Werkzaamheden Meerstad Midden-Oost en de Zeilen

Werkzaamheden Meerstad Midden-Oost en de Zeilen

  1. Home
  2. Werkzaamheden Meerstad Midden-Oost en de Zeilen

Wijzigingen ten oosten

van de roeibaan

In Meerstad wordt volop gewerkt aan nieuwe wijken. Zo ook aan de vierde wijk De Zeilen. Dat is te merken in het gebied ten oosten van de roeibaan. Daar komt bouwverkeer langs, wordt zand gewonnen en veengrond naartoe gebracht. Voor bewoners en bezoekers van het gebied kan het betekenen dat fietsroutes worden afgesloten of dat er langs routes waarschuwingsborden staan. Dat heeft alles te maken met veiligheid. Hieronder de werkzaamheden op een rij. De letters vindt u terug op deze werkzaamhedenkaart.

Werkzaamheden 2019

  • Grondwerk en bouwrijp maken van de Zeilen Fase 1: het bouwverkeer rijdt via de Kooilaan (A);
  • De beweegbare brug (nabij de sluis) tussen De Zeilen en Tersluis is afgesloten voor verkeer, zodat bouwverkeer bestemd voor De Zeilen niet over de Vossenburglaan rijdt. Dit verkeer moet via de Kooilaan rijden (B).
  • Overtollige Veengrond wordt gebracht tussen de Harksteder Boeklanden en de IJzeren Klap. Dit wordt t.z.t. natuurgebied(C).

Werkzaamheden 2020

  • Tijdelijke verbreding van de Kooilaan naar vijf meter, plus aan beide zijden een halve meter een strook halfverhard. Dit wordt de route voor het bouwverkeer richting de Zeilen. Het mag niet via andere wegen rijden. Het wordt een 50 km weg. In het weekend gaat de weg dicht voor bouwverkeer. De verwachting is dat de weg en het fietspad (zie hieronder) in het voorjaar van 2020 worden aangelegd (D);
  • Naast de Kooilaan, op de dijk, komt een vrijliggend fietspad te liggen van twee meter breed. Naastgelegen woningen krijgen een oversteek naar het fietspad (E);
  • Doorbreken dijk tussen roeibaan en Woldmeer (F).

Wijziging fietsroute

Het is niet langer mogelijk langs de roeibaan door te fietsen naar het noorden. Deze fietsroute is afgesloten (G). Dat heeft te maken met bouwverkeer, maar ook met overlast van crossmotoren. Die kunnen er nu niet langer langs.

De zandwinning blijft doorgaan (H). Het zand is nodig voor grondwerk van De Zeilen en volgend jaar ook voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg naar Meerstad. De zandwinplassen zijn niet geschikt als zwemplas, het is er niet veilig. Er staan waarschuwingsborden en hekken. Wandelen kan in principe overal, maar pas altijd op voor mogelijk bouwverkeer.