1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Boomfeestdag 2010 in Meerstad

Boomfeestdag 2010 in Meerstad

Woensdag 17 maart is het Nationale Boomfeestdag. Deze dag wordt door de gemeente Groningen en de gemeente Slochteren gezamenlijk gevierd in Meerstad. Daar planten wethouders José van Schie (Groningen) en Gea Huizing Albronda (Slochteren) de eerste boom in het gebied waar medio mei de eerste woningen en kavels worden verkocht. Voorafgaand aan het planten zal op dezelfde locatie door de wethouders een educatieve grondwatermeter worden onthuld.

121 leerlingen van OBS Driespan (Harkstede), OBS De Spil (Lageland) en OBS De Driebond (Groningen) hebben op 17 maart de hoofdrol. Aan de huidige NAMweg planten de kinderen 35 iepen. De boomfeestdag is bedoeld om het belang van natuur en het onderhoud ervan op een positieve manier onder de aandacht te brengen van kinderen en hun ouders. Het thema voor 2010 is ‘Bomen maken onze buurt’. De organisatie van deze dag is in handen van de gemeente Groningen, de gemeente Slochteren en Bureau Meerstad.

Educatieve grondwatermeter

Met de grondwatermeter wordt aandacht gevraagd voor de problematiek van verdroging van natuurgebieden. De meter in Meerstad is geplaatst in een gebied dat niet direct te maken heeft met verdroging. De situatie hier wordt ingericht om water te bergen in het nieuwe meer en daarmee ook verdroging in nabijgelegen gebieden te beperken door de peilverhoging en het vasthouden van het grondwater. De schaalverdeling op de meter geeft dus niet zo zeer aan of de grondwaterstand te laag is maar wat het zomer- en winterpeil is en of er sprake is van noodberging. Bij extreme wateraanvoer kan het peil in het meer verhoogd worden zodat de bebouwde omgeving droog blijft.

De plaatsing van de educatieve grondwatermeter in Meerstad is het eindproduct van een samenwerking tussen de Natuur en Milieufederatie Groningen, de gemeenten Slochteren en Groningen, de provincie Groningen en Bureau Meerstad. Met de nieuwe watermeter in Meerstad staan er inmiddels 5 educatieve grondwatermeters in de provincie Groningen.