) of dat er langs routes waarschuwingsborden staan. Lees hier meer.

Werkzaamheden 2020

 • Ontgraven Woldmeer voor aanleg fase 2 van De Zeilen.
 • Bouwrijp maken van De Zeilen fase 1, deelplan 2.

Werkzaamheden 2021

 • Ontgraven Woldmeer voor aanleg fase 2 van De Zeilen
 • Doorbreken Woldmeer: Roeibaan bij Woldmeer voegen
 • Bouwrijp maken van De Zeilen fase 2 (Scheepslanden)

Werkzaamheden Meerstad Midden-Oost

In Meerstad Midden-oost (ten oosten van de roeibaan) zijn in 2020 de eerste voorbereidende werkzaamheden gestart voor dit deelgebied. Ook worden er werkzaamheden verricht ten behoeve van de aanleg van De Zeilen en worden er zanddepots ingericht lang de Pilotenweg voor grote werkzaamheden. Er vinden grondtransporten plaats via de Kooilaan en de tijdelijke bouw weg.

Werkzaamheden 2020/2021

 • Afsluiting fietspad langs de westkant van de roeibaan, het is niet meer veilig om hier te fietsen vanwege de werkzaamheden.
 • Verbreding Kooilaan voor de veiligheid van aanwonenden.
 • Aanleg vrijliggend fietspad tussen de Kooilaan en de roeibaan zodat fietsers hier veilig langs kunnen.
 • Aanleg transportleiding t.b.v. zandtransport van MMO-HOW, via kwelvaart Meeroevers.
 • Zandtransporten voor aanleg hoofdontsluitingroute.
 • Tijdelijke omleidingsroute Vossenburglaan/Hoofdweg en Middelberterweg vanaf 9 april 2021

Meer informatie over de werkzaamheden in dit gebied vind je hier.

Onderhoud Woldmeer

Sinds 2016 maaien we de waterplanten in het Woldmeer zodanig dat de waterkwaliteit gewaarborgd blijft en de bewoners en bezoekers prettig kunnen recreëren. Het uitgangspunt van het beheer is altijd een gezond en stabiel ecosysteem. Lees hier meer over de waterkwaliteit en het beheer van de waterplanten.

 • Maaibeurten 2021: juli en september