FAQ voor bewoners

FAQ voor bewoners

  1. Home
  2. FAQ voor bewoners


Vragen over het openbaar gebied

Wie gaat er over het openbare gebied in Meerstad?
• Er zijn een aantal openbare gebieden in Meerstad die overgedragen zijn aan de gemeente Groningen en dus door de gemeente Groningen worden onderhouden. Op de bewonerspagina is een overzicht te zien van de gebieden die door de gemeente Groningen worden beheerd. Klik hier om naar de bewonerspagina te gaan. De rest van de gebieden worden onderhouden door Bureau Meerstad.

Waar kan ik een melding maken, als het gebied is overgedragen aan de gemeente Groningen?
• Als je een melding wil maken over een gebied dat is overgedragen aan de gemeente Groningen, dan kun je dit via het portaal van de gemeente Groningen doen: https://groningen.slimmelden.nl.
• In alle andere delen van Meerstad die nog in aanbouw zijn, is Bureau Meerstad de beheerder. Je kunt je melding dan doorgeven aan ons. Dit kan op de bewonerspagina door middel van het online contactformulier.


Schade aan lichtmasten/verplaatsing lichtmasten

Ik wil een melding maken over een niet-werkende/kapotte lichtmast, waar kan ik dit doen?
• Je kunt schade aan lichtmasten of niet werkende lichtmasten melden bij de gemeente Groningen via het portaal: https://groningen.slimmelden.nl.

Hoe kan ik aanvragen of een lichtmast kan worden verplaatsen, als deze in de weg staat?
• Mocht een lichtmast in de weg staan voor de aanleg van je inrit, kun je dit melden bij Bureau Meerstad via het online formulier op de bewonerspagina. Er wordt dan gekeken naar de eventuele mogelijkheden voor verplaatsing. Gelieve dit minimaal twee weken vooraf aanleg van je inrit te melden, zodat de eventuele werkzaamheden kunnen worden ingepland en uitgevoerd.


Loslopende honden/honden bij het meer

Waarom mag mijn hond niet loslopen in Meerstad?
• Meerstad kent nog geen losloopgebied voor honden. Dit betekent dat alle honden aangelijnd moeten zijn. Bureau Meerstad volgt hier in het beleid van de gemeente Groningen. In de toekomst zullen mogelijk wel losloopgebieden in Meerstad worden aangelegd.

Wat zijn de regels voor hondeneigenaren in Meerstad?
• In Meerstad wordt het beleid van de gemeente Groningen gevolgd. Dat beleid vind je hier.
• Ook in Meerstad geldt zoals overal in de gemeente Groningen een opruimplicht voor hondenuitwerpselen. Om overlast te voorkomen aan iedere hondeneigenaar het verzoek hier aan gehoor te geven.
• Afdeling handhaving van de gemeente Groningen controleert op bovenstaande regels. Als je de regels niet volgt, kun je dus worden beboet.

Waarom zijn honden niet toegestaan op de stranden of in het Woldmeer in Meerstad?
• Honden zijn niet toegestaan op het strand i.v.m. hygiëne e.d. Om ervoor te zorgen dat iedereen van het strand kan genieten en in het meer kan zwemmen, vragen we je hiervoor je medewerking.
• Het is niet toegestaan voor honden om in het Woldmeer te zwemmen, dit is besloten omdat we de waterkwaliteit van het meer zo goed mogelijk willen behouden. De uitwerpselen hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit. Daarnaast kunnen honden voedingsstoffen voor blauwalg met zich meebrengen wat ook weer van grote invloed is op de zwemwaterkwaliteit.


Vuilnisbakken in Meerstad

Waarom staan er geen vuilnisbakken in Meerstad?
• Vanuit het breng-je-afval-mee-naar-huisbeleid van de gemeente Groningen, plaatsen we geen of zo min mogelijk vuilnisbakken. Alleen op plekken waar veel mensen bij elkaar komen overwegen we in, overleg met de gemeente Groningen, een eventuele plaatsing. Dit is i.v.m. het leegmaken van de afvalbakken en de bereikbaarheid daarbij.
• Bij de stranden zorgt Bureau Meerstad voor tijdelijke prullenbakken, tijdens de warme periodes/zwemperiodes. Deze prullenbakken worden rond 1 april geplaatst en rond 1 oktober weer weggehaald.


