1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Ontwikkelingen gekraakte panden Meerstad

Ontwikkelingen gekraakte panden Meerstad

In verband met de ontstane situatie rond een aantal gekraakte panden in het plangebied Meerstad, een korte toelichting op de huidige stand van zaken:

Nadat in juli drie panden aan de Hoofdweg 215 en het Slochterdiep 8 en 19 werden betrokken door krakers, is door Bureau Meerstad aangifte gedaan bij de politie. Deze aangifte is vervolgens doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM), dat liet weten binnen twee maanden te beslissen of er sprake is van onrechtmatige bewoning. Het OM pleitte uiteindelijk voor ontruiming, waarop de panden aan de Hoofdweg 215 en het Slochterdiep 8 inmiddels weer vrij zijn van krakers en onmiddellijk anti-kraak zijn gemaakt. Beide panden worden vanaf maandag 15 oktober a.s. gesloopt, evenals de panden aan de Hoofdweg 229 en het Slochterdiep 29.

De krakers van het pand aan het Slochterdiep 19 spanden naar aanleiding van het besluit van het OM een korting geding aan en zijn – zo bleek tijdens de uitspraak op 5 oktober jl. – in het gelijk gesteld door de rechter. Dit betekent dat de krakers vooralsnog hun woonrecht behouden. Het OM beraadt zich derhalve komende week op de mogelijk verder te nemen juridische stappen. Bureau Meerstad wacht het advies van het OM af en houdt in eerste instantie omwonenden op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.