Werkzaamheden

Werkzaamheden

 1. Home
 2. Werkzaamheden

Werkzaamheden

Overzicht

Meerstad is constant in beweging. Dat betekent dat er verspreid door het gebied diverse werkzaamheden plaatsvinden. Hieronder vind je een overzicht van werkzaamheden die (gaan) plaatsvinden.

Meerstadlaan

Door het woon- werkgebied Eemskanaalzone komt een nieuwe route (de Meerstadlaan) van en naar Meerstad te liggen. Dit wordt een snelle en veilige route voor auto, fiets en openbaar vervoer. Vanaf 2020 zijn we bezig met de werkzaamheden voor de aanleg van deze nieuwe route. Als alles volgens planning verloopt, openen we halverwege 2023 een nieuwe routedie is ingepakt in prachtig groen. De route is zo ontworpen en wordt zo aangelegd dat deze mee kan groeien met het gebruik en de omgeving. Bekijk hier de toelichtende film over de nieuwe ontsluitingsroute (februari 2021. let op, de planning is verouderd).

Aansluiting rotonde
Afgelopen najaar hebben wij het aansluiten van de nieuwe rotonde Vossenburglaan/Hoofdweg helaas moeten uitstellen. Binnenkort gaan wij alsnog de nieuwe rotonde aansluiten op de Vossenburglaan/ Hoofdweg. Als alles volgens planning verloopt, beginnen we in de week van 11 april met de voorbereidingen om de nieuwe rotonde van de Meerstadlaan aan te sluiten op de Vossenburglaan/Hoofdweg. Hiervoor is een aantal dagen een omleiding nodig via de Kooilaan en Vossenburglaan. Als alles volgens planning verloopt is de omleiding van woensdag 20 april tot en met zaterdag 23 april. Om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen is de zelfbedieningssluis/brug van Meerstad (sluis Woldmeerverlaat) tijdens de omleiding tijdelijk buiten gebruik. Dit betekent dat het vaarverkeer geen gebruik kan maken van de sluis tijdens deze periode. We hopen dat begin juni de meeste werkzaamheden bij de rotonde voltooid zijn. Bekijk hier de planning.

Onderdoorgang Middelberterweg
De onderdoorgang Middelberterweg is een onderdeel van de nieuwe route.

Bekijk hier alle nieuwsberichten over de onderdoorgang Middelberterweg
Bekijk hier alle nieuwsberichten over de nieuwe ontsluitingsroute.

Werkzaamheden Park Meerstad

Dit unieke park is het grootste openbare landkunstproject van Nederland. De glooiingen in het park worden doorsneden door een kaarsrecht fietspad en dat zorgt voor een unieke beleving. Het betonnen fietspad met tijdelijke verlichting is voorlopig de verplichte fietsroute door Meerstad. Op termijn komen er extra paden door het park en komt er een horecagelegenheid bij het strand.

Werkzaamheden:

 • Onderhoud bomen, struiken en (sier)grassen.
 • Aankleding park en strand.
 • Aanleg paden door het park
 • Aanpassen natuurlijke speeltuin

Meer informatie over Park Meerstad vind je hier.

Werkzaamheden Groenewei

De wijk Groenewei krijgt steeds meer vorm. De grondwerkzaamheden zijn grotendeels afgerond en het gebied is bouwrijp. De eerste nieuwbouwprojecten en vrije kavels zijn begonnen met bouwen. Sommige kavels zijn al bewoond.

Werkzaamheden:

 • Woonrijp maken in 2022. Klik hier voor meer informatie.
 • Bouw van de school
 • Bouw van de SuperHub
 • In aanbouw zelfbouwkavels
 • In aanbouw vlek 12 Parkzicht. Uitvoering: Gorecht 7/ Le Clerq
 • In aanbouw vlek 4 Beleggershuur. Uitvoering: RoTij

Werkzaamheden Meeroevers

In Meeroevers vinden de laatste werkzaamheden plaats. Er worden nog een aantal nieuwbouwprojecten gebouwd.

