NRD: eerste procedure voor verdere ontwikkeling Meerstad
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. NRD: eerste procedure voor verdere ontwikkeling Meerstad

NRD: eerste procedure voor verdere ontwikkeling Meerstad

Onderzoek naar effecten van plannen op mensen, dieren en planten

Het college van B&W heeft besloten de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het plangebied Meerstad ter inzage te leggen. De NRD bevat de onderzoeksopzet voor de Milieu Effect Rapportage. Dit is de eerste stap om de ontwikkeling van woningen en voorzieningen in nieuwe delen van het plangebied mogelijk te maken. Het streven is dat in 2025 de bouw kan starten. De nadruk zal dan in eerste instantie liggen op de gebieden langs het Eemskanaal en rond de Grunoplas.

Vorig jaar hebben honderden mensen en maatschappelijke organisaties meegedacht over de toekomst van plangebied Meerstad. Het resultaat daarvan is de Agenda voor de Toekomst en het Wensbeeld voor 2050. De gemeenteraad heeft deze eind 2022 vastgesteld. Omdat de woningnood in Groningen hoog is, willen we zo snel mogelijk starten met de ontwikkeling van de nieuwe gebieden uit deze Agenda.

Effecten op planten, mensen en dieren onderzoeken

Welke effecten die ontwikkeling heeft op planten, mensen en dieren onderzoeken we met de Milieu Effect Rapportage (MER). De NRD gaat daaraan vooraf: daarin staat wat er in de MER precies onderzocht wordt en hoe gedetailleerd. De uitkomsten van de MER zijn input voor de Omgevingsvisie en Omgevingsplannen voor het gebied.

NRD ter inzage

Van 5 juli tot en met 2 augustus ligt de NRD ter inzage. Belangstellenden kunnen in deze periode reageren. Reacties worden meegenomen naar de MER. De stukken zijn tijdens deze vier weken te raadplegen op de websites toekomstmeerstad.eu/nrd en de website van de gemeente Groningen.

Inloopbijeenkomst voor vragen en reacties

Op 17 juli 2023 van 17.00 uur tot 20.00 uur is er een inloopbijeenkomst in het informatiecentrum van Bureau Meerstad, Zijlkade 2 Meerstad. Belangstellenden kunnen dan vragen stellen en reageren op de NRD.

Meer informatie

Meer informatie over de toekomstige ontwikkelingen van plangebied Meerstad is terug te vinden op toekomstmeerstad.eu.