1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Laag water Woldmeer

Laag water Woldmeer

Het water in het Woldmeer staat op dit moment laag rondom de Rieteilanden tot aan de dijk in Meeroevers. Het peil wordt tijdelijk zo laag gehouden vanwege de grondwerkzaamheden voor de tweede fase in Meeroevers. Deze zijn momenteel in volle gang. Omdat er veen is aangetroffen in delen van de grond en omdat het zich op een diepte bevindt, lager gelegen dan de bodem van het meer, moet er 50 cm meer veen worden ontgraven en vervangen door zand. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de waterkwaliteit zo goed blijft als het nu is. Deze werkzaamheden kunnen niet onder water worden uitgevoerd en daarom is het water eruit gepompt.

Begin september start de verkoop van 16 waterkavels, die tussen de brede rietkragen op de koppen van de Rieteilanden in het meer komen te liggen. In verband met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van deze kavels is het ook ideaal dat het water laag staat. Bovendien is het zand dat moet worden ontgraven ook beter te verwerken als het droog is.

Volgens de huidige planning wordt de dijk, zoals u deze op bovenstaande luchtfoto ook ziet liggen, er eind oktober uitgehaald. Hierdoor zal het waterpeil op alle plekken weer op gelijke hoogte komen. Het Woldmeer zal op dat moment nog wel ca. 80 tot 90 cm lager zijn dan het uiteindelijke waterpeil, maar zal zich onder andere door neerslag en kwelwater verder vullen.

Het water aan de andere kant van de NAM locatie, rond het eiland, zal nog door een dijk gescheiden blijven zodat later dat deel nog kan worden droog gepompt voor de werkzaamheden aan en op het eiland en de havenlocatie.