1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Afsluiting gedeelte Meeroeverslaan

Afsluiting gedeelte Meeroeverslaan

Meerstad ontwikkelt zich steeds verder. Op veel plaatsen in het gebied wordt er hard gewerkt, gegraven en gebouwd. Om het verkeer daarbij veilig te kunnen afwikkelen zal vanaf maandag 13 januari 2014 de Meeroeverslaan, gedeelte Driemerenweg-Bitterzoet, afgesloten worden voor al het niet-bouwverkeer. Via tekstborden zal het verkeer naar alternatieve routes worden geleid.

Inmiddels zijn in Meerstad de werkzaamheden aan het zogenoemde ruimtelijk raamwerk in volle gang. Het betreft de verdere uitbreiding van het Woldmeer, de aanleg van de vaarverbinding met een sluis naar het Slochterdiep en de aanleg van het recreatieve netwerk van wandel- en fietspaden. Daarnaast wordt gewerkt aan de verkeersveiligheid op de drie oversteekplaatsen van en naar Meeroevers en worden woongebieden bouwrijp gemaakt.

Bureau Meerstad wil op een zo veilige manier zijn projecten realiseren en daar waar mogelijk bewoners- en bouwverkeer scheiden. Omdat de graafwerkzaamheden in volle gang zijn en in januari gestart wordt met de bouw van de sluis zal vanaf maandag 13 januari 2014 de Meeroeverslaan, gedeelte Driemerenweg-Bitterzoet, afgesloten worden voor al het verkeer. Vanaf dat moment zal er op de Driemerenweg (richting de in aanbouw zijnde sluis) meer bouwverkeer zijn dan anders. De afsluiting zorgt ervoor dat het bouwverkeer zoveel mogelijk van auto- en fietsverkeer gescheiden wordt. Door middel van tekstborden op de Hoofdweg zal het verkeer van de alternatieve routes kennis kunnen nemen. De stremming duurt tot medio 2014.