Mountainbike skillspark Meerstad

Mountainbike skillspark Meerstad

  1. Home
  2. Mountainbike skillspark Meerstad

Mountainbike skillspark Meerstad

Al enige tijd werkt Bureau Meerstad met de gemeente en een groep enthousiaste mountainbikers aan plannen voor een mountainbike skillspark. Dit is een terrein waar mountainbikers oefeningen kunnen doen om hun rijtechniek te trainen. Het skillspark was gepland naast de P+R Meerstad. De afgelopen periode heeft Bureau Meerstad gewerkt aan de actualisatie van het masterplan uit 2005: de Agenda voor de Toekomst. Tijdens dit proces bleek een andere locatie nabij de P+R ook geschikt te zijn voor het skillspark. Deze locatie sluit ook goed aan bij de lijn van het nieuwe college van burgmeester en wethouders van de gemeente Groningen. Op onderstaand kaartje is de oude locatie van het skillspark in rood ingetekend en de nieuwe locatie in het blauw.

Afbeelding met de oude en nieuwe locatie van het skillspark. De arcering was het plangebied
voor Eemskanaalzone. In de toekomstplannen voor Meerstad blijft het Driebondsbos groen.

De nieuwe locatie van het skillspark ligt langs een grote rioolpersleiding. Dat maakt deze strook niet geschikt voor bebouwing, maar wel voor het skillspark. De ligging naast de Meerstadlaan die nu in aanbouw is, maakt het mogelijk werk met werk te maken. Dat betekent dat de grond die straks vrijkomt bij de aanleg van de Meerstadlaan, meteen gebruikt kan worden voor het aanleggen van het skillspark met veel hoogteverschillen. De nieuwe locatie is ook zeer goed te bereiken via de P+R.

Ontwerp skillspark
Voor de nieuwe locatie is een aangepast ontwerp gemaakt door het bureau Track & Trails. Dit bureau heeft veel ervaring met het zorgvuldig landschappelijk inpassen van mountainbike routes en skillsparks. Het skillspark krijgt een natuurlijke uitstraling. In het ontwerp is geen gebouw getekend en er komt ook geen hek omheen. Er komt ook geen verlichting. Het wordt zo openbaar mogelijk zodat iedereen er makkelijk gebruik van kan maken. Door hoogteverschillen aan te brengen, kan veel worden geklommen en gedaald. Er komen hindernissen met verschillende moeilijkheidsgraden zodat iedereen gebruik kan maken van het skillspark.

De gemeente Groningen, de initiatiefnemers en Bureau Meerstad vertellen graag meer over het ontwerp, de aanleg en het toekomstig gebruik van het mountainbike skillspark tijdens een inloopbijeenkomsten.
De eerst inloopbijeenkomst was op donderdag 14 juli. De tweede wordt georganiseerd maandagavond 26 september vanaf 19.30 uur bij Bureau Meerstad (Zijlkade 2).

Vervolg
Voor de aanleg van het skillspark is een omgevingsvergunning nodig. Deze wordt naar verwachting in juli 2022 aangevraagd. De aangevraagde vergunning is hier te raadplegen: https://gemeente.groningen.nl/overzicht-omgevingsvergunningen-en-verkeersbesluiten. Op deze pagina staat ook informatie over mogelijkheden te reageren.

De grondwerkzaamheden zijn gekoppeld aan de werkzaamheden aan de Meerstadlaan. Deze vinden daarom in augustus van dit jaar plaats. Na deze grondwerkzaamheden moet de grond een periode zetten. Naar verwachting wordt het skillspark in het voorjaar 2023 ingericht en is het in de zomer klaar voor gebruik.