Nieuw fundament onder Meerstad
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Nieuw fundament onder Meerstad

Nieuw fundament onder Meerstad

Zoals u weet houdt de markt sinds 2008 alle grotere woningbouwprojecten in Nederland in de greep. Een trend die ook Meerstad niet ongemoeid laat. Omdat deze situatie langer voortduurt dan werd voorzien, is het afgelopen jaar gewerkt aan een structurele aanpak die de marktontwikkelingen het hoofd kan bieden. Dit heeft er toe geleid dat door alle betrokken partijen is besloten een nieuw fundament onder Meerstad te leggen. Want Meerstad komt er. Met behoud van de kwaliteit en ambities die Meerstad tot een uniek woongebied maken. Daar bestaat geen enkele twijfel over.

Wat u moet weten:

Ambities
De roep om de ontwikkeling van een nieuw woongebied bij de stad Groningen komt voort uit de sterke en groeiende behoefte aan suburbaan wonen vlakbij de stad. Tevens blijkt ook uit onderzoeken rond bevolkingsdaling dat vooral de regio Groningen – Assen de komende decennia een sterk groeipotentieel heeft, zelfs sterker dan menig ander gebied in Nederland.

Meerstad gaat dus in deze behoefte voorzien. Een behoefte die zich, kort samengevat, vertaalt in een groen en waterrijk woongebied op fietsafstand van de binnenstad van Groningen, met alle kwaliteiten van landelijk wonen, recreatieve mogelijkheden, nieuwe natuur en de realisatie van noodwaterberging. Een gebied dat tevens kwetsbare landschappen ontziet, de toename van het autogebruik vermindert, voor de stedeling nieuwe recreatiemogelijkheden creëert en de natuur de kans biedt zich te ontwikkelen.

Flexibele, markt gestuurde ontwikkeling
Meerstad is nodig. Maar we zullen er wel langer over gaan doen en het zal in kleinere stappen gaan. Meerstad ontwikkelt zich van klein naar groot. Elke stap in de ontwikkeling zorgt voor een afgerond woongebied dat op zichzelf kan functioneren. Zo ontstaat er een steeds verrassender woongebied om te wonen, te leven en te recreëren. Meeroevers – het natuurlijke begin – is daar het eerste bewijs van.

Flexibiliteit is daarbij het kernwoord. We willen steeds in staat zijn om te reageren op nieuwe kansen, op nieuwe omstandigheden en op nieuwe woonbehoeftes. Dit betekent echter niet dat er geen plan of geen richting meer is. Zeker niet. Er wordt dan ook geïnvesteerd in een planstructuur die voorziet in een aansluiting op vaarroutes, in een goede en aantrekkelijke verbinding met de stad en in de verwezenlijking van één van de unieke elementen in Meerstad: leven in het groen en in de natuur.

In januari en februari bespreken de Gemeenteraden van Groningen en Slochteren en de Provinciale Staten de aanpak ter definitieve vaststelling. Tot die tijd zal Meerstad vermoedelijk regelmatig in de publiciteit staan.  Van onze kant zullen we er alles aan doen om steeds zo duidelijk en open mogelijk te communiceren, ook via de media.

Meer weten?
Mocht u naar aanleiding van de  berichtgeving over Meerstad de komende  tijd vragen hebben, aarzel dan  niet ons te bellen. We kunnen u dan ‘uit  eerste hand’ informeren over de  stand van zaken.

En als u benieuwd  bent naar de woningen of vrije  kavels in Meeroevers, kom dan ook eens  langs in ons informatiecentrum of neem contact op met onze verkoopadviseur via 050 – 599 57 10.