1. Home
  2. Uitwerkingsplan IJsbaanlocatie

Uitwerkingsplan IJsbaanlocatie

Uitwerkingsplan IJsbaanlocatie en Natuurcompensatiegebied 2B
De IJsbaanlocatie en het aangrenzende natuurcompensatiegebied 2B heeft in het bestemmingsplan Meerstad-Midden een uit te werken bestemming, maar is al grotendeels gerealiseerd met een vrijstelling (Vrijstellingsbesluit IJsbaanlocatie en Natuurcompensatiegebied 2B). Het uitwerkingsplan regelt de definitieve bestemming, hoofdzakelijk wonen en natuur, en sluit aan op het eerder genomen vrijstellingsbesluit en op het Beeldkwaliteitplan voor de IJsbaanlocatie.

De belangrijkste documenten worden hierbij beschikbaar gesteld: