Nieuw toekomstplan voor plangebied Meerstad
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Nieuw toekomstplan voor plangebied Meerstad

Nieuw toekomstplan voor plangebied Meerstad

In een intensief participatieproces is er een nieuw plan gemaakt voor de toekomstige ontwikkeling van plangebied Meerstad: de Agenda voor de Toekomst 2050. Het bestaande Masterplan Meerstad uit 2005 was verouderd en toe aan een actualisatie. In de Agenda voor de Toekomst 2050 moest plek zijn voor 8.000 gevarieerde woningen, 42 hectare bedrijventerrein en een Woldmeer dat groeit naar 350 hectare. In het nieuwe toekomstplan zijn de woningen voornamelijk in drie geconcentreerde woon- en werkgebieden getekend waardoor natuur, landschap en cultuurhistorie veel meer ruimte krijgen dan in het oude Masterplan. Een andere koerswijziging is het woonaanbod. In het nieuwe plan komt een gevarieerde mix van woningen, zodat plangebied Meerstad voor iedereen wordt.   

Samen met bewoners, belangenverenigingen, natuur- en milieuorganisaties en ondernemers is in meerdere werksessies de Agenda voor de Toekomst gemaakt. Het plan bestrijkt een oppervlakte van 2.500 hectare en is daarmee een van de grootste gebiedsontwikkelingen in Nederland. In en vlakbij het plangebied liggen meerdere dorpen en linten elk met een eigen karakter zoals Engelbert, Harkstede en Lageland.

Rik van Niejenhuis, wethouder gemeente Groningen: “Samen maken we betere plannen, dat blijkt ook nu weer. We waarderen het enorm dat er door zoveel inwoners en organisaties intensief is samengewerkt aan deze toekomstagenda. Zij kennen het gebied als geen ander en hebben ons op alle onderdelen scherp gehouden. We realiseren ons dat de toekomstplannen een grote impact hebben op de leefomgeving van de huidige bewoners in het plangebied en dat dat spannend is. Het proces stopt hier dan ook niet. Er ligt nu een goed uitgangspunt om de plannen verder in detail uit te werken. Ook hierbij worden alle partijen opnieuw betrokken”.

Nieuwe woongebieden te gast in het landschap

In het plangebied komen drie nieuwe geconcentreerde woon- en werkgebieden. Langs het Eemskanaal, tussen stad en huidig Meerstad, komt een woongebied met een meer stedelijke uitstraling. Hier komt een gevarieerde mix van woningen waarvan 30% sociale huur. Er is ook ruimte voor werken, sporten en groen. Grunopark/De Wierden ligt aan de Hoofdweg en is een groot schiereiland in het Woldmeer. Er is veel ruimte voor waterrecreatie; de Grunoplas ligt centraal in dit gebied. Deze wijk krijgt de sfeer van een waterstad.

Tot slot komt Harkstede aan het water het liggen. De nieuwe woningen hier vormen een uitbreiding van het dorp Harkstede. Tussen het bestaande Harkstede en het nieuwe gedeelte is ruimte gemaakt voor een brede groenstrook voor natuur en om in te recreëren of elkaar te ontmoeten. Erik Drenth, wethouder gemeente Midden-Groningen: ”Deze ontwikkeling biedt vele kansen voor Harkstede en omgeving. We zijn verheugd over de visie die er nu ligt voor dit gebied en blijven graag samenwerken met alle partijen en ook de inwoners van Harkstede Midden-Groningen. Deze visie inspireert ons als gemeente Midden-Groningen om met elkaar na te denken over Harkstede en omgeving”.

Een andere nieuwe ontwikkeling is kleinschalige woningbouw langs het Slochterdiep. Daar is ruimte voor andere woonvormen zoals tiny houses, flexwonen, wooncorporaties en levensloopbestendig wonen. Het gebied ten noorden van het Slochterdiep wordt verder ingericht als zonnepark met ruimte voor een hyperloop. Langs de A-7 komt een nieuw groen bedrijvenpark voor duurzame MKB-bedrijven. De nieuwe woongebieden vragen ook om een nieuwe ontsluitingsweg en fietspaden. Ook die hebben een plek gekregen in het toekomstplan. De plannen worden nu in deelgebieden en projecten verder uitgewerkt en uitgerekend. Daarbij horen ook diverse planologische procedures met inspraakmogelijkheden.

Samenwerking Gemeente Groningen & gemeente Midden-Groningen

Het plangebied Meerstad grenst aan de gemeente Midden-Groningen. Daarom is er intensief samengewerkt door de gemeenten om te komen tot de Agenda voor de Toekomst. De Agenda voor de Toekomst is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen. De agenda wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook de gemeente Midden-Groningen volgt deze route van besluitvorming. Het totale participatieproces is vastgelegd op de website meerstad.eu/toekomst. Alle verslagen, gehouden presentaties en video’s zijn hier terug te lezen en te bekijken. Ook de Agenda voor de Toekomst is te vinden via deze website.