1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Deel Oeverpad nabij de brede school weer begaanbaar

Deel Oeverpad nabij de brede school weer begaanbaar

In verband met de bouwwerkzaamheden voor de 38 woningen van BAM, was een gedeelte van het Oeverpad de afgelopen periode niet toegankelijk. Inmiddels zijn de riolering en nutsvoorzieningen op deze locatie aangelegd en is het Oeverpad vanaf woensdag 22 oktober weer volledig begaanbaar voor fietsers en wandelaars.

De barrier, die op de Meeroeverslaan is geplaatst om het fietsverkeer tijdelijk te scheiden van de rijbaan ten tijde van de werkzaamheden, zal eveneens op deze datum zijn verwijderd. Ook de bebording die de te volgen route aangaf wordt opgeruimd.