86 reacties op eerste stap in plannen voor Eemskanaalzone Meerstad
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. 86 reacties op eerste stap in plannen voor Eemskanaalzone Meerstad

86 reacties op eerste stap in plannen voor Eemskanaalzone Meerstad

Van 1 juli tot en met 15 september konden bewoners, ondernemers, organisaties en andere belangstellenden reageren op de eerste stap in de ontwikkeling van de Eemskanaalzone: het stedenbouwkundig Programma van Eisen. Bureau Meerstad heeft 86 reacties ontvangen.

In de ontvangen reacties komen heel uiteenlopende onderwerpen aan bod, maar een aantal onderwerpen komt veel terug: de ontwikkeling van het slibdepot, het aantal woningen, het soort bebouwing en de verkeersafwikkeling. De komende maanden worden alle reacties verwerkt in een reactierapport. Reacties kunnen ook aanleiding zijn het stedenbouwkundig Programma van Eisen aan te passen. Het college van burgemeester en wethouders stelt het definitieve stedenbouwkundig Programma van Eisen en de reactienota vast. Daarna ontvangt iedereen die een reactie heeft ingediend deze stukken.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Het gebied tussen Meerstad en Driebond en tussen het Eemskanaal en de Middelberterplas verandert de komende jaren naar een nieuw woon- en werkgebied. Bureau Meerstad werkt in stappen aan een plan hiervoor. De eerste stap is het stedenbouwkundig Programma van Eisen. Hierin staat in grote lijnen wat voor soort gebied het moet worden en welke ambities we ermee nastreven. Belangrijke input hiervoor zijn beleidsdocumenten zoals het Masterplan Meerstad en de omgevingsvisie The Next City.

Vervolg

Na het maken van het stedenbouwkundig Programma van Eisen volgt als tweede stap de ontwikkelstrategie en een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen. Volgens de huidige planning is de ontwikkelstrategie in de loop van 2021 klaar. Als derde stap wordt er een stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Dan is echt duidelijk hoe het gebied eruit komt te zien. Als het stedenbouwkundig plan klaar is, wordt dit vertaald in een bestemmingsplan.

Bij de totstandkoming van het plan betrekt Bureau Meerstad telkens vooraf direct omwonenden waarna ook andere betrokkenen en geïnteresseerden inbreng kunnen leveren. Hierbij houden we steeds rekening met de geldende maatregelen tegen het coronavirus. Ook tussen de reactierondes door is Bureau Meerstad bereikbaar voor vragen en suggesties.