Laatste stand van zaken onderdoorgang Middelberterweg
 1. Home
 2. Nieuws & Events
 3. Laatste stand van zaken onderdoorgang Middelberterweg

Laatste stand van zaken onderdoorgang Middelberterweg

Op donderdag 1 juli was er een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden van de Middelberterweg en bewonersvertegenwoordigers over met name de bouw van de onderdoorgang Middelberterweg. In dit bericht lees je een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen. Na de zomer hopen we een open inloop te organiseren voor iedereen die graag meer wil weten over de aanleg van de onderdoorgang.

Nieuwe route tussen Meerstad, stad en ring

De werkzaamheden aan de nieuwe route via de Meerstadlaan en de nieuwe Borgweg verlopen voorspoedig. Op dit moment wordt er gewerkt aan de nieuwe rotonde bij de kruising Vossenburglaan-Hoofdweg. Ook zijn we bezig met het nieuwe ontwerp van de fietsbrug over de Borgsloot bij Klein Harkstede. Dit wordt een duurzame fietsburg van hout en beton die naar verwachting in 2022 wordt gebouwd. De aanleg van het eerste stuk van de Meerstadlaan, tussen de nieuwe rotonde en de onderdoorgang, is eind van dit jaar geasfalteerd.

Onderdoorgang Middelberterweg

De afgelopen maanden hebben het bouwteam van Schagen groep en Bureau Meerstad gewerkt aan het definitieve ontwerp van de onderdoorgang Middelbertweg. Tot en met september wordt er nog gewerkt aan het uitwerken van het ontwerp in detail en aan de werkvoorbereiding. De kabels en leidingen in het bouwgebied zijn al verlegd en het bouwterrein is klaar voor de inrichting. De verwachting is dat de bouw van de onderdoorgang eind september start.

De bouw van de onderdoorgang

De aanleg van de onderdoorgang zal plaats vinden in verschillende fasen (zie impressies). Eerst komen er damwanden in de grond. De totale lengte van de damwanden is ongeveer 600 meter. De damwanden worden in de ondergrondse kleilaag aangebracht (ongeveer 17 meter diep). Hierdoor wordt de bouwkuip bijna helemaal waterdicht en zal het grondwater buiten de kuip minimaal zakken.

Na het intrillen van de damwanden wordt de grond uitgegraven. Vervolgens worden er zo’n 1.000 heipalen geslagen. Het heien van de palen wordt in de bouwkuip gedaan. Hiermee proberen we geluid en trillingen zo veel mogelijk te beperken.

Op de heipalen wordt een betonnen constructie gebouwd. We kiezen voor een betonnen constructie, omdat deze zettingsvrij en waterdicht is. Als laatste wordt het viaduct en de fietspaden aangelegd.

Voorlopige planning op hoofdlijnen van de onderdoorgang

 • Juli 2021 t/m september 2021: uitwerken van het ontwerp in detail en de werkvoorbereiding.
 • September 2021: bouwkundige 0-opnamen van de woningen dichtbij de bouwkuip. De direct aanwonenden worden hierover geïnformeerd.
 • September 2021: informatieavond start bouw.
 • September 2021: start inrichting van de bouwplaats.
 • Oktober – november 2021: heiwerkzaamheden damwanden.
 • December 2021/januari 2022: heiwerkzaamheden heipalen.
 • Januari – november 2022: bouw onderdoorgang.
 • December 2022: ingebruikname onderdoorgang en viaduct.

Na de zomervakantie is de planning nog preciezer uitgewerkt.

