Meerstad verandert zienderogen!
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Meerstad verandert zienderogen!

Meerstad verandert zienderogen!

Daar waar steeds meer Meerstadjers hun woningen betrekken, moeten anderen nog even geduld hebben. Nieuwe projecten gaan in verkoop. Het Woldmeer is al uitgegroeid naar een recreatiewater van zo’n 70 hectare. Flora en fauna voelen zich thuis in het groen- en waterrijke gebied. En de vaarverbinding met de sluis is gereed voor het vaarseizoen in 2015. Kortom, volop dynamiek!

Infrastructuur
Ook op het gebied van infrastructurele werkzaamheden gebeurt er van alles. Zo is de reconstructie van het kruispunt Hoofdweg – Oude Merenweg nagenoeg gereed. Door de aanleg van de verkeersheuvel in het midden van de weg is er een veiligere fietsoversteekplaats gerealiseerd. Bovendien zorgt de verkeersheuvel in combinatie met de noodzakelijke slinger, voor een snelheid remmend effect.

De voormalige Driemerenweg, een van de entreeroutes naar Meeroevers, is onlangs voorzien van een vaarduiker. Verderop, ter hoogte van het Talingeneiland, is deze weg vervolgens grotendeels opgegaan in het meer. De weg, die nu verder gaat onder de naam Oude Merenweg en momenteel nog in gebruik wordt genomen door het bouwverkeer, is de belangrijkste toegangsroute voor de bewoners op zowel het Talingeneiland als het toekomstige Smienteneiland.

Bouwrijpwerkzaamheden
Het Smienteneiland gaat zaterdag 29 november a.s. in verkoop en telt in totaal 15 kavels voor zowel vrijstaande bouw als tweekappers. Het ‘wooneiland’ wordt nu, net als de overige nieuwe woonlocaties ten westen van de Oude Merenweg, bouwrijp gemaakt. Gezien de verkoopontwikkelingen zullen hier medio voorjaar 2015 weer tal van nieuwe woningen verrijzen.