Raad besluit: Meer sociale woningbouw en betaalbare woningen in Meerstad
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Raad besluit: Meer sociale woningbouw en betaalbare woningen in Meerstad

Raad besluit: Meer sociale woningbouw en betaalbare woningen in Meerstad

Op 29 november 2023 heeft de gemeenteraad een model gekozen voor de ontwikkeling van plangebied Meerstad. Dat is een model met een woningbouwprogramma en voorzieningen, dat flink bijdraagt aan een stad voor iedereen (een ongedeelde stad) en waarbij de nadruk ligt op de komende tien jaar.

Andere opdracht: Meerstad voor iedereen

Meerstad voor iedereen is een wens die breed leeft. Het sluit aan bij de landelijke ambitie om meer sociaal en betaalbaar te bouwen en bij de politieke en bestuurlijke wens in Groningen om een ongedeelde stad te creëren. In de Agenda voor de Toekomst met het Wensbeeld voor 2050 staat het ook al. Dat is vorig jaar tot stand gekomen in een openplanproces samen met honderden mensen. Nu heeft de gemeenteraad besloten op welke manier we dit verder kunnen uitwerken. De raad bekrachtigt hiermee dat de opdracht aan Bureau Meerstad is veranderd (die was oorspronkelijk: vooral bouwen voor het dure segment).

Meer woningen

In opdracht van de gemeenteraad hebben we de afgelopen maanden uitgebreid gerekend en getekend. Daarbij zagen we al dat de opdracht om 8.000 woningen te bouwen in combinatie met de opdracht om meer sociaal en betaalbaar te bouwen, knelt. Eenvoudig gezegd: dat kunnen we met de huidige begroting niet betalen. Een mogelijke oplossing daarvoor is om onder andere meer woningen te bouwen (10.000 in plaats van 8.000). Analyses laten zien dat dit aantal ruim past binnen de geplande woongebieden en nog steeds prettige leefgebieden oplevert. In het model waar de raad nu voor heeft gekozen, zijn we dan ook uitgegaan van die 10.000 woningen voor het hele plangebied. Financieel is dit nog steeds een uitdaging. Het besluit van de raad geeft richting aan hoe we hier samen met de gemeente extra geld voor kunnen vinden.

Verdichten binnen de nieuwe gebieden

Bij de verdere uitwerking is het Wensbeeld uit de Agenda voor de Toekomst leidend. Dat betekent: meer woningen en voorzieningen binnen de grenzen van nieuwe gebieden zoals ze in het Wensbeeld staan. Dit besluit gaat dus niet ten koste van het groen, de grootte van het meer of de kwaliteit van de openbare ruimte die we nastreven.

Samen maken we betere plannen

De uitwerking doen we weer samen met omwonenden en andere belanghebbenden. Zij worden daar persoonlijk voor uitgenodigd. Het openplanproces gaat dus door. Voor de nieuwe gebieden langs het Eemskanaal en rond de Grunoplas zijn we al gestart met participatie-avonden. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Naslag van de Toekomst Meerstad website.

Model voor 10 jaar

Met het model dat de raad heeft gekozen, kunnen we vooruit en daarbij ligt dus de nadruk op de ontwikkeling in de komende 10 jaar. Ruim voordat die termijn afloopt, kijken we hoe de situatie dan is. De wereld is op dat moment ongetwijfeld weer heel anders dan nu. Tegen die tijd maken we plannen die daarbij passen. De Agenda voor de Toekomst en het Wensbeeld voor 2050 blijven daarvoor de basis.

Meer informatie over de toekomstige ontwikkelingen van plangebied Meerstad is terug te vinden op toekomstmeerstad.eu. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de toekomst Meerstad nieuwsbrief.