Maatregelen om overlast te beperken

Overlast helemaal voorkomen kunnen we helaas niet. We doen er wel alles aan om dit tot een minimum te beperken:

 • De werkzaamheden aan de onderdoorgang vinden alleen doordeweeks plaats van 7.00 uur tot 17.00 uur en incidenteel tot 19.00 uur.
 • Voordat de werkzaamheden starten, wordt er op verschillende plekken rondom de bouwkuip een geluidswal van grond aangelegd.
 • Daarnaast komen er op meerdere bouwhekken ‘anti-sound’ doeken. Deze doeken houden een deel van het geluid tegen.
 • Het bouwverkeer rijdt maar een klein stukje over de Middelberterweg. Het bouwverkeer komt vanuit het noorden (Driebondsweg) en rijdt via de Middelberterweg en de omleiding naar het bouwterrein. Het bouwverkeer komt nooit vanuit het zuiden.
 • Als laatste wordt er goed nagedacht over de bouwvolgorde. Wanneer er bijvoorbeeld geheid wordt vanuit de bouwkuip, zal er minder geluidsoverlast zijn, omdat dit zes meter onder maaiveld gedaan wordt.

Monitoren

Tijdens het bouwen worden de gevolgen van de bouw gemeten oftewel gemonitord. Er wordt o.a. gemonitord op geluid, trillingen, zetting en de grondwaterstand in de omgeving van de onderdoorgang. Voordat de werkzaamheden beginnen, wordt er een 0-opname gemaakt bij de woningen dichtbij de bouwkuip. Bij het maken van de 0-opname wordt de huidige situatie van de woning in kaart gebracht en vastgelegd. Mocht zich tijdens de bouwperiode schade voordoen, dan helpt de 0-opname bij de afhandeling daarvan.

De verlaging van het grondwater wordt gemonitord door het plaatsen van peilbuizen in de omgeving en zettingsmeters op de woningen nabij de bouwkuip. De trillingen monitoren we door het plaatsen van trillingsmeters bij de woningen nabij de bouwkuip.

Met de bewoners van de desbetreffende woningen wordt uiteraard contact opgenomen voor de 0-meting en/of het plaatsen van de verschillende meters.

Communicatie onderdoorgang naar de aannemer

Tot nu toe heeft Bureau Meerstad de omwonenden op de hoogte gehouden over de voortgang van de onderdoorgang Middelberterweg. Tijdens de bouw van de onderdoorgang neemt Schagen groep de communicatie over. Uiteraard in nauwe samenwerking met Bureau Meerstad. Let op: dit is alleen voor de onderdoorgang het geval. De communicatie over de andere delen van de nieuwe route verloopt nog steeds via Bureau Meerstad.

Schagen groep zet verschillende middelen in om de omwonenden en belangstellenden op de hoogte te houden van de aanleg van de onderdoorgang.

Bouw app
Schagen groep werkt met een bouw app (Schagen Infra). In deze app vindt u alle informatie over de onderdoorgang: de planning, foto’s, nieuws en via de app kunt u contact opnemen met Schagen groep. U kunt de app installeren via de Google Play Store of Apple store en is te vinden onder ‘Schagen Infra’.

Maandelijkse nieuwsbrief
Tijdens de bouw wordt er in de directe omgeving maandelijks een nieuwsbrief verspreid over de voortgang van de onderdoorgang. In de eerstvolgende nieuwsbrief volgt een uitleg over de bouw app en de contactgegevens van Schagen groep in het geval dat de direct omwonenden geen app willen gebruiken. Deze nieuwsbrief gaat alleen naar de direct omwonenden van de bouwkuip. De overige belangstellenden kunnen alle informatie in de bouw app vinden.

Op de bouwplaats (locatie: Middelberterweg) is tijdens werktijden een opzichter aanwezig waar omwonenden terecht kunnen met vragen en/of klachten.

Informatieavond start bouw in september

Vlak voor de start van de bouw van de onderdoorgang organiseren we weer een informatieavond. Omdat we de dan geldende corona maatregelen moeten afwachten, is het afwachten hoeveel bezoekers we kunnen ontvangen. Als de regels het toelaten, organiseren we een open inloop. De direct omwonenden en belangenverenigingen informeren we rechtstreeks.