Goede waterkwaliteit Woldmeer
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Goede waterkwaliteit Woldmeer

Goede waterkwaliteit Woldmeer

Het Woldmeer, als kloppend hart van Meerstad, is niet alleen een heerlijk meer om aan te wonen, maar ook om in te zwemmen en te varen. Het is gevuld met hemelwater en niet met ‘buitenwater’, dat rijker is aan bacteriën en voedingsstoffen, zoals bijvoorbeeld in het Slochterdiep. Desalniettemin vinden we het belangrijk – te meer vanwege het toenemende recreatieve gebruik – om de waterkwaliteit goed te bewaken. En dat doen we!

Monitoring waterkwaliteit
Jaarlijks monitoren we het water in het Woldmeer en daaruit bleek onlangs opnieuw dat de kwaliteit zeer goed is. Het water is ook helder en daar zijn we tevreden over. Gevolg hiervan is wel dat er veel zonlicht in het water schijnt, waardoor de plantengroei wordt gestimuleerd. Dit is gunstig voor het water, omdat er veel zuurstof in het water komt, maar mogelijk op sommige plekken misschien hinderlijk voor de watersport, wanneer planten naar het wateroppervlak drijven of daar juist groeien.

In aanvulling op het onderzoek naar de waterkwaliteit maakten wij daarom recent ook een ronde over het meer om de mate van de plantengroei vast te kunnen stellen. Wij constateerden dat deze erg lokaal is en bovendien voornamelijk voorkomt langs de oevers van het meer. Omdat wij zoveel waarde hechten aan de goede waterkwaliteit, die merendeels te danken is aan de waterplanten in het Woldmeer, zijn wij daarom terughoudend in het weghalen van deze beplanting. Wel zullen we uiteraard de ontwikkeling van de waterplanten blijven monitoren en indien nodig maatregelen treffen. Hierbij zal echter wel het belang van de waterkwaliteit voorop blijven staan.