Werkzaamheden:

 • 13 april 2022 herstel boothelling Waterviolier. Boothelling is op deze dag niet te gebruiken.
 • April 20222: verwijderen struiken en boomvormers (achterstallig onderhoud)
 • Bouwrijp en woonrijp maken vlek 13
Meerstad – Nieuwbouw en kavels in het mooiste en groenste stadsdeel van Groningen.

Werkzaamheden Tersluis

In Tersluis vinden de laatste werkzaamheden plaats. Er worden nog een aantal nieuwbouwprojecten gebouwd. Inmiddels zijn de meeste delen van de wijk woonrijp gemaakt door onder andere de aanleg van de definitieve asfalt laag, aanleg van stoepen, parkeerplaatsen en inritten en beplanting van groenstroken en plantvakken.

Werkzaamheden:

Werkzaamheden De Zeilen

In 2020 zijn we gestart met de grondwerkzaamheden van de tweede fase van De Zeilen. Naast het ontgraven van het Woldmeer worden er ook wegen aangelegd. Ten oosten van de wijk rijdt het bouwverkeer. Daar wordt zand gewonnen en veengrond naartoe gebracht. Voor bewoners en bezoekers betekent dat dit gebied momenteel niet toegankelijk is. Ook kan het betekenen dat fietsroutes worden afgesloten (zoals die langs de roeibaan) of dat er langs routes waarschuwingsborden staan. 

Werkzaamheden:

 • Ontgraven Woldmeer voor aanleg fase 2 van De Zeilen
 • Bouwrijp maken van De Zeilen fase 2
 • in aanbouw vlek 4 Driemaster. Uitvoering: Kooi bouwbedrijf
 • In aanbouw zelfbouwkavels

Werkzaamheden Meerstad algemeen

Onderhoud Woldmeer
Sinds 2016 maaien we de waterplanten in het Woldmeer zodanig dat de waterkwaliteit gewaarborgd blijft en de bewoners en bezoekers prettig kunnen recreëren. Het uitgangspunt van het beheer is altijd een gezond en stabiel ecosysteem. Lees hier meer over de waterkwaliteit en het beheer van de waterplanten.

 • Maaibeurten 2022. De voorlopige planning: na 1 juli en in september. Deze planning kan nog veranderen, maaien is afhankelijk van de groei van de waterplanten.

Onderhoud Kwelvaart
Onderhoud van de oevers van de kwelvaart vindt vanaf 2022 elk jaar plaats. Dit is wenselijk om de biodiversiteit in de kwelvaart te vergroten en nodig om het dichtgroeien van de watergang te voorkomen. De kwelvaart moet namelijk voldoende water kunnen afvoeren. De meeste werkzaamheden gebeuren aan de oevers die grenzen aan de openbare ruimte. Op enkele plekken wordt er gewerkt achter de woningen. Dit gebeurt vanaf het water. Daar waar langs openbare oevers wordt gewerkt wordt deels vanaf het water gewerkt, en deels vanaf de kant. Als alles volgens planning verloopt start het onderhoud in 2022 op 28 februari en het duurt ongeveer 3 weken.

Werkzaamheden achter Klein Harkstede
Om de betrouwbaarheid te verbeteren van de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Meerstad plaatst Enexis binnenkort een verdeelstation achter Klein Harkstede. Voor het plaatsen van het station moeten diverse werkzaamheden worden uitgevoerd, o.a. fundering plaatsen, bouwput uitgraven en bronbemaling toepassen. De werkzaamheden staan gepland voor week 11 t/m week 13 in 2022 en worden uitgevoerd door diverse bedrijven in opdracht van Enexis.

Herstel rietoevers Woldmeer
In het voorjaar van 2022 gaat onze aannemer starten met het herstellen van de kale rietoevers aan het Woldmeer. Het is wellicht al eens opgevallen; de met paaltjes omheinde delen op het Woldmeer waarbinnen alleen maar water te zien is. Deze gebieden moeten zich ontwikkelen als rietzones/plas-dras. Daar heeft de natuur wat hulp bij nodig om op gang te komen. De benodigde werkzaamheden worden dit voorjaar uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Op sommige plekken is dat nabij (drijvende)woningen. Dit kan op werkdagen tussen 7.00 uur en 17.00 uur tot enige geluidsoverlast leiden.