Documenten en procedures

Documenten en procedures

  1. Home
  2. Documenten en procedures

Richtlijnen woningen en kavels

en formele procedures


Beeldkwaliteitsplan per wijk

Meerstad stelt bij een bestemmings (uitwerkings)plan ook een beeldkwaliteitsplan op. Daarin staan de richtlijnen voor het landschap, de architectuur en de stedenbouw. Hiermee legt Meerstad een basiskwaliteit vast voor de inrichting van de kavel en de vormgeving van de woning. Het beeldkwaliteitsplan is ook een toetsingsdocument voor de welstandscommissie.


Formele procedures

Om Meerstad op de gewenste wijze te kunnen ontwikkelen, worden er een aantal formele bestemmingsplanprocedures doorlopen. Op onze website zijn de belangrijkste documenten te vinden. Onderstaand een overzicht van nu geldende bestemmings- en uitwerkingsplannen en van plannen die momenteel in procedure zijn: