School in Groenewei start in 2020
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. School in Groenewei start in 2020

School in Groenewei start in 2020

Vanaf augustus 2020 zal de school en kinderopvang starten in een tijdelijk gebouw. Naar verwachting kan in het schooljaar 2021-2022 de nieuwbouw in gebruik worden genomen van de tweede basisschool van Meerstad, in de wijk Groenewei. Deze wijk is momenteel in ontwikkeling en ligt centraal tussen de wijken Meeroevers en Tersluis. De planning van de nieuwe school loopt gelijk met de bouwplannen in de wijk. De bassischool in Groenewei is een Integraal Kindcentrum (IKC) en biedt onderwijs en opvang aan voor kinderen van 0 t/m 13 jaar onder één dak. De visie voor de Groeneweischool is: ‘samen onderwijs en opvang bieden onder één dak met één team en één visie op ontwikkeling en onderwijs’.

In eerdere plannen was er sprake van alleen een basisschool en een enkele gymzaal. De geplande gymzaal verdubbelt in de huidige plannen in omvang waardoor deze buiten schooltijden door inwoners van Meerstad en ook door sportverenigingen gebruikt kan worden.

Voor nadere informatie over de Groeneweischool kunnen ouders contact opnemen met Wieke Zondervan van Openbaar Onderwijs via w.zondervan@o2g2.nl. Voor informatie en inschrijving bij de kinderopvang en BSO bij IKC Groenewei kunnen ouders contact opnemen met SKSG via klantadvies@sksg.nl of via telefoonnummer 050 317 1390.

Intensieve samenwerking voor beste resultaat

Gemeente Groningen, Openbaar Onderwijs Groningen, OPOS/ VCOG, SKSG en Bureau Meerstad werken nauw samen om te zorgen dat alle kinderen die in Meerstad komen wonen, ook in Meerstad naar school en naar de kinderopvang kunnen. De plannen voor de Groeneweischool bevinden zich nog in de ontwerpfase en de definitieve besluitvorming hierover door  de Gemeente Groningen moet nog plaatsvinden.

Tijdelijk schoolgebouw

Omdat de nieuwe school naar verwachting pas in schooljaar 2021-2022 in gebruik kan worden genomen, is besloten om voor de tussenliggende periode een tijdelijk schoolgebouw te realiseren. Vanaf augustus 2020 kan de school en de kinderopvang dus al van start in het tijdelijke gebouw, naar alle waarschijnlijkheid zal deze in Groenewei komen te staan.