1. Home
  2. Uitwerkingsplannen Groenewei en De Zeilen, fase I

Uitwerkingsplannen Groenewei en De Zeilen, fase I

De uitwerkingsplannen ‘Groenewei’ en ‘De Zeilen, fase 1’ in Meerstad zijn met de hogere geluidswaarden vastgesteld en onherroepelijk. Deze plannen zijn opgesteld ten behoeve van nieuwe woningbouw in Meerstad en vormen een onderdeel van het bestemmingsplan Meerstad Midden-West. Voor de beeldkwaliteitsplannen verwijzen wij naar de bijlagen bij de toelichting van beide uitwerkingsplannen. In het veegplan 2019 van de gemeente Groningen staan een aantal wijzigingen die betrekking hebben op de uitwerkingsplannen van Groenewei en De Zeilen fase 1.

De belangrijkste stukken worden hierbij digitaal beschikbaar gesteld:

Groenewei

De Zeilen, fase I