Meerstad breidt uit!
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Meerstad breidt uit!

Meerstad breidt uit!

Met Meeroevers is de eerste fase van Meerstad gerealiseerd. De wijk, gelegen aan het Woldmeer, wordt gekenmerkt door aantrekkelijke huizen, ruime kavels, veel groen en veel openbare ruimte. Meeroevers heeft tevens een eigen school.
Inmiddels genieten zo’n 350 inwoners van het wonen en leven in Meerstad en daarnaast groeit de vraag naar woningen in Meerstad sterk. Meerstad wil graag aan de groeiende vraag voldoen en is dan ook druk bezig met de verdere uitbreiding en ontwikkeling van het gebied.

Met het realiseren van de vaarverbinding (met sluis) is de landschappelijke basis gelegd om fase II van Meerstad tot ontwikkeling te brengen aan de westzijde van de sluis. Een gebied met een afwisselend karakter dat veel mogelijkheden biedt om te wonen voor iedereen. Aan de rand van deze toekomstige woonwijk staat een groot park met een strand gepland als een inspirerende ontmoetingsplek voor sport, recreatie en cultuur.

De komende periode worden de plannen definitief gemaakt en naar verwachting zullen de eerste activiteiten voor het bouwrijp maken van het gebied dit najaar plaatsvinden. Medio 2016 zou dan gestart kunnen worden met de verkoop van de eerste woningen.

Wilt u de ontwikkelingen volgen in dit nieuwe gebied? Volg ons dan op Facebook / Twitter en hou onze site in de gaten.

Kaart: Voorlopig ontwerp van het gebied ten westen van de sluis in Meerstad. (Klik hier om te vergroten)