1. Home
  2. Uitwerkingsplan De Zeilen, fase II

Uitwerkingsplan De Zeilen, fase II

Het uitwerkingsplan en het besluit hogere grenswaarden geluid (zie bijlage 7 bij toelichting) zijn vastgesteld ten behoeve van nieuwe woningbouw in Meerstad en vormen een onderdeel van het bestemmingsplan Meerstad Midden-West. Voor het beeldkwaliteitsplan verwijzen wij naar de bijlagen bij de toelichting van het uitwerkingsplan.

De belangrijkste stukken worden hierbij digitaal beschikbaar gesteld: