De onderwaternatuur en het ecosysteem van het Woldmeer

De onderwaternatuur en het ecosysteem van het Woldmeer

  1. Home
  2. De onderwaternatuur en het ecosysteem van het Woldmeer

Het belang van waterplanten
voor de waterkwaliteit

Het nutriëntengehalte

Een indicatie voor een goede waterkwaliteit is het nutriëntengehalte in het water. Nutriënten (voedingsstoffen) zijn een normaal onderdeel van het ecosysteem, maar een teveel hieraan heeft negatieve gevolgen. Met name (blauw)algen profiteren van een te grote hoeveelheid nutriënten in het water waardoor het water vertroebeld.

Bodem bedekkende waterplanten

De grotere troebelheid van het water vermindert vervolgens het doorzicht van het water, en daarmee ook de hoeveelheid licht dat op de bodem valt waardoor bodem bedekkende waterplanten kunnen groeien. Bij een beperkt doorzicht zullen alleen de waterplanten goed gedijen die na de winter snel richting het wateroppervlak groeien. Dit zijn over het algemeen juist de pioniersplanten, die op dit moment tot de huidige overlast lijden.

Zandbodem en gesloten systeem

Om het nutriëntengehalte te beperken zijn er vanaf het begin bij de realisatie van het Woldmeer al maatregelen genomen. Zo bestaat de volledige bodem van het meer uit zand. Zand levert, in tegenstelling tot bijvoorbeeld klei of veen, weinig voedingsstoffen aan het water. Daarnaast is het watersysteem zodanig ontworpen dat er een gesloten systeem is gerealiseerd, waarbij geen ‘gebiedsvreemd’ water ingelaten hoeft te worden in geval van een langere droge periode.

Minimaal water van buitenaf

Bij het inlaten van water vanuit de omgeving is altijd onzeker wat de kwaliteit van dit water is, maar meestal is dit water van (veel) slechtere kwaliteit. Het flexibele peilbeheer in Meerstad is niet alleen gunstig voor de ontwikkeling van oeverplanten, maar geeft ook de mogelijkheid om in natte perioden water vast te houden, waardoor in een droge periode er geen water van buitenaf nodig is. Dit systeem heeft zich in het afgelopen voorjaar bewezen. Ondanks de lange droge periode en de daarmee gepaard gaande verdamping, was de buffer zodanig dat de waterstand niet onder het minimumpeil is gezakt.

Meting en monitoring

Nutriënten worden in een gezond watersysteem gedeeltelijk afgebroken door natuurlijke processen. Ze zijn onder andere afkomstige van de ontlasting van watervogels, van het schutten van de sluis en komen vanuit tuinen en het openbaar gebied in het Woldmeer terecht. Sinds oktober 2017 voeren we iedere twee weken metingen uit en verzamelen we gegevens over het aantal vogels aan het meer en de andere nutriëntbronnen.”

Het NPO2-programma ‘Wildernis onder Water’ toonde beelden van de onderwaternatuur bij onder andere Meerstad. Gemeente-ecoloog Klaas van Nierop laat in het programma zien hoe Groningen omgaat met waterberging en waterkwaliteit. Duikvereniging Hydrofiel, waar collega Harry Holsteijn bijzit, maakte onder andere bij Meerstad onderwateropnames.
Lees hier meer.