Waterkwaliteit Woldmeer

Waterkwaliteit Woldmeer

  1. Home
  2. Waterkwaliteit Woldmeer

(Zwem)waterkwaliteit

en beheer waterplanten

Het Woldmeer is een van de schoonste wateren van Nederland. Dat komt omdat het meer uit gebiedseigen water (regenwater) bestaat. Vanwege het unieke water beheersysteem wordt er zo min mogelijk water van ‘buiten’ ingelaten. De waterkwaliteit is vanaf het prille begin een belangrijk thema geweest in de gebiedsontwikkeling van Meerstad en het Woldmeer.

Strand Meeroevers en het strand bij Park Meerstad is officieel zwemwater van de provincie Groningen, de provincie voert de controles van de waterkwaliteit uit in het Woldmeer.

Het belang van waterplanten

Omdat het water zo schoon is, groeien er veel waterplanten in het Woldmeer. Deze planten zorgen ervoor dat het water zo schoon blijft. Zonder waterplanten is de kans op (blauw)alg in het meer veel groter. Zouden we alle planten weghalen, dan heeft dat desastreuze gevolgen voor de waterkwaliteit. Het kost vervolgens jaren om de waterkwaliteit weer op het huidige niveau te krijgen. Lees hier de uitgebreide uitleg over het belang van de onderwaternatuur en het ecosysteem van het Woldmeer.

Meerstad en het Woldmeer - het mooiste en groenste stadsdeel van Groningen

Maaien van de waterplanten

Hoe goed de waterplanten ook zijn voor de waterkwaliteit, ze zorgen wel voor een dilemma voor de waterrecreatie. Teveel planten geven hinder bij onder andere het zwemmen en het varen. Vanwege de toename van de waterplanten heeft Bureau Meerstad in 2016 besloten om maatregelen te treffen. We maaien sindsdien de planten zodanig dat de waterkwaliteit gewaarborgd blijft en de bewoners en bezoekers prettig kunnen recreëren. Het uitgangspunt van het beheer is altijd een gezond en stabiel ecosysteem.

Informatieavond Woldmeer, waterplanten en waterkwaliteit

De afgelopen jaren heeft Bureau Meerstad jaarlijks een informatieavond gehouden waarbij we uitleggen hoe wij de waterkwaliteit en de waterplanten beheren. Op woensdag 6 april 2022 was er weer een informatieavond. Bekijk onderstaand de presentatie terug. Verschijnt er geen video? Klik hier dan hier.

Beheer waterplanten

De afgelopen jaren zijn er verschillende proeven uitgevoerd om het aantal waterplanten dat tot aan het wateroppervlak groeit te beheersen. Dit is gedaan middels maaien, hydroventuri en harken. Bij het maaien worden de planten boven de meerbodem afgeknipt. Bij de hydroventuri-methode wordt onder hoge druk water in de bodem gespoten waardoor de planten loskomen. Bij de harkmethode worden de waterplanten inclusief wortels uit de bodem geharkt.

Belang van bodembedekking

Na uitvoering van deze proeven bleek dat op deze proeflocaties de planten zich opnieuw sterk ontwikkelden. Ook bleek dat de planten die de bodem bedekken eveneens verwijderd werden. Een gehele bedekking van de bodem, bijvoorbeeld met kranswieren, komen juist de waterkwaliteit ten goede en zijn niet tot last voor recreatie.

Maaimethode en bescherming bodemplanten

De methode die Bureau Meerstad hanteert, is selectief maaien. We laten ongeveer 15% van het meer jaarrond met rust. Bureau Meerstad volgt in afstemming met Waterschap Hunze & Aa’s de handreiking waterplanten maaibeheer. Dat betekent dat we vanaf 1 juli beginnen met maaien tot een diepte van maximaal 60 centimeter boven de bodem. 1 juli houden we aan om de paaiperiode van de vissen niet te verstoren.

De waterplanten die tot aan het wateroppervlakte groeien zijn vaak pioniersplanten. Zodra het water warm wordt beginnen deze als eerste te groeien en kunnen flink woekeren. Deze waterplanten willen we zo min mogelijk kans geven om dominant te worden op de meerbodem. De bodembedekkende waterplanten willen we juist zoveel mogelijk behouden. Deze planten geven namelijk de pioniersplanten minder kans om te groeien. Om de bodembedekkende waterplanten te beschermen maaien we minimaal 60 centimeter boven de bodem. De beste periode om de pioniersplanten die tot de wateroppervlakte doorgroeien te verwijderen, is in juli/augustus. Dan zijn de planten al sterk gegroeid. Te vaak maaien of eerder maaien is niet gewenst, want dat bevordert juist de groei van de pioniersplanten.

Meer weten over het Woldmeer en recreatie? Kijk dan op de pagina Het Woldmeer. Klik hier voor meer informatie over het belang van de waterplanten voor de waterkwaliteit.

Waarom wordt er in het Oldambtmeer eerder gemaaid dan in het Woldmeer?

Omdat elk meer verschillend is, vereist elk meer ook een andere aanpak. Als Bureau Meerstad streven wij naar een balans tussen goede waterkwaliteit en een fijn recreatiemeer. Omdat het Woldmeer een meer in ontwikkeling is, waarbij we geen risico willen lopen op een slechte kwaliteit van het water, volgen wij de handreiking waterplanten maaibeheer in afstemming met Waterschap Hunze & Aa’s. Klik hier voor meer informatie over het belang van de waterplanten voor de waterkwaliteit.

Kijk op de pagina werkzaamheden waar wij gaan maaien en wanneer.