Hagen

Wanneer wordt mijn haag geplant?
• Er zijn twee momenten per jaar dat we hagen planten namelijk medio maart en medio november. Beide momenten vallen binnen het plantseizoen dat over het algemeen van november tot april loopt, maar is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Waarom wordt mijn haag niet geplant?
• Als het plantseizoen er aankomt, maakt Bureau Meerstad een afweging waar de hagen op dat moment geplant kunnen worden. Bureau Meerstad maakt hierin de afweging of er nog risico’s zijn voor de hagen. Bijvoorbeeld wanneer de planten onnodig worden beschadigd door bouwverkeer e.d.
• Naast de afweging of een haag op dat moment geplant kan worden, wordt er ook gekeken of voldaan is aan de afspraken rondom de vrije ruimte voor de haag. De spelregels over de haag als ook de inritten kun je hier bekijken: www.meerstad.eu/bewoners/

Wat voor soort haag wordt er geplant?
• De soort haag is afhankelijk van de wijk waarin je woont of gaat wonen. Binnen de wijk Meeroevers wordt gewerkt met een gemengde haag van veldesdoorn en meidoorn en in de overige wijken is dit haagbeuk. Let wel: een haagbeuk is geen beuk. Dat wordt nog wel eens met elkaar in verwarring gebracht.


Inritten

De spelregels voor de aanleg van de inrit, kun je hier vinden.

Ik wil mijn inrit gaan aanleggen, maar er is nog geen openbare weg aangelegd. Wat nu?
• Als je de inrit gaat aanleggen en er nog geen openbaar deel is aangelegd, neem dan altijd even contact op met Bureau Meerstad over de aanleghoogte bij de erfgrens. Hiermee voorkom je dat de inrit op de onjuiste hoogte wordt gelegd en voorkom je onnodige kosten voor herstel. Klik hier om het online contactformulier in te vullen.

Er ontbreekt nog een deel tussen mijn inrit en de openbare weg, hoe kan dit opgelost worden?
• Heb je een inrit ingericht/bestraat tot je erfgrens en ontbreekt het openbare deel tussen jouw inrit en de openbare weg? Dan kun je hiervan een melding doen via het contactformulier voor bewoners.

Hoe snel wordt mijn inrit aangelegd?
• Wij streven ernaar om binnen twee weken de inrit aan te leggen (afhankelijk van drukte). Als je de aanvraag indient, komen wij kijken of deze aan de verwachtingen voldoet. Als dit niet zo is, dan nemen we contact met je op.


Boten aanmelden voor een ligplaats

Voor de vaar- en recreatieregels op en rondom het Woldmeer, kun je hier klikken om onze brochure te bekijken.

Ik woon in Meerstad en wil mijn bootje in het water leggen, kan dit zomaar?
• Als je in Meerstad woont en je wil je boot aanleggen aan een openbare steiger, moet je je boot bij Bureau Meerstad aanmelden. Hoe het aanmeldproces werkt lees je hier.

Waarom kan ik mijn opblaasbaar voertuig niet registreren?
• Opblaasbare voertuigen (zoals rubberboten) zijn niet toegestaan om aan te leggen aan de steiger, deze zijn dus ook niet aan te melden en krijgen geen sticker. Dit komt doordat deze voertuigen makkelijk in en uit het water te halen zijn.

Mag ik op mijn boot overnachten op het Woldmeer?
• Als je een nachtje wil overnachten op het Woldmeer, dan is dat mogelijk als je in Meerstad woont. Als je (nog) niet in Meerstad woonachtig bent, mag je je boot niet laten liggen.

Wanneer moet ik mijn boot weer uit het water halen?
• Buiten het vaarseizoen moeten boten die aan de openbare steiger liggen uit het water worden gehaald. Ook moeten dan eventuele aanlegvoorzieningen die aan de openbare steigers zijn gemaakt zijn weggehaald. Het vaarseizoen is van 1 april tot 1 oktober in Meerstad.


Grondafvoer (grond over op kavel)

Ik wil grond afvoeren, hoe regel ik dit?
• Indien je grond wil afvoeren, dan kun je dat doen in ons gronddepot. Dit gronddepot is alleen geopend op aanvraag*. Wil je grond afvoeren, dan verzoeken wij je om minimaal twee werkdagen voordat je grond wil afvoeren, contact op te nemen met de afdeling Wijkzaken van Bureau Meerstad: meldpunt@meerstad.eu. Vermeld bij deze aanmelding een contactpersoon die de grond gaat afvoeren en vermeld daarbij ook de verwachte hoeveelheid. Na de melding worden er afspraken gemaakt over de toegang van het gronddepot. Let wel! Het gaat hierbij om grond zonder puin of andere bodemvreemde materialen.

*Het gronddepot is op aanvraag geopend op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur. Het gronddepot is gesloten in het weekend en op feestdagen. Het is mogelijk dat het gronddepot ook gesloten is tijdens vakantieperiodes.

Waar is het gronddepot?
Het gronddepot ligt in de wijk De Zeilen in Meerstad, aan het einde van de Vossenburglaan, bij de kruising Vossenburglaan en Kooilaan. Zie onderstaande kaart, bij de rode pijl.

Gronddepot Meerstad
Gronddepot Meerstad, zie rode pijl


Onveilige (verkeer)situaties

Meerstad is een gebied in ontwikkeling, waardoor het op meerdere plekken nog steeds een bouwterrein is. Het is mogelijkheid dat er situaties ontstaan die niet optimaal zijn. Bureau Meerstad streeft ernaar om situaties zo veilig mogelijk te houden.

