1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Opwaardering Driebondsweg en realisatie vrij liggend fietspad

Opwaardering Driebondsweg en realisatie vrij liggend fietspad

Meerstad. Meer veilig, meer bereikbaar
Om te zorgen voor een goede en veilige ontsluiting van Meerstad wordt momenteel de Driebondsweg aangepakt. De gehele Driebondsweg wordt verbreed en voor het fietsverkeer wordt een vrij liggend en verlicht fietspad aangelegd. Tevens wordt ter hoogte van de kruising Middelberterweg – Driebondsweg een middenberm, geleider aangebracht. 
De werkzaamheden duren tot en met het einde van dit jaar. In april/mei 2011 wordt vervolgens nog een geasfalteerde toplaag aangebracht. De oplevering van dit tracé staat gepland in het voorjaar van 2011.

Voorbereidende werkzaamheden
Begin dit jaar is er al een strook vrij gemaakt voor de aanleg van de hoofdaansluitingen van water en stroom. De stroomvoorziening en waterleiding zijn inmiddels aangelegd zodat nu de werkzaamheden voor de verbreding van de Driebondsweg en het fietspad kunnen worden opgestart. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd zodat de Driebondsweg steeds gedeeltelijk in gebruik kan worden genomen. De planning is als volgt en onder voorbehoud van werkbare dagen in verband met weersomstandigheden.

Planning

Fase 1a: Fietspad. Borgweg – voorbij knooppunt Middelberterweg wk 43
Fase 1b: Weg. Knooppunt Borgweg tot halverwege de Middelberterweg wk 44-46
Fase 2: Fietspad + weg. Knooppunt Middelberterweg tot rotonde nabij Oostelijke ringweg wk 47-50
Fase 3: Weg. Drempels knooppunt Borgweg wk 50-51
Toplaag asfalt aanbrengen April/Mei 2011

Voor vragen kunt u contact op met Bureau Meerstad. U kunt ons telefonisch bereiken via (050) 599 57 10 of per mail: info@meerstad.eu.