1. Home
  2. Uitwerkingsplan De Zeilen, fase II

Uitwerkingsplan De Zeilen, fase II

Het uitwerkingsplan is opgesteld ten behoeve van nieuwe woningbouw in Meerstad en vormen een onderdeel van het bestemmingsplan Meerstad Midden-West. Voor het beeldkwaliteitsplan verwijzen wij naar de bijlagen bij de toelichting van het uitwerkingsplan.

De belangrijkste stukken worden hierbij digitaal beschikbaar gesteld:

Publicatie inspraak
Toelichting, regels en bijlagen regels
Verbeelding
Bijlagen bij toelichting