1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Nieuwe school in Groenewei gaat in 2021-2022 open

Nieuwe school in Groenewei gaat in 2021-2022 open

Naar verwachting kan in het schooljaar 2021-2022 de nieuwbouw in gebruik worden genomen van de tweede basisschool van Meerstad, in de wijk Groenewei. Deze wijk is momenteel in ontwikkeling en ligt centraal tussen de wijken Meeroevers en Tersluis. De planning van de school loopt gelijk met de bouwplannen in de wijk. De bassischool in Groenewei is een Integraal Kindcentrum (IKC) en biedt onderwijs en opvang aan voor kinderen van 0 t/m 13 jaar onder één dak. De visie voor de Groeneweischool is: ‘samen onderwijs en opvang bieden onder één dak met één team en één visie op ontwikkeling en onderwijs’. Voor nadere informatie over de Groeneweischool kunnen ouders contact opnemen met Wieke Zondervan van Openbaar Onderwijs via w.zondervan@o2g2.nl

In eerdere plannen was er sprake van alleen een basisschool en een enkele gymzaal. De geplande gymzaal verdubbelt in de huidige plannen in omvang waardoor deze buiten schooltijden door inwoners van Meerstad en ook door sportverenigingen gebruikt kan worden.

Intensieve samenwerking voor beste resultaat

Gemeente Groningen, Openbaar Onderwijs Groningen, OPOS/ VCOG, SKSG en Bureau Meerstad werken nauw samen om te zorgen dat alle kinderen die in Meerstad komen wonen, ook in Meerstad naar school en naar de kinderopvang kunnen. De plannen voor de Groeneweischool bevinden zich nog in de ontwerpfase en de definitieve besluitvorming hierover door  de Gemeente Groningen moet nog plaatsvinden. De samenwerkende partijen streven ernaar dat de school  in augustus 2020 al kan starten in een tijdelijk schoolgebouw. Momenteel wordt bekeken of dit gebouw in Meeroevers of in Groenewei komt te staan.