1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Laatste werkzaamheden Driebondsweg

Laatste werkzaamheden Driebondsweg

Halverwege februari kon de nieuwe, verbrede Driebondsweg en het vrij liggende fietspad na een periode van werkzaamheden door iedereen in gebruik worden genomen. Zoals eerder al werd aangegeven rest ons nu nog een paar laatste, afrondende werkzaamheden om het tracé definitief op te kunnen leveren.

Zo zal er in de komende weken o.a. nog een vluchtheuvel worden gemaakt bij de afslag Middelberterweg (18 t/m 20 april). Gedurende deze werkzaamheden zal er steeds een rijstrook begaanbaar zijn en is doorgaand verkeer mogelijk. Er komen afzettingen, daar waar wordt gewerkt en dit geldt ook voor eventuele andere werkzaamheden.

Vervolgens wordt een laatste laag asfalt aangebracht op het gehele tracé. Dit wordt volgens onderstaande planning uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden wordt de weg steeds maximaal 2 dagen afgezet voor doorgaand verkeer.

  • Vrijdag 6 mei: aanbrengen asfaltlaag vanaf ring Groningen – kruising Middelberterweg
  • Vrijdag 13 mei: aanbrengen asfaltlaag vanaf Hoofdweg – kruising Middelberterweg

Aansluitend en tot slot worden er nog gedurende twee weken werkzaamheden verricht aan de weg tussen de Driebondsweg en de Ruischerbrug. Dit deel van de weg wordt tijdens die periode afgezet voor doorgaand verkeer.