Ik wil een onveilige (verkeer)situatie melden, waar doe ik dit?
• Onveilige (verkeer)situaties in overgedragen gebieden (check hierboven: openbaar gebied) en meldingen over de inrichting van wegen moeten altijd gemeld worden bij de gemeente Groningen via het portaal: https://groningen.slimmelden.nl.
• Onveilige situaties vanuit bouwactiviteiten kun je melden bij de afdeling Wijkzaken van Bureau Meerstad: meldpunt@meerstad.eu.
• Ook bij twijfel, verzoeken wij je om altijd een melding te doen.

Ik wil een melding maken omtrent de openbare orde, waar doe ik dit?
• Bij meldingen over openbare orde is de wijkagent leidend, neem contact op via 0900-8844 of ga naar www.politie.nl voor meer informatie en de mogelijkheid om de wijkagent een bericht te sturen.


Sluis en burg bij de sluis

De sluis/brug heeft een storing, wat moet ik doen?
• Bij storing van de sluis/brug bij de sluis verzoeken we je voordat je een melding maakt, eerst de instructies bij de sluis door te lezen en stap voor stap op te volgen. Wanneer je die stappen doorloopt, kun je het probleem misschien zelf al oplossen. Wanneer je stappen overslaat, kan het misschien langer duren voordat het probleem is opgelost.

Waar meld ik een storing van de sluis/brug?
• Lukt het met het doorlopen van de stappen toch niet om de storing te verhelpen, dan kun je het volgende nummer bellen: 050-3181877.

Wat is het formaat van de sluis?
• Als je vragen hebt over het formaat van de sluis, dan zijn de maten terug te vinden in de brochure over de vaarregels van het Woldmeer.


Ik heb last van water in mijn brandgang

Ik heb last van wateroverlast bij mijn brandgang, wat moet ik doen?
• Als je last hebt van wateroverlast bij je brandgang, verzoeken we je om contact op te nemen met de ontwikkelaar of bouwer. Deze brandgang is namelijk geen openbare ruimte en Bureau Meerstad is er niet verantwoordelijk voor hoe dit is aangelegd of functioneert.


Parkeerruimte

De parkeervoorzieningen zijn uitgerekend op de parkeernorm van de gemeente Groningen. Vanuit Meerstad is voor woningen zonder eigen parkeerruimte rekening gehouden met parkeerruimte voor twee eigen auto’s en bezoekers (voor bijvoorbeeld een verjaardag).

Ik kom parkeerruimte te kort in de openbare ruimte/Alle parkeerplaatsen zijn bezet. Wat moet ik doen?
• Het is niet de bedoeling dat aanhangers, trailers, caravans e.d. op parkeerplaatsen komen te staan. Van elke parkeerplaats moet gebruikt worden gemaakt door een auto, als dit niet gebeurt wordt de balans verstoord en kom je ruimte te kort.
• We verzoeken je om eerst je buren aan te spreken als het gaat om plaatsing van trailers e.d. op parkeerplaatsen, voordat je een melding doet. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de gemeente Groningen.

Hoelang mag ik mijn aanhanger, caravan, boottrailer e.d. laten staan in openbaar gebied?
• Volgens het beleid van de gemeente Groningen mag je aanhanger, caravans, boottrailers e.d. maximaal drie dagen in openbaar gebied plaatsen. De afdeling handhaving van de gemeente Groningen kan hierop controleren en je loopt dus kans op een boete.


Waterplanten

Waterplanten zorgen ervoor dat het water zo schoon blijft. Zonder waterplanten is de kans op (blauw)alg in het meer veel groter. Zouden we alle planten weghalen, dan heeft dat desastreuze gevolgen voor de waterkwaliteit. Voor meer informatie, klik hier.

Kunnen de waterplanten gemaaid worden?
• We maaien de planten zodanig dat de waterkwaliteit gewaarborgd blijft en de bewoners en bezoekers prettig kunnen recreëren.

Hoe vaak worden de waterplanten gemaaid?
• De waterplanten worden minimaal twee keer per jaar gemaaid, indien dit nodig wordt geacht.

Verkeerssnelheid

Bureau Meerstad legt de openbare ruimte aan volgens de richtlijnen en zo ook de snelheid remmende maatregelen. Op diverse plekken worden dus verkeersdrempels aangelegd die de snelheid moet beperken. In gebieden die woonrijp zijn gemaakt gelden de snelheidsregels aangegeven middels borden. In gebieden die nog in aanleg zijn geld de snelheid aangegeven op de bouwborden.

Ik wil een melding maken over te hard rijden in de wijk, waar doe ik dit?
• Meldingen over te hoge snelheid in de wijk kun je het beste melden bij de wijkagent. De wijkagent kan de meldingen vervolgens opnemen met zijn collega’s die hierover gaan met het verzoek tot handhaving. Voor de contactgegevens van de wijkagent, klik hier.