Bekendmakingen vastgoedverkopen

Bekendmakingen vastgoedverkopen

  1. Home
  2. Bekendmakingen vastgoedverkopen

Bekendmakingen vastgoedverkopen

Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V., zijnde een overheidsonderneming van de gemeente Groningen (hierna GEMM), verkoopt regelmatig vastgoed. Bijvoorbeeld woningen, bedrijfsgebouwen of maatschappelijke voorzieningen. Het kan ook gaan om onbebouwde stukken grond.

Verkoop vastgoed

Bij verkoop van vastgoed moet GEMM de gelegenheid bieden aan geïnteresseerden om mee te dingen naar dat vastgoed als er meerdere gegadigden zijn. Dit geldt ook als verwacht mag worden dat er meerdere gegadigden zijn. Het vastgoed moet dan openbaar te koop worden gezet en de koper moet door GEMM worden geselecteerd aan de hand van zogenaamde objectieve, toetsbare en redelijke criteria. 

De openbare verkoop en de koperselectie kan achterwege blijven als bij voorbaat al vaststaat of als mag worden aangenomen dat slechts één bepaalde partij in aanmerking komt. Dit zijn de zogenaamde 1:1 verkopen. In dat geval moet de voorgenomen verkoop wel gemotiveerd bekend worden gemaakt. Deze regel vloeit voort uit een uitspraak die de Hoge Raad op 26 november 2021 heeft gedaan in het zogenaamde Didam-arrest.  

Publicatie in Gemeenteblad 

De bekendmaking van deze verkopen vindt plaats in het Gemeenteblad.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bureau Meerstad

Telefoon: 050 – 599 57 10

E-mail: info@meerstad.eu