1. Home
  2. Disclaimer e-mail

Disclaimer e-mail

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, verstrekking en/of gebruik van deze e-mail (door derden), zonder schriftelijke toestemming van Bureau Meerstad, is verboden. Aan dit bericht, inclusief de bijlagen, kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Bureau Meerstad sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt. Dit geldt ook indien er directe en/of indirecte schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail.

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. Onder Bureau Meerstad wordt verstaan de Grondexploitatiemaatschappij Meerstad CV met als enig beherend vennoot de Grondexploitatiemaatschappij Meerstad Beheer BV.