1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Reconstructie Hoofdweg/Woldmeerweg

Reconstructie Hoofdweg/Woldmeerweg

Om fietsers veilig de Hoofdweg van en naar Meeroevers te kunnen laten oversteken zal op drie oversteekplaatsen een verkeersheuvel in het midden van de weg aan worden gelegd. Deze verkeersheuvel zorgt voor een rustpunt zodat de weg in twee stappen kan worden overgestoken. Bovendien zorgt de verkeersheuvel, in combinatie met de noodzakelijke slinger, voor een snelheid remmend effect. Afgelopen maanden is het kruispunt Hoofdweg/Zuidboldersweg reeds gerealiseerd.

Vanaf maandag 25 november a.s. worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de kruising Hoofdweg/Woldmeerweg in Meerstad. Gedurende 4 weken is de weg gestremd door middel van stoplichten en een halve wegafzetting.

De voorbereidingen voor de reconstructie aan het kruispunt zijn momenteel in volle gang. De nutsbedrijven zijn onlangs gestart om de kabels en leidingen te verleggen, aansluitend wordt de reconstructie van het kruispunt uitgevoerd. We proberen de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken en willen er zorg voor dragen dat het kruispunt voor de kerst gereed is.