Nieuwe oeverzwaluwwand in Meerstad
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Nieuwe oeverzwaluwwand in Meerstad

Nieuwe oeverzwaluwwand in Meerstad

Als (Bureau) Meerstad vinden we bestaande en nieuwe natuur belangrijk. Een onderdeel daarvan is onze zorg voor al wat leeft en bloeit in onze omgeving. Daarom heeft Bureau Meerstad in samenwerking met de Stadsvogelwerkgroep van Avifauna Groningen een nieuwe oeverzwaluwwand gerealiseerd in het Woldmeer. In dit bericht vertellen we je er graag meer over.

Realisatie betonnen oeverzwaluwwand Meerstad

In het najaar van 2022 heeft Bureau Meerstad een betonnen oeverzwaluwwand gerealiseerd aan de zuidoostzijde van het archeologie-eiland in het Woldmeer. Deze nieuwe oeverzwaluwwand is, mede op verzoek van de Stadsvogelwerkgroep van Avifauna Groningen, aangelegd. De bestaande oeverzwaluwwand in de Kwelvaart, ten oosten van Klein Harkstede functioneerde namelijk niet meer als oeverzwaluwwand. De oude wand is circa drie/vier jaar bewoond geweest, maar is onder andere door langdurige erosie niet meer geschikt te maken.

Voorzijde nieuwe oeverzwaluwwacht op archeologie-eiland Woldmeer
Voorzijde nieuwe oeverzwaluwwand op archeologie eiland Woldmeer. Foto: Bureau Meerstad

Kenmerken nieuwe wand

De nieuwe wand bestaat uit betonnen L-profielen met 105 potentiële nestgaten voor oeverzwaluwen. Achter de nestingangen ligt eerst een circa 1,5 meter dikke laag leemhoudend zand, waarin de oeverzwaluwen hun circa 1,2 meter diepe nesten kunnen uitgraven. Aan de waterzijde van de L-profielen ligt een betonplateau met daarop een waterstand van circa 30 centimeter. Deze is aangebracht voor toekomstig onderhoud, het tegengaan van begroeiing en het tegengaan van roofdieren. Voor dit betonplateau ligt weer stortsteen.

Achterzijde nieuwe oeverzwaluwwand op archeologie-eiland Woldmeer.
Achterzijde nieuwe oeverzwaluwwand op archeologie eiland Woldmeer. Foto: Bureau Meerstad

Toekomstige bewoning

Hoewel de Stadsvogelwerkgroep uit ervaring weet dat natuur zich niet laat dwingen, heeft de ligging en aard van de nieuwe oeverzwaluwwand alles in zich om een snel succes te worden. De eerste oeverzwaluwen komen in april al terug uit zuidelijke regionen en zullen in april en mei hun oude en nieuwe kolonies gaan betrekken. Wij verwachten al in 2023 bewoning. Mede omdat er voldoende voedsel in de vorm van vliegen en muggen in dit waterrijke gebied aanwezig is. Mogelijk gaat zich in de toekomst ook een ijsvogelpaar vestigen in de wand. Of de vogels zich er gaan vestigen, hangt ook af van de rust die ze krijgen. En daar hebben we de hulp van iedereen bij nodig. We vragen daarom de medewerking van iedereen om afstand te houden van het archeologie eiland, zodat de natuur ongestoord zijn gang kan gaan.

Op insecten jagende oeverzwaluw. Foto: Harry Kuipers

Vrijwilligers

Stel dat de wand al dit voorjaar bewoond wordt door een oeverzwaluwkolonie dan vergt dat in de periode oktober 2023/maart 2024 een één- of tweemalige onderhoudsactie. Dit betekent dat de nestgaten van de kolonie eerst schoongemaakt moeten worden met bijvoorbeeld een grondboor en vervolgens weer gevuld moeten worden met zand voor het nieuwe broedseizoen. Ook zal eventuele opslag verwijderd moeten worden voor en deels op de wand. De Stadsvogelwerkgroep heeft daarom vrijwilligers gezocht die jaarlijks bereid zijn om na het broedseizoen en voor het nieuwe broedseizoen één of twee dagdelen heen en weer te varen om onderhoud uit te voeren. Op dit moment heeft de Stadsvogelwerkgroep voldoende vrijwilligers.

Wil je meer informatie over de oeverzwaluwwand? Neem dan contact op met de Stadsvogelwerkgroep.