Wethouder Klimaatadaptatie Wijnja plant één van de 900 bomen in plangebied Meerstad
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Wethouder Klimaatadaptatie Wijnja plant één van de 900 bomen in plangebied Meerstad

Wethouder Klimaatadaptatie Wijnja plant één van de 900 bomen in plangebied Meerstad

Startsein voor waarmaken grote groenambitie

Donderdag 21 maart plantte wethouder Klimaatadaptatie Mirjam Wijnja één van 900 nieuwe bomen in plangebied Meerstad. Ze deed dit langs de Meerstadlaan, waar het merendeel van de 900 nieuwe bomen komen. Het planten van deze 900 bomen is een startsein voor het waarmaken van de grote groenambitie voor het gebied. Hier komen de komende jaren niet alleen duizenden nieuwe woningen maar ook duizenden nieuwe bomen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk bestaand groen behouden.

Wethouder Wijnja: “Ik ben heel blij dat we 900 bomen gaan planten in plangebied Meerstad. Het bestaande groen in het plangebied is waardevol en verdient het om zo goed mogelijk een plek te krijgen in de toekomstige woongebieden. Naast dit bestaande groen wordt er ook groen bijgeplant, vooruitlopend op de bouw van woningen en voorzieningen. Dit is erg waardevol voor de gebieden en komt ten goede van de leefkwaliteit van de toekomstige bewoners.”

Plangebied Meerstad gaat bijdragen aan een stad voor iedereen. Het wordt een mooie plek om te wonen, te werken en te recreëren met de stad Groningen naast de deur. En daar hoort veel groen bij. De komende jaren werkt Bureau Meerstad aan de ontwikkeling van twee grote nieuwe woongebieden: langs het Eemskanaal en rond de Grunoplas. In en rond beide woongebieden komt veel groen en in het plangebied een uitgebreide ecologische groenstructuur.

Meer informatie over de toekomstige ontwikkelingen van plangebied Meerstad is terug te vinden op www.toekomstmeerstad.eu.