1. Home
  2. Uitwerkingsplan vlek 13 Meeroevers

Uitwerkingsplan vlek 13 Meeroevers

Het uitwerkingsplan en het besluit hogere grenswaarden geluid (zie bijlage 3 bij toelichting) zijn vastgesteld ten behoeve van een nieuw woningbouwplan in het woongebied Meeroevers in Meerstad. Het plangebied vormt een onderdeel van het bestemmingsplan Meerstad Midden-West. Voor het beeldkwaliteitsplan verwijzen wij naar de bijlagen bij de toelichting van het uitwerkingsplan.

De belangrijkste stukken worden hierbij digitaal beschikbaar gesteld: