Meerstad actualiseert Masterplan 2005
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Meerstad actualiseert Masterplan 2005

Meerstad actualiseert Masterplan 2005

Uitnodiging aan inwoners en andere betrokkenen om mee te doen


De komende maanden werkt Bureau Meerstad met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen aan een actualisatie van het Masterplan Meerstad uit 2005. In dit geactualiseerde masterplan moet komen te staan hoe het totale Meerstad plangebied inclusief het gebied rondom (Klein) Harkstede, Scharmer, Lageland, Middelbert en Engelbert er in 2050 op hoofdlijnen uit moet komen te zien. Alle inwoners van het plangebied Meerstad worden met een speciale krant uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van hun woonomgeving.

Het Masterplan Meerstad komt uit 2005 en is destijds tot stand gekomen in een intensief open planproces. Nu, 16 jaar later, zijn er nieuwe beleidsinzichten en besluiten die maken dat het plan niet meer actueel is. Ook bewonersorganisaties hebben aangegeven graag een actuele visie op het hele plangebied te willen.

“We willen het masterplan graag actualiseren met inbreng van inwoners en andere betrokkenen, zoals ondernemers- en natuurorganisaties. Vanwege de ligging nabij de gemeentegrens gaan we ook nauw samenwerken met de gemeente Midden-Groningen. Naar onze overtuiging krijgen we zo het beste plan en kunnen we naar verwachting sneller tegemoet komen aan de grote vraag naar woningen en voorzieningen. Het Meerstad plangebied speelt met zo’n 8.000 woningen een hoofdrol in de grote woningbouwopgave waar Groningen voor staat.” aldus Jelle Dijkstra, directeur van Bureau Meerstad.

Het wordt geen totaal nieuw plan. Zo blijft de opdracht die Bureau Meerstad van de gemeente Groningen heeft gekregen staan: binnen de financiële kaders realiseren van 8.000 woningen, de aanleg van het Woldmeer van 350 hectare voor waterbuffering/-berging en recreatie en het creëren van een nieuw landschap met groenverbindingen. Het gesprek met de omgeving gaat over de vraag waar die woningen, groenzones, verkeersverbindingen etc. dan ongeveer zouden moeten komen en welke gebieden eerst moeten worden ontwikkeld.

Startbijeenkomsten op dinsdag 2 en woensdag 3 november
Het plangebied Meerstad is vanwege de gebiedsgrootte in tweeën gedeeld. In Meerstad| Middelbert| Engelbert staat de ontwikkeling van het gebied rondom Middelbert en Engelbert en de zone langs het Eemskanaal centraal. In Meerstad| Harkstede| Scharmer| Lageland gaat het vooral om de vergroting van het Woldmeer in de richting van Harkstede en Lageland. Op dinsdag 2 en woensdag 3 november organiseert Bureau Meerstad startbijeenkomsten voor inwoners. Daarna volgt een serie werksessies waarin voor beide gebieden aan de hand van een aantal varianten/tekeningen wordt gewerkt aan het actuele Masterplan. Ook organiseert Meerstad thematafels voor betrokken belangenorganisaties.

Voor meer informatie over de actualisatie van het masterplan en de bijeenkomsten zie: meerstad.eu/toekomst.