Werkzaamheden

Werkzaamheden

  1. Home
  2. Werkzaamheden

Werkzaamheden

Overzicht

Meerstad is constant in beweging. Dat betekent dat er verspreid door het gebied diverse werkzaamheden plaatsvinden. Hieronder vind je een overzicht van werkzaamheden die (gaan) plaatsvinden. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt, het is daarom mogelijk dat (nog) niet alle werkzaamheden op deze pagina staan. Mochten er werkzaamheden zijn waarvan (direct) omwonenden overlast kunnen ervaren dan ontvangen zij een brief van Bureau Meerstad of de aannemer.

Werkzaamheden Groenewei

  • Bouw van de school
  • In aanbouw zelfbouwkavels
  • In aanbouw vlek 7. Uitvoering: Dura Vermeer
  • In aanbouw vlek 11. Uitvoering: Zwanenburg projecten/ Kramers bouwbedrijf

Voorlopige planning woonrijp maken Groenewei

Onderstaand vind je de voorlopige planning van het woonrijp maken van Groenewei. Let op: dit is een voorlopige planning. Door (weers)omstandigheden kan het zijn dat deze planning verschuift. Klik hier voor een verduidelijking op PDF.

Week 11-16 : Roodbont, aanleg wadi en klinkerweg versmallen en definitief straten weg
Week 14-16 : Witrik, aanleg wadi en klinkerweg versmallen en definitief straten weg
Week 15 : Lakenvelder en Rode Geus, aanbrengen definitieve laag asfalt
Week 17-19 : buitenberm Blaarkop, weg versmallen ( verwijderen asfalt en fundering ) en berm aanbrengen en volledig afwerken/inzaaien
Week 18 : Lakenvelder, definitief straten weg
Week 19-23 : Zwartbond, aanbrengen wadi en definitief straten weg
Week 22-25 : Brandrood, aanbrengen opsluitbanden en definitief straten weg
Week 25-26 : kruising Blaarkop – Lakenvelder bij afwateringssloot , verwijderen asfalt en aanbrengen definitieve bestrating
Week 25-31 : grondwerk park voor zover de straten er rondom woonrijp zijn gemaakt
Week 26-31 : aanleg trottoir Vossenburglaan ( vlek 7 ) woningen Dura Vermeer

Werkzaamheden Meeroevers

  • Juli/augustus 2023: aanleg niet openbare boothelling met laad/loskade voor maaisel op het NAM-eiland. Tijdens deze werkzaamheden kun je niet rondom het NAM-eiland wandelen. Direct omwonenden ontvangen een brief met uitleg. Overige bewoners worden geïnformeerd via de wijkkaart en kunnen op de hoogte blijven door de informatie op deze pagina.
  • In aanbouw zelfbouwkavels
Meerstad – Nieuwbouw en kavels in het mooiste en groenste stadsdeel van Groningen.

Werkzaamheden Tersluis

  • In aanbouw vlek 10. Uitvoering: Plegt-Vos
  • In aanbouw vlek 5b. Uitvoering: Plegt-Vos

Werkzaamheden De Zeilen

Werkzaamheden (Meerstad) algemeen

Nieuwe route van en naar Meerstad: Meerstadlaan

Door het woon- werkgebied Eemskanaalzone komt een nieuwe route (de Meerstadlaan) van en naar Meerstad te liggen. Dit wordt een snelle en veilige route voor auto, fiets en openbaar vervoer. Vanaf 2020 zijn we bezig met de werkzaamheden voor de aanleg van deze nieuwe route. Als alles volgens planning verloopt, openen we halverwege 2023 de nieuwe route. De bomen langs deze route worden, alles volgens planning verloopt, begin 2024 geplant. De route is zo ontworpen en wordt zo aangelegd dat deze mee kan groeien met het gebruik en de omgeving. Bekijk hier de toelichtende film over de nieuwe ontsluitingsroute (februari 2021. let op, de planning is verouderd).

Onderdoorgang Middelberterweg
De onderdoorgang Middelberterweg is een onderdeel van de nieuwe route (Meerstadlaan).

Bekijk hier alle nieuwsberichten over de onderdoorgang Middelberterweg
Bekijk hier alle nieuwsberichten over de nieuwe ontsluitingsroute

Werkzaamheden P+R Meerstad
Op dit moment wordt er een overkluizing gemaakt (ter bescherming van een waterleiding) onder de Driebondsweg tegenover P+R Meerstad. Tijdens deze werkzaamheden wordt een gedeelte van de Driebondsweg afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de busbaan bij P+R Meerstad. Op onderstaande afbeelding zie je met blauwe lijnen welk gedeelte van de Driebondsweg wordt afgesloten en de omleiding voor verkeer is ingetekend met een rode lijn.

Onderhoud Woldmeer
Sinds 2016 maaien we de waterplanten in het Woldmeer zodanig dat de waterkwaliteit gewaarborgd blijft en de bewoners en bezoekers prettig kunnen recreëren. Het uitgangspunt van het beheer is altijd een gezond en stabiel ecosysteem. Lees hier meer over de waterkwaliteit en het beheer van de waterplanten.

Maaiplan 2023*:

Het maaien van het Woldmeer staat dit jaar gepland voor begin juli, in de maand augustus en eind september/begin oktober. In juni vindt een inventarisatie plaats waar de maaiboot gaat maaien. Er zijn plekken in het Woldmeer waar we niet maaien, zodat de natuur zijn gang kan gaan. Dit geven we aan op een kaart. Deze kaart volgt zo spoedig mogelijk.

*Maaien is onder andere afhankelijk van de groei van de waterplanten en de paaiperiode van de vissen. Meer informatie vind je op de pagina Waterkwaliteit van het Woldmeer.

Onderhoud Kwelvaart
Onderhoud van de oevers van de kwelvaart vindt vanaf 2022 elk jaar plaats. Dit is wenselijk om de biodiversiteit in de kwelvaart te vergroten en nodig om het dichtgroeien van de watergang te voorkomen. De kwelvaart moet namelijk voldoende water kunnen afvoeren. De meeste werkzaamheden gebeuren aan de oevers die grenzen aan de openbare ruimte. Op enkele plekken wordt er gewerkt achter de woningen. Dit gebeurt vanaf het water. Daar waar langs openbare oevers wordt gewerkt wordt deels vanaf het water gewerkt, en deels vanaf de kant.