1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Goedkeuring Bestemmingsplan Meerstad-Midden

Goedkeuring Bestemmingsplan Meerstad-Midden

Op woensdag 23 juni jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over een aantal bezwaren die waren gemaakt in verband met de ontwikkeling van Meerstad-Midden. Op twee onderdelen na heeft de Raad van State deze bezwaren niet overgenomen. De provincie Groningen had al eerder goedkeuring gegeven aan het betreffende Bestemmingsplan.

Nu de voorbereidingen op de start verkoop in een eindfase zijn beland en de Raad van State zich positief heeft uitgesproken op de Bestemmingsplan-procedure, kan de verkoop van de eerste woningen en vrije kavels in Meeroevers I (eerste fase) spoedig worden opgestart. Belangstellenden worden daarom op  zeer korte termijn geïnformeerd.