Werkzaamheden

Werkzaamheden

 1. Home
 2. Werkzaamheden

Werkzaamheden

Overzicht

Meerstad is constant in beweging. Dat betekent dat er verspreid door het gebied diverse werkzaamheden plaatsvinden. Hieronder vind je een overzicht van werkzaamheden die (gaan) plaatsvinden.

Meerstadlaan

Door het woon- werkgebied Eemskanaalzone komt een nieuwe route (de Meerstadlaan) van en naar Meerstad te liggen. Dit wordt een snelle en veilige route voor auto, fiets en openbaar vervoer. Vanaf 2020 zijn we bezig met de werkzaamheden voor de aanleg van deze nieuwe route. Als alles volgens planning verloopt, openen we halverwege 2023 een nieuwe route die is ingepakt in prachtig groen. De route is zo ontworpen en wordt zo aangelegd dat deze mee kan groeien met het gebruik en de omgeving. Bekijk hier de toelichtende film over de nieuwe ontsluitingsroute (februari 2021. let op, de planning is verouderd).

Aansluiting rotonde
De rotonde Vossenburglaan/Hoofdweg is inmiddels aangesloten. Er vinden nog wat werkzaamheden rondom de rotonde plaats.

Onderdoorgang Middelberterweg
De onderdoorgang Middelberterweg is een onderdeel van de nieuwe route.

Bekijk hier alle nieuwsberichten over de onderdoorgang Middelberterweg
Bekijk hier alle nieuwsberichten over de nieuwe ontsluitingsroute.

Werkzaamheden Groenewei

De wijk Groenewei krijgt steeds meer vorm. De grondwerkzaamheden zijn grotendeels afgerond en het gebied is bouwrijp. De eerste nieuwbouwprojecten en vrije kavels zijn begonnen met bouwen. Sommige kavels zijn al bewoond.

Werkzaamheden:

Werkzaamheden Meeroevers

In Meeroevers vinden de laatste werkzaamheden plaats. Er worden nog een aantal nieuwbouwprojecten gebouwd.

Werkzaamheden:

Meerstad – Nieuwbouw en kavels in het mooiste en groenste stadsdeel van Groningen.

Werkzaamheden Tersluis

In Tersluis vinden de laatste werkzaamheden plaats. Er worden nog een aantal nieuwbouwprojecten gebouwd. Inmiddels zijn de meeste delen van de wijk woonrijp gemaakt door onder andere de aanleg van de definitieve asfalt laag, aanleg van stoepen, parkeerplaatsen en inritten en beplanting van groenstroken en plantvakken.

Werkzaamheden:

 • Als alles volgens planning verloopt komen er in juli extra ligplaatsen in de haven in Tersluis (vingersteigers). Tijdens het plaatsen van de steigers, van 27 juni tot en met 31 juli, is het niet mogelijk om je boot aan te leggen in de haven in Tersluis. Tijdens het plaatsen van de extra ligplaatsen kunnen de boten aan de overige openbare steigers liggen. De dichtstbijzijnde openbare steiger is over de sluis in de wijk De Zeilen, bij de straat: ‘Kogge’. Klik hier om de ligging van de nieuwe steigers te bekijken.

Werkzaamheden De Zeilen

In 2020 zijn we gestart met de grondwerkzaamheden van de tweede fase van De Zeilen. Naast het ontgraven van het Woldmeer worden er ook wegen aangelegd. Ten oosten van de wijk rijdt het bouwverkeer. Daar wordt zand gewonnen en veengrond naartoe gebracht. Voor bewoners en bezoekers betekent dat dit gebied momenteel niet toegankelijk is. Ook kan het betekenen dat fietsroutes worden afgesloten (zoals die langs de roeibaan) of dat er langs routes waarschuwingsborden staan. 

Werkzaamheden:

 • Als alles volgens planning verloopt gaan we op 15 augustus asfalteren in De Zeilen: vanaf Kooilaan tot aan de kruising met de Windjammer. Weg is afgesloten voor verkeer van 15 augustus 6.00 uur tot en met 16 augustus 6.00 uur.
 • Ontgraven Woldmeer voor aanleg fase 2 van De Zeilen
 • Bouwrijp maken van De Zeilen fase 2
 • in aanbouw vlek 4 Driemaster. Uitvoering: Kooi bouwbedrijf
 • In aanbouw zelfbouwkavels

Werkzaamheden Meerstad algemeen

Onderhoud Woldmeer
Sinds 2016 maaien we de waterplanten in het Woldmeer zodanig dat de waterkwaliteit gewaarborgd blijft en de bewoners en bezoekers prettig kunnen recreëren. Het uitgangspunt van het beheer is altijd een gezond en stabiel ecosysteem. Lees hier meer over de waterkwaliteit en het beheer van de waterplanten.

Maaibeurten 2022:

 • Tussen 4 juli en 7 juli. We verwachten dat de maaiboot enkele dagen bezig is
 • Vanaf 8 augustus. We verwachten dat de maaiboot langere tijd bezig is.
 • In september (precieze datum is nog niet bekend)

Deze planning kan nog veranderen, maaien is onder andere afhankelijk van de groei van de waterplanten en de paaiperiode van de vissen.

Onderhoud Kwelvaart
Onderhoud van de oevers van de kwelvaart vindt vanaf 2022 elk jaar plaats. Dit is wenselijk om de biodiversiteit in de kwelvaart te vergroten en nodig om het dichtgroeien van de watergang te voorkomen. De kwelvaart moet namelijk voldoende water kunnen afvoeren. De meeste werkzaamheden gebeuren aan de oevers die grenzen aan de openbare ruimte. Op enkele plekken wordt er gewerkt achter de woningen. Dit gebeurt vanaf het water. Daar waar langs openbare oevers wordt gewerkt wordt deels vanaf het water gewerkt, en deels vanaf de kant.

Herstel rietoevers Woldmeer
In het voorjaar van 2022 gaat onze aannemer starten met het herstellen van de kale rietoevers aan het Woldmeer. Het is wellicht al eens opgevallen; de met paaltjes omheinde delen op het Woldmeer waarbinnen alleen maar water te zien is. Deze gebieden moeten zich ontwikkelen als rietzones/plas-dras. Daar heeft de natuur wat hulp bij nodig om op gang te komen. De benodigde werkzaamheden worden dit voorjaar uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Op sommige plekken is dat nabij (drijvende)woningen. Dit kan op werkdagen tussen 7.00 uur en 17.00 uur tot enige geluidsoverlast leiden.