Werkzaamheden

Werkzaamheden

  1. Home
  2. Werkzaamheden

Werkzaamheden

Overzicht

Meerstad is constant in beweging. Dat betekent dat er verspreid door het gebied diverse werkzaamheden plaatsvinden. Hieronder vind je een overzicht van werkzaamheden die (gaan) plaatsvinden (zie de rode pinnetjes op de kaarte). Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt, het is daarom mogelijk dat (nog) niet alle werkzaamheden op deze pagina staan. Mochten er werkzaamheden zijn waarvan (direct) omwonenden overlast kunnen ervaren dan ontvangen zij een brief van Bureau Meerstad of de aannemer.

Klik hier om de kaart op een groter scherm te openen

Korte tijdelijke afsluiting Meerstadlaan voor openingsfeest

Na jaren van voorbereidingen en werkzaamheden kan het verkeer sinds begin augustus over de Meerstadlaan rijden. De officiële opening van de Meerstadlaan vieren we op zaterdag 9 september aanstaande, onder meer met een duurzame karavaan. Om dat veilig te laten verlopen, is de Meerstadlaan korte tijd in beide richtingen afgesloten voor ander verkeer.

Op zaterdag 9 september tussen 15.00 uur en 15.30 uur kunt u niet met de auto over de Meerstadlaan. Verkeer van en naar Klein Harkstede en de Vossenburglaan kunnen de rotonde van de Vossenburglaan/Hoofdweg blijven gebruiken tot kort voordat de karavaan over de rotonde rijdt. De rotonde Vossenburglaan/Hoofdweg is dan ook maar kort afgesloten. Het fietspad langs de Meerstadlaan en het fietspad langs de ‘nieuwe Borgweg’ blijft bereikbaar voor fietsers. Uiteraard blijft de Meerstadlaan bereikbaar voor hulpdiensten.

Werkzaamheden (Meerstad) algemeen

Nieuwe route van en naar Meerstad: Meerstadlaan

Door het woon- werkgebied Eemskanaalzone komt een nieuwe route (de Meerstadlaan) van en naar Meerstad te liggen. Dit wordt een snelle en veilige route voor auto, fiets en openbaar vervoer. Als alles volgens planning verloopt, openen we begin augustus 2023 de gehele Meerstadlaan. De bomen langs deze route worden, alles volgens planning verloopt, begin 2024 geplant. De route is zo ontworpen en wordt zo aangelegd dat deze mee kan groeien met het gebruik en de omgeving. Bekijk hier de toelichtende film over de nieuwe ontsluitingsroute (februari 2021. let op, de planning is verouderd).
Bekijk hier alle nieuwsberichten over de nieuwe ontsluitingsroute

Onderhoud Woldmeer
Sinds 2016 maaien we de waterplanten in het Woldmeer zodanig dat de waterkwaliteit gewaarborgd blijft en de bewoners en bezoekers prettig kunnen recreëren. Het uitgangspunt van het beheer is altijd een gezond en stabiel ecosysteem. Lees hier meer over de waterkwaliteit en het beheer van de waterplanten.

Maaiplan 2023*:
Het maaien van het Woldmeer staat dit jaar gepland voor: begin juli, in de maand augustus en eind september/begin oktober. In juni vindt een inventarisatie plaats waar de meeste overlast is van waterplanten. Er zijn plekken in het Woldmeer waar we niet maaien, zodat de natuur zijn gang kan gaan. Dit geven we aan op deze kaart.

*Maaien is onder andere afhankelijk van de groei van de waterplanten en de paaiperiode van de vissen. Meer informatie vind je op de pagina waterkwaliteit en beheer van de waterplanten.

Onderhoud Kwelvaart
Onderhoud van de oevers van de kwelvaart vindt vanaf 2022 elk jaar plaats. Dit is wenselijk om de biodiversiteit in de kwelvaart te vergroten en nodig om het dichtgroeien van de watergang te voorkomen. De kwelvaart moet namelijk voldoende water kunnen afvoeren. De meeste werkzaamheden gebeuren aan de oevers die grenzen aan de openbare ruimte. Op enkele plekken wordt er gewerkt achter de woningen. Dit gebeurt vanaf het water. Daar waar langs openbare oevers wordt gewerkt wordt deels vanaf het water gewerkt, en deels vanaf de kant.