1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Berichtgeving Meerstad

Berichtgeving Meerstad

Enkele weken geleden hebben wij de maatregelen gepubliceerd die wij als Bureau Meerstad in het licht van de huidige economische ontwikkelingen hebben getroffen. Maatregelen die ten doel hebben zowel een gezonde bedrijfseconomische positie van Bureau Meerstad als bedrijf te garanderen als ook de visie en de kwaliteit van het project Meerstad voor de volle honderd procent overeind te houden. Op de korte en op de lange termijn. 

Een van de genomen maatregelen is om het noordelijke plandeel voorlopig uit de exploitatie van ons bedrijf te halen. Dit deel van Meerstad zou in de huidige plannen op zijn vroegst pas over 15 tot 20 jaar aan bod komen. Samen met onze betrokken partijen gaan wij de komende twee jaren onderzoeken hoe we het gebied juist nu al betekenis kunnen geven. Overigens blijft de mogelijkheid om op deze plek uiteindelijk woningbouw te realiseren zeker bestaan.

Vandaag zijn er een aantal negatieve berichten verschenen in de media over dit noordelijke plandeel van Meerstad. Berichten waar we niet zo blij mee zijn omdat ze geen recht doen aan de realiteit en aan het juist zeer verantwoord anticiperen op de huidige marktsituatie door Bureau Meerstad.

Wij vinden het belangrijk om u toch ook onze kant van deze berichtgeving toe te lichten. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.